Ny meningsmåling:

Svenskene endelig for EU!

Endelig ja-flertall i Sverige. Kilde: SOM-Institutet.
Endelig ja-flertall i Sverige. Kilde: SOM-Institutet.

Oppslutningen om EU-medlemskapet øker i Sverige. Nå er faktisk over halvparten av svenskene for.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En fersk meningsmåling i Sverige viser at 53 prosent av befolkningen 15 år etter at de gikk inn i unionen, nå støtter EU-medlemskapet.

23 prosent var imot da undersøkelsen ble gjort i november 2010, mens de resterende 24 prosent ikke vet hva de skal si til spørsmålet om de er for eller imot.

Det oppsummerer Svenska institutet för europapolitiske studier, Sieps.

Bare tre år i pluss

Ifølge meningsmålinger fra 1991 og fram til i dag, har det vært over 50 prosent oppslutning om EU-medlemskap kun to år tidligere.

I 1996 oppnådde EU-tilhengerne 52 prosent. I 2009 var resultatet 51 prosent, og nå har ja-siden altså klatret ytterligere to prosentpoeng.

Da Sverige avholdt sin folkeavstemning i 1994, var ja-flertallet så snaut som 39 mot 37 prosent det året.

Sterk bølge siden 2005

Styrkeforholdene har imidlertid endret seg dramatisk til jasidens fordel siden 2005. Da var situasjonen identisk med hva den var i 1994, 39 prosent for og 37 prosent mot.

Deretter har antall EU-motstandere sunket hvert eneste år og var nede på 23 prosent i 2010.

En ny tendens er at de unge, aldersgruppa fra 16 til 29 år har gått fra å være mindre til å bli mer EU-entusiastiske enn gjennomsnittet. Blant dem støtter 62 prosent medlemskapet.

- EU-medlemskapet sees nå som en selvfølge av et flertall svensker. Støtten til det svenske EU-medlemskapet har i flere år ligget stabilt på et høyt nivå, sier en fornøyd EU-minister Birgitta Ohlsson om målingen.

- Faktum er at svenskene er langt mer positiv til EU enn gjennomsnittseuropeerne, legger hun til.

Skeptisk venstreside

Interessant i målingen er at venstresiden, som ifølge Europabevegelsen er for EU i alle land utenom Norge, er skeptiske til EU.

Bare 34 prosent av Vänstern-velgerne er for, mot 74 prosent av dem som sogner til svensk høyreside.

Men også i Sverige er det nasjonalistene som er sterkest imot. Blant Sverigedemokratenes velgere ønsker kun 24 prosent å være med.

46 prosent av Vänsterns sympatisører syns det er en god ide å melde seg ut. 37 prosent av dem syns det ville være en feil.

Euro? Nei takk.

Derimot har svenskenes ønske om euro forduftet som dugg for solen. Det knappe flertallet på 41-38 i 2009, har snudd seg til en motstand på 54 mot 28 prosent i 2010.

Et stort flertall mener derimot at EU-medlemskapet har vært en fordel for forskning og utdanning, miljø, kriminalitetsbekjempelse - og naturlig nok muligheten til å påvirke EU.

45 prosent av svenskene mener imidlertid at EU-medlemskapet har svekket den nasjonale selvråderetten. Bare 6 prosent mener den er blitt styrket.

Personvernpolicy