SUDAN:

Lang natts ferd mot dag

Sudans president, Omar al-Bashir, som i det internasjonale samfunn er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten. Foto: Ashraf Shazly (AFP Photo)
Sudans president, Omar al-Bashir, som i det internasjonale samfunn er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten. Foto: Ashraf Shazly (AFP Photo)

Folkeavstemningen om fritt Sør-Sudan ser ut til å bli fredelig. Opptellingen blir ferdig i februar. Konklusjonen behøver ikke å komme før i juli.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Sør-Sudan:

Autonom region som i en fredsavtale (CPA) i 2005 fikk indre selvstyre, etter mange års borgerkrig. Ifølge fredsavtalen skulle Sør-Sudan få avholde en folkeavstemning om de vil fortsette i unionen eller bli selvstendige.

Folkeavstemningen finner sted 9. til 15. januar. Den må ha en oppslutning på 60 prosent av de 3.930.916 registrerte stemmeberettigede, for å få gyldighet.

Juba er hovedstaden for befolkningen på 8,26 millioner mennesker. I tillegg kommer et stort antall sørsudanesere som enten har flyktet under borgerkrigen eller flyttet frivillig til nord. De har anledning til å registrere seg som sørsudanesere og få stemmerett der.

Dobbelt så stort som landarealene i Norge, og vel så det, med 644.329 kvadratkilometer.

Fattige og unge: 51 prosent av befolkningen er under 18 år, 51 prosent lever under fattigdomsgrensa og bare 27 prosent av den voksne befolkningen kan lese og skrive.

Bank og penger? Fint lite. 78 prosent av befolkningen lever av selvforsyning i jordbruket. 1 prosent har bankkonto. 52,7 prosent lever i husholdninger som har brukt penger i løpet av en uke.

(ABC Nyheter)

Kilde: Southern Sudan Centre for Census, Statistics and Evaluation.

Folkeavstemningen som starter søndag om Sør-Sudan skal bli en selvstendig stat løsrevet fra det arabisk-ledede og islamistiske Khartoum, er mildest talt historisk.

Og mildest talt overraskende tatt i betraktning av Sudans blodige forhistorie, ser den ut til å kunne gå fredelig for seg.

Man vet aldri, så oppdelt i stammer landet er, og så krigersk ulike folkeslag og hærførere har oppført seg mot hverandre.

Se videoklipp: Strandet mellom nord og sør

I hvert fall virker det som helga vil bli uten aggresjon fra regimet til Sudans president Omar al-Bashir, som i det internasjonale samfunn er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten.

Søndagens begivenhet vil ikke gi noe umiddelbart utfall. Ekspertene venter ikke at opptellingen er ferdig før 1. februar, og da kun foreløpig. Til det er infrastrukturen for forskjellig fra det vi er vant med.

Og blir oppslutningen over minimumet på 60 prosent av de stemmeberettigede, kan det entydige bildet av et stort flertall for uavhengighet i sør, bli en realitet.

Den endelige konklusjonen behøver ikke å bli trukket før fristen 9. juli.

I prosessessen fram til da gjenstår det å se hvor smertefritt alt vil gå for seg.

Selvstendighet krever enighet mellom nord og sør om hvor grensa skal dras midt i oljefelter der kinesiske og andre oljeselskaper pumper opp det sorte gull og avleirer store summer til den stat som har råderetten.

Mesteparten av oljeressursene vil havne i det som naturlig tilhører sør. Mens oljeledningene går nordover og gir gjensidig avhengighet.

Etter årtier med borgerkrig mellom regimet i Khartoum og SPLA-geriljaen i sør, gjenstår et paradoks i forhold til lederne i det ledende politiske partiet for sørsudanere: SPLM:

SPLM-ledere, med den avdøde storheten John Garang, skal egentlig ikke ha ønsket løsrivelse, men en fortsatt felles stat. Men en slik stat skulle være sekulær og ikke underlegges islamistiske lover.

Folk ABC Nyheter har snakket med som kjenner den nåværende frontfiguren i SPLM, Salva Kiir, har inntrykk av at enhet opprinnelig var også hans ønske.

Men SPLM oppsummerer at det i et land med 500 folkeslag og 50 språk, har Khartoum uavbrutt vært ledet av ett folkeslag, det arabiske, og blitt dominert av et islamistisk styre.

SPLM har åpenbart resignert i spørsmålet om et sekulært Sudan, trass i at mange av deres folk da vil havne i et annet land - Nord-Sudan - der mange fra sør har bodd i lange tider.

Så gjenstår det å se om resultatet, to stater, vil få et fredelig samliv.

Den som leser Deborah Scroggins levende, solide og skremmende beskrivelse av Sudans nære fortid i boka Emmas krig, får et bedre grunnlag for å vurdere utsiktene.

De er ikke lystelige. Men historien overrasker av og til.

Personvernpolicy