Meny

Storstilt forskningsprosjekt:

- EU er ikke demokratisk

- Demokratisk underskudd i EU, sa professor Erik O. Eriksen i Brussel. - Nonsens, sa EU-parlamentariker Andrew Duff (til høyre) til ABC Nyheter. Foto: Thomas Vermes

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU satte norske Arena til å utrede demokratiet i Unionen. Fem år og 120 forskere senere er dommen klar.

Skal gjenopprette demokrati i EU

ARENA senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, leder et internasjonalt forskningsprosjekt med 21 partnere i 13 europeiske land samt New Zealand.

Dette prosjektet, RECON (Reconstituting Democracy in Europe) - Gjenopprette demokrati i Europa - skal klargjøre om det er mulig å opprette et demokrati av EU slik unionen har blitt, som en blanding av overnasjonal enhet der nasjonalt styresett er beholdt.

Her er alle RECONS forskningsresultater.

BRUSSEL, EU (ABC NYHETER): Den europeiske union fungerer ikke demokratisk.

Det blir behørig belyst fra mange vinkler i et femårig forskningsprosjekt EU-kommisjonen satte Oslo-universitetets ARENA senter for Europaforskning til å lede.

Oppgaven som 120 forskere i 14 land har jobbet med i snart fem år, gikk ut på å vurdere hvordan EU kan gjenopprette en eller annen slags form for demokrati i EU.

Derav navnet på den enorme forskningssatsingen: RECON.

Presenterte i Brussel

Torsdag ble resultatene så langt presentert for en forsamling med tilhørere fra EU-kommisjonen, EU-parlamentet, forskere, ulike organisasjoner og andre i Brussel.

- Hvorfor reiser vi spørsmålet om demokrati i EU, i en tid med finansielle kriser, Schengen på randen til sammenbrudd, Libya? Er ikke demokrati en luksus vi ikke har råd til?

Det spurte lederen for ARENA, professor Erik Oddvar Eriksen om torsdag.

- Jo, vi bør bry oss om demokrati. Demokrati produserer bedre resultater enn noe alternativ, bedre resultater enn noen teknokrater eller diktaturer kan komme opp med, konkluderte han.

Verre enn EØS?

Sammen med Eriksen har ARENA-professor John Erik Fossum vært ledende i RECON.

- Dere har fastslått at EU som det nå er, ikke er en tilfredsstillende demokratisk organisasjon. I Norge snakker vi mye om demokratisk underskudd i EØS. Hvor alvorlig er det demokratiske underskuddet i EU?

- Det ville vært et større demokratisk underskudd hadde ikke EU eksistert, svarer Eriksen.

Han mener at det som har vært den naturlige rammen for demokrati i nyere tid, nasjonalstaten, heller ikke kan ivareta den rollen fullt ut i en globalisert verden.

- EU med demokratioverskudd

- Hvis du sier EU er en internasjonal organisasjon, så er det et demokratisk overskudd sammenliknet med andre, sier Fossum og legger til:

- Sammenliknet med en stat, er EU demokratiet svakere. Kommisjonen er ikke på samme måte underlagt de folkevalgte. Det er ikke en kobling mellom europeiske valg og Kommisjonen.

Les også: Like stor EU-skepsis i EU som i Norge.

- Urealisert demokrati

Noen av funnene som de mange rapportene og bøkene som har sprunget ut av prosjektet, tyder imidlertid lite på overskudd av demokrati.

Her er et utdrag av konklusjoner:

  • Europeisk post-nasjonalt demokrati forblir en urealisert mulighet.
  • EUs nye Lisboa-traktat har økt usikkerheten og tvetydigheten rundt EUs konstitusjonelle karakter.
  • EU-parllamentarikerenes oppførsel innvirker lite på deres muligheter til å bli gjenvalgt. Men kvaliteten på debattene i EU-parlamentet er like god som i de nasjonale.
  • De representantive ordningene i EU er så innviklede at det skaper problemer for folkelig kontroll.
  • I kjønnsperspektiv har økt medinnflytelse for EU-parlamentet bedret beslutningsprosessene. Men ministerrådet fungerer ikke like bra og virkningen blir ofte overkjørt av næringslivs-lobby.
  • I utenrikspolitikken har et Brussel-basert maskineri oppstått. Det er blitt vanskelig å skjelne om det er nasjonale eller EU-myndigheter som utformer utenrikspolitikken. Det skaper problemer for demokratisk kontroll.
  • EU-domstolen har gjennom sine dommer tiltatt seg stadig mer innflytelse på å utforme EUs politikk til beste for multinasjonale private interesser.

- EU-parlamentariker: - Nonsens!

Artikkelen fortsetter under bildet

- Nonsen at EU er udemokratisk. Det bare halter litt, sier Andrew Duff. Foto: Thomas Vermes- Nonsen at EU er udemokratisk. Det bare halter litt, sier Andrew Duff. Foto: Thomas Vermes

En av kommentatorene på seminaret var den britiske liberale EU-parlamentarikeren Andrew Duff, som er unions-entusiast på sin hals og deltok i forsamlingene som utformet både utkastet til EU-grunnlov som ble stoppet, og den vedtatte Lisboa-traktaten.

- Vi vet at europeisk integrasjon står i fare. Jeg har aldri tilhørt dem som tror vi er dømt til å lykkes, sa Andrew Duff.

- Finansiell ustabilitet og staters manglende evne til å gjennomføre Lisboa-traktaten helhjertet og effektivt, gjør at vi står i fare for å skli bakover, sa han advarende.

- Selv om Lisboa-traktaten er en flott traktat, gjenstår det problemer i forhold til den folkelige legitimiteten EU oppnår, vedgår imidlertid Duff.

- Hva sier du til RECONs utgangspunkt om at EU i dag ikke er demokratisk?

- Nonsen. Bare tull. Jeg tror ikke det er hva programmet konkluderer med. Selvfølgelig er EU en dypt demokratisk organisasjon. Unionent bare halter litt og virker ikke så atletisk som den burde vært, sier Andrew Duff til ABC Nyheter.

Les sammendrag av RECONs funn her.

Les andre nyheter.

Populært