Meny

Jordbruksoppgjøret:

Staten tilbyr bøndene 1 milliard kroner

Bondelagets leder Nils T. Bjørke og Småbrukerlagets leder Merete Furuberg overleverte sitt krav forrige uke. I dag fikk de svar på tiltale av statens forhandlingsleder Leif Forsell (t.v.). Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Seks dager på overtid kom statens utgangstilbud i årets jordbruksoppgjør: 1 milliard, mot bøndenes krav på 2,6.
Dette er jordbruksavtalen:

I Norge har landbruket siden 50-tallet forhandlet om de økonomiske rammevilkårene for utøverne, som er selvstendig næringsdrivende.

Jordbruksforhandlinger mellom staten og bøndenes organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, hver vår, munner ut i årlige jordbruksavtaler.

Jordbruksavtalen fastlegger mål for prisene landbruket skal få for viktige produkter, og hvilke overføringer staten skal bidra med fra statsbudsjettet.

Prisendringene gjelder fra 1. juli, mens endringene i statlige tilskudd gjelder fra kommende nyttår.

Les om jordbruksoppgjøret på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

Statens tilbud er på 17.000 kroner per årsverk. Totlasummen er på 1 milliard kroner.

Klokka 12 tok statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelags og Norsk Bonde- og Småbrukarlags representanter med seg inn i møterommet for å komme med sitt tilbud i jordbruksoppgjøret:

Bøndenes representanter har lagt fram beregninger som viser at det må 1,7 milliarder kroner til for å gi landbruket samme inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet.

Dessuten krevde de 900 millioner for å kappe ned inntektsgapet mellom dem og andre.

De første signalene ABC Nyheter fikk, tyder på alvorlig fare for brudd i forhandlingene i år.

- God avtale

– Tilbudet gir god inntektsutvikling for bøndene. Vi prioriteter spesielt husdyrhold i distriktene. Tilbudet tar hensyn til svakere inntektsutvikling i jordbruket fra 2006 til 2011 enn det partene la til grunn ved avtalen for 2010, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell.

- Vi må avveie hensynet til bøndene, hensynet til forbrukerne, industriens og norsk matsektors konkurransekraft, men også hensynet til statsbudsjettet, understreket Forsell på pressekonferansen.

- Det problematiske med jordbrukets krav var ikke bare størrelsen, men at 80 prosent av veksten skulle finansieres over statsbudsjettet, la Forsell til.

Tilbyr 0,03 prosent

Selv vil staten finansiere 315 millioner over statsbudsjettet.

Statens tilbud utgjør 0,03 prosent av statsbudsjettet. Bøndenes krav innebærer en vekst på 0,19 prosent av statsbudsjettet.

I tillegg til økningen i tilskudd legger staten opp til prisvekst for 535 millioner kroner, og et par andre mindre inntektsposter.

Bonde-bombe for Sp?

Milliarden som ble lagt fram, kommer etter en ukes intense drøftinger på overtid internt i regjeringen. Det siste møtet skal ha funnet sted på statsministerens kontor søndag kveld.

Utfallet kan bli en katastrofe for Senterpartiet, særlig hvis de umiddelbare signalene om at det i år kan bli brudd i forhandlingene, oppfylles.

- Dette er et provoserende tilbud, både overfor jordbruket og overfor landsmøtevedtakene i de tre regjeringspartiene, sier Småbrukarlagets leder Merete Furuberg.

- Tilbudet fra staten synliggjør at regjeringa ikke tar utviklingen i landbruket på alvor.

Det er den sviende kritikken fra lederen i Norges Bondelag, mot en regjering som har en Sp-politiker som landbruksminister.

Lite å hente?

Som ABC Nyheter skrev i går, beveger denne regjeringen seg sjelden langt utover utgangstilbudet.

Les: - Tida er ute, Jens!

Tilbudet er et kompromiss regjeringspartiene mellom, etter langvarige konflikter internt. Etter alt å dømme har Senterpartiets landbruks- og matminister Lars Peder Brekk forsøkt å få til mer enn det som ble lagt på bordet.

Motparten, Arbeiderpartiet, vedtok på sitt landsmøte i vår at næringens lønnsomhet må bedres i årene som kommer.

Senterpartiets landsmøte krevde at jordbruksoppgjøret blir starten på et inntektsløft i tillegg til kronemessig lik utvikling. Også SVs landsmøte krevde et inntektsløft.

Les statens tilbud på Landbruks- og matdepartementets sider.

Les om jordbruksoppgjøret på Bondelagets sider.

Les Småbrukarlagets oversikt over statens utgangstilbud, krav og sluttresultater fra 2002 til nå.

Saken er oppdatert.

Populært