Meny

Stortingets utenriksdebatt:

Advarer om EU-angrep på anstendig lønn

- EU må ikke hindre oss i å oppfylle våre forpliktelser etter ILO-konvensjonen, mener Steinar Gullvåg. Foto: Scanpix.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeiderpartiets Steinar Gullvåg refser EU og EFTAs overvåkingsorgan for å undergrave internasjonale minstelønnsregler.
Striden mellom FN- og EØS-regler

EUs utstasjoneringsdirektiv regulerer utenlandske selskapers rettigheter til å utføre oppdrag i et annet EU-/EØS-land ved å sende ut sine medarbeidere dit.

Direktivet provoserer fagbevegelsen fordi det kan gi lønnspress nedover i konkurransen om oppdrag, fordi utenlandske firmaer ofte betaler sine ansatte langt lavere enn norsk standard.

ILO: Norge har sluttet seg til Konvensjon 94 i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO, som fastsetter regler for offentlige innkjøp. De skal ifølge ILO94 sikre at offentlige tilbydere krever at lønns- og arbeidsvilkår

I januar 2008 vedtok den rødgrønne regjeringen en forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Samme måned falt det en dom i EU-domstolen som ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA gjør at forskriften om norsk oppfølging av ILO94 bryter med EUs regler for fri flyt.

I juli 2009 reiste ESA sak mot Norge i denne striden, med påstand om at forskriften på ulovlig vis begrenser EØS-avtalens krav til fri flyt over landegrensene..

I september 2009 kom regjeringen med et nytt utkast til forskrift, som svekker omfanget av plikten offentlige innkjøpere har til å påse normale vilkår for oppdrag de bestiller.

Heftig strid: Forskriften ble sendt ut på høring og høstet mange kritiske merknader - fra begge kanter. Høringen er avsluttet, og regjeringen vurderer hva den skal gjøre. Les alle innspillene her.

Gullvåg advarte Stortinget mot viktige EU- og EØS-institusjoner da han i tirsdagens utenrikspoliske debatt gikk ut mot faren for lønnsdumping som kan bli påført oss fra Brussel.

- Det er nedslående at EU-domstolen ved sin praksis begrenser vår mulighet til å bekjempe sosial dumping, sier Steinar Gullvåg.

- Undergraver ILO-konvensjon

Han mener EU og overvåkingsorganet som skal påse at Norge følger EUs regler, ESA, undergraver forpliktelser i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO.

ILO-konvensjon 94 slår fast at utenlandske leverandører til offentlige kunder skal betale sine ansatte lønn på vertslandets nivå.

- Likevel ser vi nå at EU utfordrer ILO. De opparbeider egen rettspraksis i strid med ILO, sier Steinar Gullvåg.

Hever øyebrynet over ESA

- Mange hever øyebryn over at overvåkingsorganet ESA utfordrer Norge på dette. Det er i vår interesse å slå fast at EUs lovgivning ikke har presedens i forhold til ILOs konvensjoner som Norge har sluttet seg til, appellerte Gullvåg i Stortinget.

Han forteller at EØS-avtalens felles parlamentarikerkomite har bedt om endring av EUs utstasjoneringsdirektivet for å sikre vertslandets lønnsvilkår skal gjelde.

- Lite tyder på at en ytterst konservativ EU-kommisjon vil etterkomme et slikt krav, bemerker han imidlertid.

- Kommisjonen ber nå medlemslandene å redusere ytelser til arbeidsledige, senke lønningene, heve indirekte skatter og redusere stillingsvernet, oppsummerer han.

Sterk LO-reaksjon

Nylig gikk også LO-ledelsens Tine Lise Sundnes i strupen på EFTAs overvåkingsorgan ESA, for deres angrep på en norsk forskrift som følger opp ILO-konvensjon nr. 94.

I 2008 offentliggjorde regjeringen et forslag til forskrift som skulle sikre lønnsbetingelsene for leverandører til offentlige innkjøp. 

Forskriften er en oppfølging av en forpliktelse Norge har påtatt seg i etter ILO-konvensjon 94.

Les om forskriften på regjeringens hjemmesider

Dette mener imidlertid ESA er en utilbørlig hindring av den frie handelen.

Regjeringen sendte så ut en svekket utgave av forskriften. Den fant heller ikke nåde hos EØS, samtidig som fagbevegelsen er misfornøyd. Etter en høringsrunde vurderer regjeringen nå hva den skal gjøre.

Les flere nyheter her

Populært