Meny

Skattetrekkskalkulator 2011

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Beregn om du har riktig skattetrekk for 2011.
Se også

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer Her finner du alle skattekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkefritt, og halvt skattetrekk i desember. Du kan også beregne skatten i Skatteberegning 2011.

Skattekortene tar utgangspunkt i siste ligning. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det de prognosene som gjelder på dette tidspunktet som legges til grunn.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort 2011.

Det er enkelt å endre skattekortet . Dette gjør du ved å logge deg inn via MinID . Alternativt kan du laste ned et skjema.

Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Skal du sette den ned, må du få nytt skattekort.

Bruk av kalkulatoren
Legg først inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Legg deretter inn hovedtallene for inntekt, formue og fradrag.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale. Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året.

Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

Aller nederst finner du resultatet av årets skatteoppgjør hvis du ikke endrer skattekortet.

  
 
 Skatteklasse  
 Rett til Finnmarksfradrag 
 Sivilstand 
 Antall barn under 13 år 
 Antall barn mellom 13 og 18 år 
 
 
 SKATT SOM ER BETALT:Person 1 Person 2 
 Hvor mye har du betalt?  
 Hvilken måned betalte du skatt sist  
 FORMUE: 
 Netto formue  
 INNTEKTER:  
 Lønn  
 Pensjon  
 Rente- og kapitalinntekter  
 Sum inntekter  
 FRADRAG: 
 Minstefradrag  
 Sparebeløp innen BSU-ordningen  
 Fagforeningskontingent  
 Pensjonsinnskudd jobb  
 Gjeldsrenter  
 Foreldrefradrag  
 Andre fradrag  
 Alminnelig inntekt  
 
 SKATTEBEREGNING: 
  Person 1 Person 2 
 Trygdeavgift:  
 - lav sats (bl.a. pensjoner)  
 - Mellomsats (bl.a. lønn)  
 - høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)  
 Skatt på alm. inntekt:  
 - av dette til kommune og fylke  
 - av dette til fellesskatt  
 Toppskatt  
 Formuesskatt:  
 - av dette til stat  
 - av dette til kommune  
 Andre direkte fradrag: 
 BSU  
 Sum skatt  
 I prosent av inntekt er dette  
 Trekkprosent 10,5 mnd  
  
 Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk: 
 Trekk resten av månedene  
 I prosent av lønn  
 
 Skatteresultat hvis du ikke endrer skattekortet: 
 Betalt skatt ved utgangen av året  
 Resultatet blir (minus er restskatt)  
    

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Populært