11 og 12 års forvaring

De hovedtiltalte i Alvdal-saken dømmes til forvaring, den 46 år gamle kvinnen i elleve år og den 64 år gamle mannen i tolv år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nettavisen publiserte denne nyheten allerede før retten var blitt satt i Nord-Østerdal tingrett.

Ifølge Nettavisen dømmes den 46 år gamle hovedtiltalte kvinnen dømt til forvaring i elleve år med minstetid på sju år og seks måneder.

Den 64 år gamle hovedtiltalte mannen dømmes til forvaring i tolv år med minstetid på åtte år.

Begge dømmes til å betale 200.000 kroner til hvert av de fire barna.

Fire av de fem tiltalte anket dommene på stedet, mens den femte tiltalte valgte å bruke betenkningstiden på to uker på å bestemme seg. De tiltalte viste ingen tydelige reaksjoner da dommen ble opplest fredag.

Strengere for 64-åringen

Retten har vurdert om de to hovedtiltale må straffes like strengt, men har under tvil kommet til at den hovedtiltalte mannen skal ha noe strengere straff enn sin tidligere samboer.

– Det synes som 64-åringen ved sin filming har trukket inn en annen dimensjon over misbruket, samtidig som han er domfelt tidligere, heter det i dommen.

– Troverdige forklaringer

Retten har i stor grad festet lit til barnas forklaringer i saken, og mener det gjennom dem er bevist hinsides tvil at det er begått gjentatte overgrep over flere år.

Det har imidlertid vært så stor usikkerhet rundt forklaringen til eldstedatteren til naboekteparet, at retten har kommet til at naboekteparet ikke kan dømmes for medvirkning til overgrep mot henne.

– Retten er kommet til at yngstegutten er troverdig og at hans forklaringer må legges til grunn, heter det i dommen.

– Det helt avgjørende moment i forhold til at foreldrene trekkes inn i saken er at gutten nevner dem uten noen introduserende spørsmål fra avhører, heter det videre.

– Sprenger alle grenser

Aktor Iris Storås la i sin prosedyre ned påstand om forvaring i 13 år for den hovedtiltalte kvinnen, med en minstetid på åtte år.

Hun ba retten dømme den hovedtiltalte mannen, som er kvinnens tidligere samboer, til 14 års forvaring, med en minstetid på ni år.

Forvaring er en tidsubestemt straff, som innebærer at domfelte må godtgjøre at det ikke lenger er fare for nye forbrytelser før han eller hun kan løslates. Det kan tidligst skje når minstetiden er utløpt.

– Denne saken sprenger alle grenser, og det må avspeile seg i straffenivået, argumenterte Storås i sin avslutningsprosedyre.

Fengselsstraffer

Hun la ned påstand om sju års fengsel for naboekteparet, mens den femte tiltalte, en 63 år gammel nabomann, må straffes med tre års fengsel, mente aktor.

Naboekteparet på 64 år dømmes ifølge dommen imidlertid til fire års fengsel, mens den femte tiltalte dømmes til ett år og ni måneders fengsel.

Naboekteparet dømmes begge til å betale 200.000 kroner til sønnen. Den femte tiltalte dømmes også til å betale 50.000 kroner i oppreisning til et av barna.

Streng dom

– Dette er en streng dom, så vidt jeg vet den strengeste i en overgrepssak i Norge. Jeg er ikkje overrasket over dommen, sier Inger Johanne Reiestad Hansen, som er bistandsadvokat for to av barna til den hovedtiltalte kvinnen.

Reiestad Hansen mener det er positivt at retten har lagt barnas forklaring og troverdighet til grunn. Hun synes imidlertid at erstatningsbeløpet i saken er satt for lavt.

- Jeg er overrasket over at erstatningsbeløpene ble så lave, sett i forhold til de strenge straffene, sier bistandsadvokaten.

- Hvordan reagerte dine klienter på dommen i dag?


- Det har jeg ingen kommentar til.

De tiltalte anket på stedet. Hvordan ser du på det?


- Det var som forventet. Det betyr også at erstatningsspørsmålet vil bli behandlet på nytt, sier Reiestad Hansen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden