Skattetrekkskalkulator 2011

Beregn om du har riktig skattetrekk for 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer Her finner du alle skattekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkefritt, og halvt skattetrekk i desember. Du kan også beregne skatten i Skatteberegning 2011.

Skattekortene tar utgangspunkt i siste ligning. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det de prognosene som gjelder på dette tidspunktet som legges til grunn.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort 2011.

Det er enkelt å endre skattekortet . Dette gjør du ved å logge deg inn via MinID . Alternativt kan du laste ned et skjema.

Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Skal du sette den ned, må du få nytt skattekort.

Bruk av kalkulatoren
Legg først inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Legg deretter inn hovedtallene for inntekt, formue og fradrag.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale. Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året.

Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

Aller nederst finner du resultatet av årets skatteoppgjør hvis du ikke endrer skattekortet.

Skatteklasse
Rett til Finnmarksfradrag
Sivilstand
Antall barn under 13 år
Antall barn mellom 13 og 18 år
SKATT SOM ER BETALT:Person 1Person 2
Hvor mye har du betalt?
Hvilken måned betalte du skatt sist
FORMUE:
Netto formue
INNTEKTER:
Lønn
Pensjon
Rente- og kapitalinntekter
Sum inntekter
FRADRAG:
Minstefradrag
Sparebeløp innen BSU-ordningen
Fagforeningskontingent
Pensjonsinnskudd jobb
Gjeldsrenter
Foreldrefradrag
Andre fradrag
Alminnelig inntekt
SKATTEBEREGNING:
Person 1Person 2
Trygdeavgift:
- lav sats (bl.a. pensjoner)
- Mellomsats (bl.a. lønn)
- høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)
Skatt på alm. inntekt:
- av dette til kommune og fylke
- av dette til fellesskatt
Toppskatt
Formuesskatt:
- av dette til stat
- av dette til kommune
Andre direkte fradrag:
BSU
Sum skatt
I prosent av inntekt er dette
Trekkprosent 10,5 mnd
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene
I prosent av lønn
Skatteresultat hvis du ikke endrer skattekortet:
Betalt skatt ved utgangen av året
Resultatet blir (minus er restskatt)


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy