- «Religiøst gen» vil dominere

En hinduistisk sadhu utøver et rituale etter å ha badet der den hellige elven Ganges møter Yamuna, under Magh Melafestivalen i Allahabad i India. Foto: Scanpix/AP.
En hinduistisk sadhu utøver et rituale etter å ha badet der den hellige elven Ganges møter Yamuna, under Magh Melafestivalen i Allahabad i India. Foto: Scanpix/AP.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan vil den høye fødselsraten blant religiøse verden rundt påvirke menneskehetens utvikling?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er spørsmålet professor Robert Rowthorn ved Cambridgeuniversitetet har stilt seg i en ny rapport, melder PhysOrg.com.

Rowthorn har utviklet en modell som viser at genetiske komponenter som disponerer for religion for øyeblikket «haiker» på religiøs kulturell praksis i områder med høye fødselsrater.

Selv om enkelte av dem som fødes i religiøse familier senere blir sekulære vil deres «religiøse gener» (som også omfatter andre personlighetstrekk som lydighet og konservatisme) spres i samfunnet, ifølge Rowthorns modell.

- Dersom fruktbarheten blant religiøse forblir gjennomsnittlig høyere enn blant sekulære mennesker vil genene som disponerer for religion spres, sier Rowthorn til PhysOrg.com.

- Jo høyere forskjellen i fruktbarhet mellom religiøse og sekulære mennesker er, dess raskere vil den genetiske endringen skje. Det betyr ikke at alle vil bli religiøse. Gener er ikke skjebne. Mange mennesker som er genetisk disponert for religiøsitet kan komme til å føre sekulære liv på grunn av kulturelle innflytelser de eksponeres for.

Modellen tar utgangspunkt i data fra tidligere forskning. Studier har vist at religiøse mennesker i snitt har flere barn enn sekulære, selv etter å ha kontrollert for inntekt og utdannelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Studiene har vist at dette skyldes kulturelle og sosiale faktorer snarere enn biologiske.

Les også: Voodoo i bilder

Gener og oppdragelse

Men der antall barn påvirkes av kultur vil et individs tendens til religiøsitet kunne påvirkes av gener, i tillegg til oppdragelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I sin studie bruker Rowthorn et «religiøst gen» til å representere ulike genetiske faktorer som i kombinasjon predisponerer for religion. På den andre side finnes det også genetiske varianter som disponerer for å være eller forbli sekulær.

Om begge foreldre har det «religiøse genet» vil barna ha større sannsynlighet for å ha det. Men barn født av religiøse foreldre kan også ha det «ikke-religiøse genet», og barn født av sekulære foreldre kan ha «det religiøse». Det er ikke genet som gjør en person religiøs, men det gjør det mer sannsynlig at de har egenskapene som gjør at de kan ha religiøse tilbøyeligheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Flere kaller seg «personlig kristen»

Lydige

Ifølge Rowthorns model vil den «religiøse» delen av befolkningen etter hvert stabilisere seg på mindre enn 100 prosent, og en stor andel vil fortsette å være sekulære.

Men nærmere alle de sekulære vil fortsette å være bærere av det religiøse genet, og dermed vil nærmere hele befolkningen være genetisk disponert for religion, selv om enkelte av dem vil leve sekulære liv, konkluderer Rowthorn.

Tidligere undersøkelser tyder på at det å være genetisk disponert for religiøsitet er knyttet til en karaktertrekk som konservatisme, lydighet overfor autoriteter og tilbøyeligheten til å etterleve ritualer.

I en evolusjonær sammenheng kan det vise seg at disse karaktertrekkene vil bli svært utbredt, ikke fordi de i seg selv er så fordelaktige, men fordi de «rir» på en svært sterk kulturell praksis.

Les også: Søker eksorsister