Meny

Usikker klimavirkning:

Vil sette biodrivstoff på vent

Mot hensikten? Klif har fått kalde føtter om økning i innblandingen av biodrivstoff på tanken. Foto: Colourbox

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Klima- og forurensningsdirektoratet mener klimavirkningen av biodrivstoff er så usikker, at den anbefaler utsettelse.
Fakta om biodrivstoff:

Biodrivstoff

  • Oljer fra planter og avfall kan bli til biodiesel, mens sukker og stivelse kan omgjøres til etanol.

  • Frigjør karbondioksid (CO2) ved forbrenning, men en tilsvarende mengde CO2 er allerede tatt opp fra atmosfæren gjennom tilveksten av det biologiske materialet som drivstoffet er produsert av.

     

    Bærekraftkriterier

    • Klima- og forurensningsdirektoratet foreslår at biodrivstoff som omsettes i Norge, i likhet med EU, må oppfylle kriterier for bærekraft.

  • Dette er minimumskrav til klimagevinst for biodrivstoff (minst 35 % i forhold til fossile drivstoff, økende til minst 50 % fra 1. januar 2017) og betingelser til arealer som kan benyttes til dyrking av råstoff til biodrivstoff.

  • Kriteriene vil redusere muligheten for bruk av biodrivstoff som gir negative virkninger på miljøet – i form av redusert biologisk mangfold og økte utslipp av klimagasser.

Klima- og forurensningsdirektoratet anbefaler at kravet om økt omsetning av biodrivstoff legges på vent. Usikkerheten om klimagevinsten er for stor, mener Klif.

Pressemeldingen er litt av en bombe i norsk klimadebatt, der man til nå har tatt for gitt at mer bruk av biodrivstoff kan gjøres slik at nettovirkningen for de globale klimautslippene er positiv.

Noen forskere har imidlertid påstått at mer biodrivstoff kan slå ille ut:

Les: - Biodrivstoff fra skogen gir boom i norske utslipp

Utålmodig, men...

Ny informasjon fra EU tyder på at klimagassutslippene ved økt produksjon av biodrivstoff blir høyere enn tidligere antatt, skriver Klif i sin pressemelding.

EU jobber med å avklare hvordan endringen i arealbruk, som følge av økt produksjon av biodrivstoff, påvirker utslipp av klimagasser. Et forslag fra EU til hvordan dette skal nedfelles i bærekraftskriterier for biodrivstoff ventes ikke før tidligst til sommeren.

- Jeg er utålmodig etter å få på plass virkemidler som reduserer klimagassutslippene våre. Men når vi innfører et krav om økt salg av biodrivstoff hvor formålet er å redusere klimagassutslipp – ja da må vi være sikre på at utslippene av klimagasser faktisk går ned, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Les: Stoltenberg og Brekk tapper gjerne CO2 av karbonlageret.

Vil vite mer først

− Vi mener det er klokt å avvente konklusjonene fra EU før vi eventuelt foreslår å øke omsetningen av biodrivstoff, sier Hambro. Det vil gi oss mer kunnskap om klimaeffekten og klargjøre hvordan dette kan bli bedre ivaretatt i bærekraftskriterer, sier Hambro.

Les også: Tar Klimakur og departementene feil?

Les flere nyheter her

Populært