Dette betaler du i skatter og avgifter

Skal du ha en mening om skattenivået er for høyt, for lavt eller passe bør du vite hva nivået virkelig er på.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer

Mer om utregningene Her kan du lese mer de enkelte avgiftene, og hvordan de er beregnet.

Forutsetningene
Her kan du se forutsetningene som ligger til grunn for de tre eksemplene.

SKATTE- OG AVGIFTSKALKULATORER:

Skatt og avgift 2011
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hva du selv må betale i skatter og avgifter. Kalkulatore beregner alle agiftene som blir beregnet i de enkelte kalkulatorene nedenfor.

Skatteberegning 2011
Her beregner du bare skatten.

Alkoholavgifter Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Arveavgiftskalkulator Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Bilavgifter
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Drivstoffavgifter Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Eiendomsskatt
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra de forutsetningene du legger inn.

Merverdiavgift
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.

Tobakksavgifter
Kalkulatoren beregn hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Å bare se på skattenivået blir altfor snevert. Det er det totale skatte- og avgiftstrykket som det må sees på. For en gjenomsnittlig lønnsmottaker er avgiftene nesten like store som skatten.

En sammenligning mellom land som bare går på skattenivået blir defor svært ufullstendig. En annen sak er at det uansett ikke kan sammenligens, så lenge det er ulikheter i hva man får igjen for skattepengene.

Her ser vi på hva du betaler i skatter og avgifter for de som har vanlig lønnet heltidsjobb. For eksempel vil pensjonister og uførepensjonister normalt ha en lavere andel av skatter og avgifter

Bruk vår kalkulator
Du kan beregne hvor mye du totalt sett betaler i forhold til lønnsnivået ditt i vår skatte- og avgiftskalkulator for 2011.

I denne kalkulatoren ligger det en full skatteberegning, samtidig som alle typer avgifter blir beregnet ut fra hvilket forbruksmønster du legger inn.

Her finner du skatte og avgiftskalkulatoren

Andelen varierer
Eksakt hvor mye du betaler avhenger helt av hvilke forutsetninger som tas. De direkte skattene er lett å beregne, men betydningen av andre avgifter som merverdiavgift og en rekke særavgifter, avhenger av forbruksmønsteret ditt.

Selve skatteprosenten kan du ikke gjøre så mye med. Rentefradraget reduserer skatten din noe. Les mer om hva du betaler i skatt her.

Andelen av lønnen som går til skatter og avgifter kan variere fra 30 prosent til 75 prosent.

Vi har sett på tre eksempler nedenfor. Hovedtallene for hva de må betale i skatter og avgifter ser du her.

Type skattHøyNormalLav
Skatt på inntekt28,4 %25,3 %28,4 %
Effekt arbeidsgiveravgift9,1 %9,1 %9,1 %
Merverdiavgift11,0 %9,2 %5,3 %
Bilavgifter20,2 %6,1 %0,0 %
Andre avgifter9,5 %2,7 %1,2 %

I alle eksemplene er det tatt utgangspunkt i en inntekt på 450.000 kroner. Normal-eksemplet har et fradrag på 50.000 kroner. Det er dette som gjør at skatten blir lavere enn de to andre.

Postene for merverdiavgift, bilavgifter og andre avgifter avhenger i svært stor grad av hva og hvor mye du forbruker.

Tre eksempler
I eksemplene har vi sett på to ytterkanter, og en mer gjennomsnittlig skatteyter.

Det er mest normalt å ligge på omtrent 50 prosent av inntekten i totale skatter og avgifter for enslige. For et par med to inntekter noen prosentpoeng lavere. Inntektsskatten er den største posten, deretter kommer merverdiavgiftene.

Jo mer du sparer jo mindre vil du betale i avgifter, som for eksempel merverdiavgifter.

Rentefradraget har i praksis en dobbel effekt. For det første blir skatten redusert. For det andre får du mindre igjen til å kjøpe andre varer og tjenester når du må betale rentene.

De som vil betale prosentvis mest i forhold til inntekten har disse egenskapene:

  • Høy inntekt
  • Eier stor bil med kratig motor
  • Røyker mye
  • Drikker mye alkolholdige drikkevarer
  • Har ingen gjeld på bolig, kan dermed forbruke mer
  • Ferierer i Norge, slik at han bruker pengene i Norge på avgiftsbelagte varer

Eksemplet med høyt forbruk passer inn i disse egenskapene. Her er det forusatt at vedkommende bruker mye penger på høyt avgiftsbelagte varer. Samtidig bruker han alt han tjener. I dette eksemplet bruker han 78,2 prosent av inntekten på skatter og avgifter.

I den andre enden har vi forbrukeren som nesten ikke bruker penger. Kan kommer likevel opp i 44 prosent på grunn av inntektsskatten og effekten av arbeidsgiveravgiften.

Eksemplet med normalt forbruk har en samlet skatte- og avgiftsprosent på 52,3 prosent.

Detaljert oversikt

Tabellen viser en detaljet oversikt over hvilke skatter og avgifter som disse tre eksempel-husholdningene betaler. Tallene vises i kroner per år, og i prosent av total inntekt. Her finner du forutsetningene for tallene.

HøyNormalLav
SkatterI krI %I krI %I krI %
Trygdeavgift35 1007,80%35 1007,80%35 1007,80%
Toppskatt00,00%00,00%00,00%
Skatt på alminnelig inntekt92 75020,61%78 75017,50%92 75020,61%
Formuesskatt00,00%00,00%00,00%
Sum skatter127 85028,41%113 85025,30%127 85028,41%
Effekt av arbeidsgiveravgift40 7359,05%40 7359,05%40 7359,05%
Merverdiavgifter49 66211,04%41 4259,21%23 8305,30%
Bilavgifter
Vektavgift14 7353,27%7 0091,56%00,00%
Motoreffektavgift29 8756,64%2 8820,64%00,00%
Avgift på co2-utslipp28 4406,32%2 8150,63%00,00%
Slagvolumavgift00,00%00,00%00,00%
Omregistreringsavgift4 2620,95%3 3100,74%00,00%
Avgifter bensin og diesel8 8001,96%6 6001,47%00,00%
Årsavgift2 8400,63%2 8400,63%00,00%
Bompenger2 0000,44%2 0000,44%00,00%
Sum bilavgifter90 95120,21%27 4566,10%00,00%
Andre avgifter
Alkoholavgift28 3696,30%5 4241,21%00,00%
Tobakksavgifter5 3281,18%00,00%00,00%
Brusavgift3540,08%3540,08%00,00%
Sukkeravgift830,02%830,02%00,00%
Sjokoladeavgift650,01%650,01%00,00%
Forbruksavgift elektrisk kraft1 1210,25%1 1210,25%1 1210,25%
Avgifter på fyringsolje00,00%00,00%00,00%
Dokumentavgift5 0001,11%2 5000,56%1 8750,42%
Eiendomsskatt00,00%00,00%00,00%
NRK-lisens2 4850,55%2 4850,55%2 4850,55%
Sum andre avgifter42 8059,51%12 0322,67%5 4811,22%
Sum totale skatter og avgifter352 00378,22%235 49852,33%197 89643,98%
Disponibelt etter skatter og avgifter59 02563 025175 065

Les mer om hvordan vi har regnet her

Her kan du lese forutsetningene for skatte- og avgiftseksemplene.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus