Meny

Angrer på penger til Senterpartiet

SKATTKAMMER: - Nordområdesatsingen vil tvinge seg frem. Nord-Norge er et skattkammer med olje, gass og bergressurser, sier konsernsjef Oddbjørn Schei i Troms Kraft. Foto: Mona Sprenger

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Konsernsjefen i Troms Kraft, Oddbjørn Schei, tar selvkritikk for støtten til Senterpartiet. Men nå vil han se fremover.

TROMSØ: Månen lyser rund og klar ned på Tromsø by. Lyset er blått. Klokken er 12 midt på dagen. Men nå går det mot lysere tider. Forhåpentligvis også for Troms Kraft:

– Vi har aldri opplevd noe lignende, og forhåpentligvis får vi aldri oppleve et slikt trykk igjen, sier konsernsjef i Troms Kraft, Oddbjørn Schei, og serverer kaffe og wienerbrød. Teknisk Ukeblad har i lang tid forsøkt å få til et intervju med sjefen for det nordnorske kraftselskapet.

– På det meste hadde vi over hundre mediehenvendelser om dagen og nær tusen nyhetsartikler om oss i uka, sier han og rister på hodet.

– Det har vært heftig.


I valgåret 2009 ga Troms kraft og Eidsiva Energi 200.000 og 500.000 kroner til Senterpartiet i forbindelse med prosjektet «Fornybar energi».


– Er dere slepphendt med pengene i Troms Kraft?


– Det er vanlig med felles regionale prosjekter i denne bransjen. De regionale kraftselskapene møter de samme utfordringene. Det er derfor ikke unormalt at vi støtter prosjekter som fremmer energisaker. Vi fikk spørsmål om vi ville bidra og det sa vi ja til. Det er ikke noe galt med det, sier Schei.


– I ettertid har det vist seg at store deler av pengen gikk rett inn i Sps valgkampkasse. Burde dere ikke forsikret dere om at det ikke ville skje?


– Når et parti står som mottaker burde vi bedt om budsjett og regnskap. Her kan jeg ta selvkritikk, men vi ga pengene til et prosjekt ikke som partistøtte.

Like før jul bestemte Økokrim seg for å etterforske Senterpartiet, som har sendt fakturaer påført teksten “prosjektstøtte”. Økokrim vil avklare om utstedelsen av fakturaene utgjør straffbare overtredelser av regnskapslovgivningen. Troms Kraft anser seg derimot som ferdig med saken:

– Ja, saken har vært oppe i styret, bedriftsforsamlingen og i administrasjonen, og vi er ferdig med den saken. Men vi tar til etterretning at Økokrim nå etterforsker saken, og vil selvsagt bidra hvis det skal være noe.

Les også: – Skjulte partistøtte i faktura

First House

Samtidig som Senterpartisaken raste som verst avslørte regionalpresse at lederen for bedriftsforsamlingen i det offentlig eide Troms Kraft engasjerte First House for å påvirke sine eiere. Målet var å få gjennom sitt forslag til eierskapsmelding i selskapet. Her skal det ikke åpnes for private eiere, men selskapet skal få vide fullmakter til å kunne fusjonere med andre nordnorske kraftselskap.

– Regionalt har det vært mye oppmerksomhet rundt First House og eierskapsmeldingen i Troms Kraft. Det hele ble utløst av en e-post som ble stjålet fra ordførerens kontor. Vi var ikke inne i denne saken, forsikrer han.

Les også: Troms Kraft skal granskes

– Hvordan gikk det med den så omtalte eierskapsmeldingen?

– Den ble vedtatt sånn som den var. Vår eiere ønsker at Troms kraft skal drive forretning og industri, og selskapet vil trenge kapitaltilførsel, sier Schei, og viser til at selskapet i sommer kjøpte andeler i Nordkraft og Salten kraftsamband for 2,19 milliarder kroner.

