Oljekalkulator

Kalkulatoren beregner effekten av prisendringer på oljeprisen for den norske stat.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Oljefondkalkulator
Oljefondskalkulator viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

ProduksjonstallHer finner du produksjonstall for olje og gass fra Oljedirektoratet.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

I denne kalkulatoren ser vi på effekten av oljeutvinnnigen. Gassproduksjonen er her holdt utenfor.

Vi tar her mer de direkte virkningene av endringene i oljepriser. De kan også ha en rekke indirekte virkninger som virker med et visst etterslep. For eksempel vil økte oljepriser gi økte kostnader som kan redusere overskuddet i en rekke bedrifter.

Norge tjener penger på flere måter.

  • Direkte skatt på 50 prosent
  • Selskapsskatt på 28 prosent
  • Statens direkte engasjement (SDØE)
  • Eierskap i Statoil
  • Arealavgifter for lisenser over en viss alder

Når oljeprisen endrer seg vil forskjellen slå direkte ut i overskudd til selskapene eller i inntekter de statens engasjement. Kostnadene er i utgangspunktet frikoblet fra prisendringene på olje.

Mesteparten av en prisendring vil ende opp som gevinst eller tap for den norske stat. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en effekt på 90 prosent.

Du kan beregne effekten av prisendringen på olje ut fra den forutsatte oljeprisen i Nasjonalbudsjettet, og en selvvalgt prisendring.

Prisforutsetninger:
Pris Nordsjø-olje (i dollar)
Dollarkurs
Oljepris i norske kroner
Forutsetninger for endringsberegninger:
Prognose i nasjonalbudsjettet 2011
Endring i oljepris i kroner
Oljeproduksjon:
Oljeproduksjon per dag (millioner fat)
Verdi av oljeproduksjonen per dag (i milliarder kr)
Verdi av oljeproduksjonen per år (i milliarder kr)
Andel av prisendring til den norske stat
Endring i forhold til nasjonalbudsjettet:
- per dag (i millioner)
- per år
Endring i forhold til din valgte prisendring
- per dag (i millioner)
- per år

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden