Ny handlingsplan for EØS

Ber EU tøyle markedskreftene

- Ikke tenk bare på markedet, Michel! Trond Giske med regjerings-budskap til EU-kommissær Michel Barnier. Foto: Norges EU-delegasjon.
- Ikke tenk bare på markedet, Michel! Trond Giske med regjerings-budskap til EU-kommissær Michel Barnier. Foto: Norges EU-delegasjon.

Menneskerettigheter som faglige kampmidler må tas mer hensyn til i EU! Oppfordringen kommer i regjeringens høringsbrev om friere flyt på EUs indre marked.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer konkurranse i Europa

«For en sosial markedsøkonomi med høy konkurranseevne»

Det heter forslaget EU-kommisjonen har lagt fram om til en handlingsplan for et mer konkurransedyktig europeisk næringsliv.

EØS: Gjennom EØS-avtalen vil vedtakene som blir endelig vedtatt, gjeldende også for Norge.

Les utkastet til 50-punktsplan her.

Høring: Planen om mer konkurransedyktig marked har vært ute på høring. Også Norge vil komme med innspill.

April: Da regner kommissær Michel Barnier med at Kommisjonen har bearbeidet innspillene og kan legge fram sin endelige versjon.

Den norske regjeringen er bekymret for balansen mellom markedskreftene og sosiale hensyn på EUs indre marked, som omfatter de 27 EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein.

Det går fram i et brev nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) i går sendte til EU-kommissær Michel Barnier.

Brevet inngår i en høring EU-kommisjonen har om sin 50-punkts handlingsplan for fremme av markedet, «For en sosial markedsøkonomi med høy konkurranseevne».

I brevet insisterer Norge på en bedre sikring av retten til kollektive kampmidler fra fagbevegelsen og andre grunnleggende rettigheter i det kommende EU-lovverket for fri konkurranse på markedet.

Les også: Mr. Marked kommer til Norge.

Skeptisk til utstasjoneringen

Regjeringen ønsker også forbedringer av EUs omstridte utstasjoneringsdirektivet, som her til lands har blitt beskyldt for å fremme sosial dumping.

- Det er viktig å få til den riktige balansen mellom sosiale hensyn og markedet, skriver nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) på vegne av regjeringen.

Han legger til at det å fremme den sosiale dimensjonen i det indre markedet, også kan øke oppslutningen om dette markedet.

- Må ikke rammes

- Vi er av den mening at det burde bli gjort klart at retten til å kjempe for og forsvare kollektive rettigheter ikke må påvirkes av økonomisk frihet, og bør ikke betraktes som en restriksjon etter EUs lovverk, heter det.

Les også: Giske på LOs side mot EU.

Kritiserer håndhevingen

Giske gjør det imidlertid klart at Norge støtter målene og forslagene i den nye loven om det indre markedet.

Og Norge – som jo er ett av landene som er flinkest til å følge opp EUs markedslover – kommer med årlig skjult kritikk av manglende gjennomføring i EU.

«Imidlertid, det indre markedets potensial kan i større grad bli utløst ved bedre gjennomføring og håndheving i hele EØS.», heter det (ABC Nyheters oversettelse fra engelsk).

Ja, Giske understreker håndheving som et nøkkelord.

Vil ha offentlig spillerom

Regjeringen ønsker forenkling av reglene for offentlige innkjøp. Ikke bare for å sikre et reelt europeisk marked, men også noe fleksibilitet for å kunne fremme andre politiske mål enn europeisk markedskonkurranse.

Offentlige innkjøp bør også kunne brukes til å sikre sosiale hensyn og fremme arbeidervern, framholder Giske. Referansene er ikke nevnt, men tydelige til den innenlandske debatten som i kjølvannet av Addeco-skandalen går om anbud i omsorgssektoren.

Lett skepsis til økologi

Regjeringen støtter et forslag om å innføre såkalte økologiske fotavtrykk, det vil si en synliggjøring av miljøvirkningen av varer og tjenester. Samtidig virker Giske noe skeptisk:

- Virkningen av en slik ordning må bli grundig vurdert.

Norge støtter forslag om å samordne yrkesbevis og ordninger som kan fremme flytting av arbeidskraft innenfor de 30 landene som omfattes av EØS-avtalen.

Les Trond Giskes brev til EU-kommissæren.

Personvernpolicy