– Det var store oppkjøp og vi vil trenge kapital til videre fornybar satsing. Troms Kraft planlegger nå Fakken vindpark på Vannøya til en verdi av 700 millioner kroner. Norge vil øke produksjonen og da er kapital nødvendig, sier Schei, og viser til at Statkraft før jul fikk tilført kapital fra sin eier nærings- og handelsdepartementet.

– Skal vi øke produksjonen vil vi også trenge kapital.

Les også: Trekker seg etter lobbyglipp

First House-saken fikk lederen i bedriftsforsamlingen, Tor Zachariassen til å trekke seg. Tidligere styreleder i Troms Kraft, Robert Hermansen er siktet for korrupsjon og nåværende styreleder Odd Roger Enoksen er inhabil i Senterpartisaken.

– Ja, det var ganske tomt her. Det er aldri greit og det har vært en ekstra utfordring. Heldigvis er vi en robust organisasjon og vi har fått støtte av bedriftsforsamlingen og styret. Alle våre 500 medarbeidere har fått mange spørsmål. Selv om vi har hatt våre diskusjoner internt, har det aldri gått ut over produktet vi leverer.

– Opplever du at tilliten til Troms kraft er svekket?

– Denne typen støy slår negativt ut når det står på, men på lang sikt tror jeg at vi vil komme greit ut av det. Det er opp til oss å gjøre ting riktig fremover og fremme de riktige prosjektene, da vil tilliten komme tilbake.

FOTO: Mona Sprenger


Et skattekammer

Schei tror at Nord-Norge går en lys fremtid i møte.

– Nordområdesatsingen vil tvinge seg frem. Nord-Norge er et skattkammer med olje, gass og bergressurser. I tillegg har vi turismen og energi. Dette er enorme ressurser for Norge, som vi som land må nytte gjøre oss.

– Politikerne har i lang tid snakket om Nordområdessatsingen. Opplever du at det har blitt noe mer enn festtaler så langt?

– Det er mye som har skjedd. Blant annet er delelinjen snart på plass. Det bores etter aluminium og kobber. Vi har de marine ressursene. Klimaendringen vil i første omgang føre til at fisken flytter til kaldere farvann og vi får isfrie passasjer.

– Bør Lofoten åpnes for oljeaktivitet?

– Det er et vanskelig politisk spørsmål, men hvis det er olje og gass der vil vi utvinne det på et eller annet tidspunkt. Miljø- og sikkerhetskravene vil bli høyere enn de vi har i dag i Nordsjøen.

– Er mange nordlendinger engasjert i denne saken?

– Jeg opplever at engasjementet er like stort andre steder i landet. Det er like mange som er i for som imot. Selv om det er sterke følelser i sving, så har vi en tradisjon for å finne en løsning etter hvert.

Les også: Heller olje enn sjark

Batteri for svenskene

Schei understreker at energi er en nøkkel for å få til en satsing i nord.

– Vi vil trenge energi for å gjennomføre alt dette.

– Er Statnetts nettplaner for landsdelen tilstrekkelig for alle disse planene?

– Det har blitt bygd for lite linjer de siste hundre årene, og vi har nord for oss et meget svakt nett, sier Schei, som roser Statnetts planer for å forsterke nettet opp til Hammerfest.

– Nettet i landsdelen blir bygd ut og det er bra.

Les også: Vil bygge 37 mil strømledning i nord

Konsernsjefen mener at selv om det er langt fra Nord-Norge til forbruket i Europa, så kan de nordnorske magasinene være et batteri for vindkraftprodusenter i Sverige.

– Svenskene vil bygge vind og vi har vannmagasinene. De vil sette opp 1000 vindturbiner i Bottenvika (Det nordligste havområdet i Østersjøen) og det er ikke så langt dit. Da vil de trenge balansekraft, men dette er langsiktige planer.

Les også: Foretrekker havvind i Nord-Norge

– Hvilke konsekvenser tror du krafteksporten vil få for norsk kraftkrevende industri?

