Meny

Nye opplysninger i Treholtsaken

Arkivbilde fra 4. februar 1986 som viser Arne Treholt som forsøker å legge 15.000 dollar inn i en konvolutt, slik påtalemyndigheten påsto å ha funnet i hans dokumentmappe. Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gjenopptakelseskommisjonens leder Helen Sæter bekrefter at det har kommet frem nye opplysninger med betydning for spørsmålet om bevisforfalskning.
Treholt-saken
*Arne Treholt ble 20. juni 1985 dømt i Eidsivating lagmannsrett til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.


* Det såkalte pengebeviset var omdiskutert fra rettsprosessen startet. Treholt innrømmet at han hadde flere tusen amerikanske dollar liggende, men benektet konsekvent å ha fått dem av sin KGB-kontakt Gennadij Titov som betaling for informasjon.

* Pengene skal ha blitt funnet, og ifølge POT (Politiets overvåkingstjeneste) også fotografert, under en ransaking av Treholts leilighet 22. august 1983. Dette er tidligere bestridt av Treholts tidligere forsvarer og mangeårige advokat, Arne Haugestad.

* Tre ganger har han søkt om gjenopptakelse av straffesaken, men er blitt avvist hver gang, sist av Gjenopptakelseskommisjonen 15. desember 2008.

* Boken «Forfalskningen – politiets løgn i Treholt-saken», som kom ut 9. september, hevder at pengebeviset er forfalsket og at bildene av Treholts koffert er tatt i ettertid.

* En tidligere spaner i det daværende overvåkingspolitiet har uttalt til Aftenposten at bevis i spionsaken ble fabrikkert. Det samme sa en annen politimann til forfatterne av boken.

*Fredag 24. september bestemte Kommisjonen at den vil ta opp Treholts begjæring fra 2008 om gjenåpning av spionsaken og vurdere avslaget i lys av de nye opplysningene som er kommet fram i saken.

* Samtidig besluttet Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalg), å granske POTs metodebruk i Treholt-saken, etter at det ble kjent at Treholts leilighet ble ulovlig videoovervåket av POT. (©NTB)

Materialet fra gjenopptakelseskommisjonens behandling av spørsmålet om hvorvidt politiet forfalsket det såkalte «pengebeviset» og om bildene av Treholts koffert er tatt i ettertid ble onsdag oversendt partene.

- Gjennom vår utredning har vi fått frem nye opplysninger med betydning for spørsmålet om forfalskning av bevis, sier Gjenopptakelseskommisjonens leder, Helen Sæter, til ABC Nyheter.  

- Siden fokuset nå har vært på spørsmålet om fabrikasjon av bevis er det naturlig at det kommer andre opplysninger enn tidligere.

Les også: Treholt-saken ferdig etterforsket

«Forfalskningen»

Da boken «Forfalskningen» kom ut i september i fjor startet en ny debatt om dommen mot Arne Treholt. I boken hevdes det at politiet forfalsket det såkalte «pengebeviset», og at bildene av Treholts koffert er tatt i ettertid.

- Føler du deg trygg på at avgjørelsen dere vil ta blir riktig, og sette et endelig punktum for Treholtsaken?

- Det tror jeg ingen kan si noe om. Temaet for vår utredning har vært spørsmålet om fabrikasjon. Selve Treholtsaken hadde vi en mening om ved forrige behandling. Nå er fokus mer begrenset, og når vi tar avgjørelsen skal det være på et trygt grunnlag. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilken retning avgjørelsen vil gå. Vi avventer innspill fra partene, og det kan ennå komme frem nye ting, sier Sæter.

- Hva er nytt i det dere har kommet frem med?

- Det kommenterer vi ikke. Vi gir ikke ut enkeltheter fra utredningen. Det er ikke offentlighet om utredningen, den kommer først når vi skriver avgjørelsen.

- Hva er den endelig beslutningen deres?

- Det kan vi ikke si noe om ennå, sier Sæter.

Partene har frist til 16. mars med å komme med eventuelle bemerkninger. Hvis det ikke fremkommer nye opplysninger som vil gi grunn til ytterligere etterforskning fatter kommisjonen avgjørelsen på grunnlag av papirene som er lagt frem denne uken. Kommisjonen vil komme med en avgjørelse om hvorvidt straffesaken skal gjenopptas eller ikke.

Les også: - Det har vært en heksejakt

- Sluttet å håpe

- Etter hva jeg nå forstår har Stabell i dag fått oversendt underlagsmaterialet fra kommisjonen. Det dreier seg om avhørene kommisjonen har gjort og tre tekniske undersøkelser som er blitt foretatt i den forbindelse, sier Arne Treholt til ABC Nyheter. 

Blant dem som har vært inne til avhør er Arne Treholts ekskone, Kari Storækre, snekkeren som la parkett i Treholts leilighet og tidligere POT-etterforskere Leif Karsten Hansen og Arne Gunnar Solemsjø, melder VG Nett.

- Som jeg har sagt tidligere har jeg sluttet å håpe og tro i denne saken. Jeg forholder meg til fakta og det som blir lagt på bordet. Stabell og jeg får gjennomgå papirene og ta det derfra, sier Treholt.


- Situasjonen i denne saken er at jeg allerede i forbindelse med lagmannsrettssaken i 1985 reagerte på det som fra politiets side ble hevdet å være innholdet i det såkalte «pengebeviset». Dette har også siden blitt tatt opp i forbindelse med at min advokat Haugestad allerede i 1985 tok opp spørsmålet om falskt pengebevis. Det tas også opp i boka «Forfalskningen» fra i fjor høst, sier Treholt.

- Den ene undersøkelsen som er blitt gjennomført et anerkjent institutt i London gir også en klar konklusjon om at pengebeviset er blitt forfalsket.

Les også: Bekrefter videoovervåking av Treholts leilighet

- Treholt og jeg er fornøyd med at kommisjonen nå er ferdige med undersøkelsen. Da har vi oversikt over fremdriften videre. Vi er selvfølgelig spent på hva materialet vil inneholde, sier Treholts advokat Harald Stabell til ABC Nyheter.

- Jeg har mottatt materialet. Utover det har jeg ikke noen kommentar, sier statsadvokat Lasse Qvigstad til ABC Nyheter.

Populært