Skatt på lønnsinntekt

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik skattlegges lønnsinntekter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uførepensjon
Slik skattlegges uførepensjon.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssater som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Skatteklasse
Les mer om hvilken skatteklasse du havner i.

KALKULATORER:

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Skatteberegning 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

  • Skatt på alminnelig inntekt
  • Trygdeavgift
  • Toppskatt
  • Formuesskatt

Toppskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på pensjonsinntekter

Skatt på uførepenjon

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen på 7,8 prosent er den samme i 2011 og 2012.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 3 prosent i trygdavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 39.600 kroner. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 39.600 kroner. Har du en lønnsinntekt på 40.000 kroner, kan ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Toppskatt

Toppskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det spiller ingen rolle for toppskatten om det er lønns,- pensjons,- eller personinntekt fra næring.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Det er to trinn på skalaen. Laveste trinn har et innslagspunkt på 490.000 kroner i 2012 (471.200 kroner i 2011), med en tilhørende skattesats på 9,0 %. Innslagspunktet på det høyeste trinnet er 796.400 kroner i 2012 (765.800 kroner i 2011), med en tilhørende skattesats på 12,0 %).

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 7,0 % (ikke 9,0 %) på trinn 1. På trinn 2 betaler de det samme som andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller får nå hver sine fribeløp, men de lignes fortsatt sammen. Dette er satsene:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Formuesskatt 2012

Ugifte/Klasse2EktefellerSkatteprosent
Til kommunen:
0 - 750 0000 -1 500 0000,00%
750 000 og over1 500 000 og over0,70%
Til staten:
0 - 750 0000 -1 500 0000,00%
750 000 og over1 500 000 og over0,40%

Formuesskatt 2011

Ugifte/Klasse2EktefellerSkatteprosent
Til kommunen:
0 - 700 0000 -1 400 0000,00%
700 000 og over1 400 000 og over0,70%
Til staten:
0 - 700 0000 -1 400 0000,00%
700 000 og over1 400 000 og over0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue 1, 5 millioner i 2012, og 1.400.000 kroner i 2011.

Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 28 prosent.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke selvangivelsen. Fradraget er på 45.350 kroner i skatteklasse 1 i 2012 (43.600 kroner i 2011).

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2012 på 38 prosent av lønnen, maksimalt 78.150 kroner. Dette er i 2011 på 36 prosent av lønnen, maksimalt 75.150 kroner.

Enslige forsørgere bli lignet i skatteklasse 2. Fordelen ved det er at man får dobbelt personfradrag. Les mer om skatteklasser her.

Her finner du oversikt over skattetsatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på tre forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er andre fradrag enn minstefradraget. Gjelder for 2011.

Lønnsinntekt250 000450 000650 000
Minstefradrag75 15075 15075 150
Alminnelig inntekt174 850374 850574 850
Skatteberegning:
Trygdeavgift19 50035 10050 700
Toppskatt0016 092
Skatt på alminnelig inntekt36 75092 750148 750
Sum skatt56 250127 850215 542
Skatteprosent22,5 %28,4 %33,2 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på flere forskjellige lønnsnivåer.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.