– Jeg håper og tror at de blir og at vi får til kraftavtaler. Kraften de bruker er en jevn belastning som er greit å ha.

FOTO: Mona Sprenger


Følger Midt-Norge

– Hvordan står det til med vannmagasinene i nord i vinter?

– Vi ligger omtrent på samme nivå som i fjor og er noe bedre forspent enn mange andre. Men det er ikke noe å rope hurra for, vi har aldri før hatt så lite vann. Hvis den kalde vinteren fortsetter, kan vi få en vanskelig situasjon. Vi er avhengige av at svenskene klarer å kjøre kjernekraften sin. Heller ikke vi som industri er tjent med disse prisene som hopper opp, sier Schei, som mener at løsningen er mer nett og flere kabler.

– Vi må tåle naturinngrep.

– Det er mye fokus rundt strømprisene i Midt-Norge, men vi hører lite fra Nord-Norge selv om prisene ofte er like. Hvorfor det?

– Ja, det er mye fokus selv om vi har en like kritisk situasjon. Vi og Midt-Norge følger hverandre og Sverige.

– Flere analytikere mener at det er Østlandet som kan komme dårligst ut, når svenskene innfører flere prisområder. Hva tror du om det?

– Det er spennende. Noen mener at det kan bety lavere pris, men det er vanskelig å si hvordan det vil slå ut før det er på lufta. Kraft er et komplisert marked og det er vanskelig å treffe, sier konsernsjefen, og viser til at det er mye som skjer i energibransjen for tiden. Politikerne lover grønne sertifikater og i tillegg kommer Fornybardirektivet.

– Kraften må brukes til noe. Markedet vil regulere seg selv. Ingen vil bygge ut uten avkastning.

Les også: Vi har aldri importert mer strøm

Kraft og kultur

Troms Kraft er ikke bare store i Nord-Norge. Det norske kraftselskapet er gjennom selskapet Kraft & Kultur Sveriges sjette største kraftselger med en omsetning på om lag tre milliarder svenske kroner.

– Ja, det er en spesiell satsing som står for en tredel av vårt resultat. De siste tre årene har Kraft & Kultur doblet resultatene.

I porteføljen er mer enn 60.000 privatkunder og halvparten av Sveriges kommuner. Og oppskriften er kombinasjonen strøm og kultur:

– Vi leverer miljøvennlig kraft. I Sverige er det en helt annen bevissthet rundt dette, da det finnes mye kull- og atomkraft. Og det har vist seg at de kundene som er miljøbevisste også er kulturbevisste, sier Schei, og fortsetter:

– I tillegg til å selge energi selger vi også kulturprodukter i form av bøker, magasiner, operaforestillinger og driver blant annet Nordens største internettvarehus for økologiske varer. Vi har også Sveriges tredje største internettbokhandel.

Les også: Norsk strøm er ikke ren: Halvparten er kull- og atomkraft

– Bortskjemte i Norge

Kraft & Kultur har vært etablert i Finland i 1,5 år og har allerede 35.000 kunder.

– Det har vi fått uten markedsføring. Dette har vært en hyggelig reise, men det er en komplisert forretningsmodell. Vi trenger høy kompetanse på mange områder, både innen kultur, miljø og kraft. Men tallene lyver aldri, dette fenger.

Nå vurderer Troms Kraft å starte opp Kraft & Kultur i Norge. Norske strømkunder skiller seg derimot fra svenske, mener Schei:

– I Norge er vi bortskjemte med at kraften er ren og fornybar.

Les også: Svensk frykt for sertifikatsamarbeid

Mangler kompetanse

Schei, som selv er hjemflyttet nordlending etter mange år hos Telenor på Fornebu, mener at en av de største utfordringene for satsingen i nord blir kompetanse:

– Vi er allerede i dag en stor netto importør av arbeidskraft. Vi bruker milliardbeløp på å kjøpe kompetanse. Vi er få mennesker i et stort geografisk område. Det er krevende, sier han og rister på hodet.

