Politiet hjelper kjærligheten

Politiaksjoner mot personer NAV mistenker for å jukse med forsørgerstønaden, har ført til en tidobling av antallet foreldre som offisielt flytter sammen hos NAV. Illustrasjonsfoto: Scanpix / colourbox.
Politiaksjoner mot personer NAV mistenker for å jukse med forsørgerstønaden, har ført til en tidobling av antallet foreldre som offisielt flytter sammen hos NAV. Illustrasjonsfoto: Scanpix / colourbox.

Politiets kontroll av aleneforeldre på trygd har ført til en samboer-boom. Etter politiaksjonene har NAV registrert en tidoblet vekst i antallet samboerskap.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I de tre fylkene NAV og politiet har aksjonert mot tvilsomme aleneforsørgere, treffer nå Amors piler mistenkelig ofte. Politiets aksjoner mot mistenkte trygdemisbrukere har ført til en eksplosjon i antallet foreldre som flytter sammen.

- Vi har registrert er at det er påfallende mange som melder fra om at de nå flytter sammen i kjølvannet av disse politiaksjonene, oppsummerer direktør Magne Fladby i NAV Kontroll.

Mens NAV normalt mottar 2-4 slike meldinger i måneden i hvert fylke, har antallet par som flytter sammen nesten blitt tidoblet i Oslo, Rogaland og Hordaland.

Minst 113 par har funnet sammen igjen i de tre fylkene politiet har aksjonert, viser en sammenstilning NAV har gjort for ABC Nyheter.

«Normalt» skulle det ha vært registret 14-28 tilfeller av at kjærligheten blomstret opp igjen i samme periode.

Fladby sier at de ikke har finregnet på hvor store innsparingene i urettmessige trygdeutbetalinger er, men anslår det til å utgjør om lag 18 millioner i året for de tre aktuelle fylkene.

Tre politiaksjoner

Det siste året har politiet aksjonert i tre fylker etter anmeldelser fra NAV.

For knappe to uker siden aksjonerte politiet mot flere adresser i hovedstaden hvor det bodde personer mistenkt for å ha mottatt trygd som enslige forsørgere, til tross for at de er vært samboere.

Fem personer ble pågrepet og siktet for bedrageri eller grovt bedrageri.

I dagene etter aksjonen har NAV registrert at minst 20 par flytter sammen.

Les også: NAV svindlet for 134 millioner

Tidlig i februar hadde man en lignende aksjon i Rogaland. Da ble 22 personer pågrepet med mistanke om bedrageri/grovt bedrageri, og 25 adresser i stavangerområdet ble ransaket.

Etter den aksjonen har NAV i dette fylket registrert at 28 par har flyttet sammen.

I det tredje aktuelle fylket, Hordaland, ble det aksjonert i fjor vår. I de første fem månedene etter aksjonen kunne en der registrere at hele 65 par flyttet sammen mens det vanligvis registreres mellom 10 og 20 endringer av sivil status.

- Det er jo positivt at folk som mener de ikke har rett til ytelsene sier fra til NAV at ytelsene skal stoppes, sier Fladby til ABC Nyheter.

Foreldrene risikerer straff

Det er et stort utredningsarbeide som ligger bak de enkelte anmeldelsene. NAV har et sett med kriterier som de går ut fra når det gjelder å avsløre denne typen trygdesvindel. Et av dem er mødre som for flere barn med samme far, mens hun er registrert som enslig forsørger. En annen måte er tips.

- Vi mistenker at disse parene har bodd sammen samtidig som barnemor har mottatt trygdeytelser som enslig forsørger, var forklaringen fra politiadvokat Espen Hanken ved Oslo politidistrikt etter deres aksjon.

Les også: Nye milliardfeil hos NAV

Direktør Magne Fladby i NAV opplyste samtidig at de har et spesielt fokus på svindel med stønad til enslige forsørgere.

- Antall anmeldelser har økt fra 74 i 2009 til 92 i fjor, og anmeldt beløp er økt fra 10 til 20 millioner kroner. Dersom både mor og far gir uriktige opplysninger til NAV, risikerer begge fengselsstraffer.

Overfor ABC Nyheter avviser han at de jakter på spesielle grupper, selv om somaliske mødre tidligere har vært fremhevet i forhold til denne type svindel.

- Vi går på risikosaker og det har vært fokuset vårt hele tiden. Moduset, altså kjennetegnet på denne type svindel, er det samme om det dreier seg om innvadrere eller etnisk norske.

- Samtidig er det viktig å få fram at vi er veldig målrettet i de sakne vi anmelder til politiet. Det betyr også at de som ikke har noe å skjule ikke behøver å være engstelige for å bli anmeldt. Vi har veldig god dokumentasjon før vi går til politiet med våre saker.

- Men når vi plukker ut kontrollsaker og avdekker svindel i spesielt miljø eller gruppering, så vil vi få flere kontrollsaker i det miljøet, sier NAV-direktøren.

Personvernpolicy