Dyre miljøbomber i norske hager

Slik ser oljetankene ut når de kommer opp i dagen. (Foto: Per Engebretsen / Vann- og avløpsetaten i Oslo)
Slik ser oljetankene ut når de kommer opp i dagen. (Foto: Per Engebretsen / Vann- og avløpsetaten i Oslo)

Lekkasje fra oljetanker og parafintanker kan koste flere millioner kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvert år oppstår det lekkasjer fra 80-90 oljetanker og parafintanker i norske hager og kjellere. Utbedringen av en skade koster fra 20 000 til flere millioner kroner, skriver Newswire.

– Mange huseiere er faktisk ikke klar over at de har en tank i hagen. De oppdager det kanskje først når det skal graves. Vi har eksempler på at gravemaskiner kommer borti og lager hull, slik at olje renner ut i grunnen, sier skadestedsleder Trude L. Harneshaug i If Skadeforsikring.

Rundt halvparten av de nær 300 000 nedgravde tankene er laget av stål. Ifølge Veritas har disse en levetid på mellom 25 og 30 år. En tank fra 1960 kan dermed være over thue år på overtid.

Oljen utgjør en stor forurensingsfare for jordsmonnet. Hvis oljen når fram til grunnvann, kan kun en liten mengde forurense mye vann.

Måtte rive huset

If Skadeforsikring anslår at det hvert år oppstår skader på 80-90 olje- og parafintanker her i landet.

– En del av oljetankene er bygd inn i krypkjellere, et sted man sjelden er. Lekkasjen blir først oppdaget når beboerne kjenner lukten eller skjønner at man ikke kan ha brukt så mye olje som måleren viser. Noen ganger er det naboer som varsler om plagsom oljelukt, sier Harneshaug.

Noen ganger er det uvørenhet som er årsaken. Det hender også at oljeselskapene fyller i feil rør, eller fyller for mye. Det kan bli dyrt.

– Lekkasjer som først kan virke som bagateller, kan få store konsekvenser hvis oljen siver ned langs grunnmuren, og inn under huset. Det kan også følge fjellformasjonene i grunnen over til nabobebyggelse, sier Harneshaug.

De siste årene har If hatt to tilfeller der det gikk så langt at huset måtte rives og grunnen graves opp.

Skrekkeksemplene fra Skien og Fredrikstad kostet forsikringsselskapet henholdsvis 4 og 14 millioner kroner.

Sjekk hvert femte år

På slutten av 1970-tallet ble det vanligere med glassfibertanker, som regnes som tryggere.

– Glassfibertankene skal sjekkes etter to års bruk, så kan de ligge i 30 år uten tilsyn. Ståltankene skal derimot sjekkes hvert femte år, sier Lars Drolshammer i Klima- og forskningsdirektoratet.

En kontroll innebærer blant annet tømming, rengjøring og innvendig inspeksjon for å se hvor stor del av veggtykkelsen som er korrodert bort.

– Tanker som ikke brukes lenger, skal graves opp og leveres på godkjent deponi. Unntaket er hvis den ligger delvis under huset. Da holder det at den rengjøres og fylles med sand eller skum, sier Drolshammer.

Er oljetanken gått over den tekniske levetiden, må eieren dokumentere at den er i god nok stand til å tåle fortsatt bruk. Hvis ikke, skal den opp av bakken.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå.

Personvernpolicy