– Troms Kraft må også leie inn arbeidskraft. Det dreier seg først og fremst om høy kompetent arbeidskraft, men det er også lite av fagarbeidere.

– Hvordan kan dette problemet løses?

– Vi har bra utdanningsinstitusjoner, men hovedkontorene til industrien ligger ikke her. Når folk er ferdig utdannet eksporteres de ut. De blir etablert og har ikke lyst til å flytte tilbake. Det samme skjedde med meg, sier Schei, som ikke beklager at han flyttet hjem.

– Det er fordeler og ulemper med det meste. Jeg savner ikke å stå i kø for eksempel. Da vi flyttet hit fikk jeg så god tid på ettermiddagen at jeg måtte finne meg en hobby.

Les flere nyheter fra Teknisk Ukeblad her

Les flere nyheter her

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:16 Forskere skal ha avslørt Jupiters ukjente reise19:13 Norwegian: MAX-flyene har ikke varsellampe i førerkabinen19:03 Trump hevder IS-områdene i Syria er gjenerobret18:45 E6 på Dovre stengt etter vogntogvelt18:08 Arnstad ut mot regjeringens stille, byråkratiske sentralisering18:00 Trump vil ha valgkamprådgiver inn i sentralbankstyret17:30 Prest knivstukket i kirke i Canada17:28 Johannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kollen og tangerte Fourcades verdenscuprekord17:09 Terrorofre hedret i Oslos største moské17:03 Tysk politi mener å ha avverget terrorangrep16:57 Fysikere får tiden til å gå baklengs i en kvantedatamaskin16:49 Trumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner16:35 Utrecht-siktet sier han var alene om angrep16:35 Hydro om cyberangrepet: Fortsatt alvorlig situasjon16:30 Bonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel16:13 Tusk om brexit: – Håpet er det siste som dør16:11 Kunstnerne bak Black Box-teateret krever erstatning15:52 PR-veteran lite imponert over VGs håndtering15:51 En person tatt av skred i Lyngen15:40 Økt snøskredfare i store deler av landet15:34 Svært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22 NRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19 Klimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18 Sky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16 Rapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24 Sundby ber Klæbo leke seg14:07 Pågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04 Spiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52 Russer fratatt kappgang-gull fra 201313:41 Lærer sa opp jobben i streikeprotest13:40 Ikke mer skiflyging for Lindvik13:24 Skipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20 Vil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19 Bråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53 Lover oppløsning av tvangsfylker12:45 DNB og Danske Bank setter opp renta12:43 Frithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39 Flere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39 Minst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38 Spania – Norge på billigsalg12:21 Her streikar elevane i dag og dette er krava12:20 Stormsenter treffer Norge med full kraft11:54 Norsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41 Norsk 14-åring rekruttert av IS11:27 Pappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25 Sander Sagosen fra PSG til Kiel10:59 Snøskred over fylkesvei i Troms10:50 Frykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35 Jegerne blir digitale10:34 Nord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34 13-åring varslet om busskapring i Italia10:29 – SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter10:20 Russland, Iran og Syria fordømmer Trumps utspill om Golanhøydene10:11 – Stemplingen av oss skyldes at interesser står på spill09:47 Henriksen spent foran landslagets realitetssjekk09:43 Elvestuen møtte horder av streikende ungdom09:30 Lover troskap til EØS i Brussel09:15 Generalforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn09:14 Hongkong vil bruke 680 millarder kroner på kunstige øyer09:14 Politiet etterforsker flere muligheter08:40 Kristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass07:50 Harald Eia tjente godt da han solgte «drømmeboligen»07:49 Dødstallet stiger etter syklonen Idai07:49 To amerikanske soldater drept i Afghanistan07:42 Rekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark07:37 Fortsatt tillit til Swedbanks toppsjef07:31 Mener Giske kan kreve erstatning fra VG07:17 Norske «ZombieLars» for skummel for svenske barn07:16 Moxnes: – Ernas EU-fest betales av arbeidsfolk07:05 Hele New Zealand samlet for ofrene i Christchurch05:50 Dette skjer i dag05:44 Folkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy05:41 Fredssamtaler i gang igjen i Nicaragua05:36 Måling: Ap beholder makten i tre storbyer05:30 Dette skjedde i natt05:30 Mannsorganisasjon vil ha delt bosted som hovedregel05:20 Frp: Oslo må skrote eiendomsskatten etter milliardoverskudd05:05 – Vanskelig å stemme bort sjefen for Thailands militærjunta05:00 20.000 streikende elever ventet til storstilt klimaprotest04:56 Kinas president krever gransking: Setter nasjonal krisestab04:54 FpU inviterer lokal Frp-topp på kurs i sosiale medier04:28 Indonesisk flyselskap dropper 49 nye 737 MAX-fly04:07 CCTV: Minst seks døde da bil braste inn i menneskemengde i Kina04:05 Sp vil sende utenlandske vognførere på glattkjøringskurs03:17 Oljefondet har investert over 1 milliard i kinesisk overvåking03:10 Minst ni omkom i eksplosjon under protester i Colombia02:49 Brexit er utsatt – britene får to valg02:28 Resett.no oppe igjen etter antatt dataangrep01:55 Økt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp01:51 To millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit01:23 Luftforsvaret får kritikk mange år etter Kebnekaise-ulykken00:34 EU går med på å utsette brexit00:04 VG beklager overfor feilsitert kvinne, Trond Giske og leserne23:44 EU går med på å utsette brexit23:36 Sayoc medgir å ha sendt rørbomber til Trump-kritikere23:12 Juan Guaidós stabssjef anklages for terrorisme23:03 Hazard-dobbel sikret Belgia-seier tross kjempetabbe22:46 USA innfører sanksjoner mot kinesiske shippingselskaper22:30 Rekordgammelt instrument funnet i skipsvrak22:16 Svak måling for regjeringspartiene – framgang for Ap og Sp
Siste nytt
19:16VerdenForskere skal ha avslørt Jupiters ukjente reise19:13NorgeNorwegian: MAX-flyene har ikke varsellampe i førerkabinen19:03VerdenTrump hevder IS-områdene i Syria er gjenerobret18:45NorgeE6 på Dovre stengt etter vogntogvelt18:08PolitikkArnstad ut mot regjeringens stille, byråkratiske sentralisering18:00PolitikkTrump vil ha valgkamprådgiver inn i sentralbankstyret17:30VerdenPrest knivstukket i kirke i Canada17:28NorgeJohannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kollen og tangerte Fourcades verdenscuprekord17:09NorgeTerrorofre hedret i Oslos største moské17:03NorgeTysk politi mener å ha avverget terrorangrep16:57VerdenFysikere får tiden til å gå baklengs i en kvantedatamaskin16:49PolitikkTrumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner16:35VerdenUtrecht-siktet sier han var alene om angrep16:35NorgeHydro om cyberangrepet: Fortsatt alvorlig situasjon16:30NorgeBonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel16:13PolitikkTusk om brexit: – Håpet er det siste som dør16:11NorgeKunstnerne bak Black Box-teateret krever erstatning15:52KulturPR-veteran lite imponert over VGs håndtering15:51NorgeEn person tatt av skred i Lyngen15:40NorgeØkt snøskredfare i store deler av landet15:34NorgeSvært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22KulturNRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19NorgeKlimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18PolitikkSky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16PengerRapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24SportSundby ber Klæbo leke seg14:07NorgePågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04VerdenSpiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52SportRusser fratatt kappgang-gull fra 201313:41NorgeLærer sa opp jobben i streikeprotest13:40SportIkke mer skiflyging for Lindvik13:24SportSkipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20NorgeVil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19NorgeBråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53PolitikkLover oppløsning av tvangsfylker12:45PengerDNB og Danske Bank setter opp renta12:43KulturFrithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39VerdenFlere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39VerdenMinst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38SportSpania – Norge på billigsalg12:21PolitikkHer streikar elevane i dag og dette er krava12:20NorgeStormsenter treffer Norge med full kraft11:54NorgeNorsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41NorgeNorsk 14-åring rekruttert av IS11:27SportPappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25SportSander Sagosen fra PSG til Kiel10:59NorgeSnøskred over fylkesvei i Troms10:50MotorFrykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35NorgeJegerne blir digitale10:34VerdenNord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34Verden13-åring varslet om busskapring i Italia10:29Politikk– SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter10:20VerdenRussland, Iran og Syria fordømmer Trumps utspill om Golanhøydene10:11Politikk– Stemplingen av oss skyldes at interesser står på spill09:47SportHenriksen spent foran landslagets realitetssjekk09:43NorgeElvestuen møtte horder av streikende ungdom09:30PolitikkLover troskap til EØS i Brussel09:15NorgeGeneralforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn09:14VerdenHongkong vil bruke 680 millarder kroner på kunstige øyer09:14NorgePolitiet etterforsker flere muligheter08:40SportKristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass07:50PengerHarald Eia tjente godt da han solgte «drømmeboligen»07:49VerdenDødstallet stiger etter syklonen Idai07:49VerdenTo amerikanske soldater drept i Afghanistan07:42PolitikkRekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark07:37VerdenFortsatt tillit til Swedbanks toppsjef07:31PolitikkMener Giske kan kreve erstatning fra VG07:17NorgeNorske «ZombieLars» for skummel for svenske barn07:16PolitikkMoxnes: – Ernas EU-fest betales av arbeidsfolk07:05VerdenHele New Zealand samlet for ofrene i Christchurch05:50NorgeDette skjer i dag05:44NorgeFolkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy05:41VerdenFredssamtaler i gang igjen i Nicaragua05:36NorgeMåling: Ap beholder makten i tre storbyer05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeMannsorganisasjon vil ha delt bosted som hovedregel05:20NorgeFrp: Oslo må skrote eiendomsskatten etter milliardoverskudd05:05Verden– Vanskelig å stemme bort sjefen for Thailands militærjunta05:00Norge20.000 streikende elever ventet til storstilt klimaprotest04:56VerdenKinas president krever gransking: Setter nasjonal krisestab04:54NorgeFpU inviterer lokal Frp-topp på kurs i sosiale medier04:28VerdenIndonesisk flyselskap dropper 49 nye 737 MAX-fly04:07VerdenCCTV: Minst seks døde da bil braste inn i menneskemengde i Kina04:05NorgeSp vil sende utenlandske vognførere på glattkjøringskurs03:17NorgeOljefondet har investert over 1 milliard i kinesisk overvåking03:10VerdenMinst ni omkom i eksplosjon under protester i Colombia02:49VerdenBrexit er utsatt – britene får to valg02:28NorgeResett.no oppe igjen etter antatt dataangrep01:55NorgeØkt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp01:51VerdenTo millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit01:23NorgeLuftforsvaret får kritikk mange år etter Kebnekaise-ulykken00:34VerdenEU går med på å utsette brexit00:04NorgeVG beklager overfor feilsitert kvinne, Trond Giske og leserne23:44VerdenEU går med på å utsette brexit23:36VerdenSayoc medgir å ha sendt rørbomber til Trump-kritikere23:12PolitikkJuan Guaidós stabssjef anklages for terrorisme23:03SportHazard-dobbel sikret Belgia-seier tross kjempetabbe22:46PolitikkUSA innfører sanksjoner mot kinesiske shippingselskaper22:30VerdenRekordgammelt instrument funnet i skipsvrak22:16PolitikkSvak måling for regjeringspartiene – framgang for Ap og Sp
Populært