Meny

- Ikke bare lykke

Barn er ikke bare bare. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Blant småbarnsforeldre skranter det både på tilfredsheten med livet og tilfredsheten med partneren, viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Men de som er tilfredse med forholdet sitt under graviditeten, har det best tre år senere. Dette kommer fram i en fersk studie fra Folkehelseinstituttet. Studien omfatter 60 000 norske kvinner.


- I denne studien har vi undersøkt to typer av tilfredshet - tilfredshet med partner og tilfredshet med livet som helhet - både når kvinnene var gravide og senere i spedbarnsalderen og småbarnsalderen, sier forsker Ragnhild Bang Nes i en pressemelding.

Tilfredsheten synker

* Tilfredsheten med livet som helhet, øker de første månedene etter fødsel og når et høydepunkt når barnet er rundt 6 måneder. Fra barnet er 6 måneder synker tilfredsheten med livet generelt og når et bunnpunkt når barnet er 3 år.

* Tilfredshet med partneren er av stor betydning for hvordan mødrene opplever livet sitt gjennom denne perioden, og tilfredsheten med det faste forholdet under graviditet, har sammenheng med mødrenes generelle tilfredshet 3,5 år senere.

* Forskerne finner imidlertid en generell nedgang i begge typer av tilfredshet over tid i sped- og småbarnsalderen. Allerede fra siste del av svangerskapet finner man en nedgang i forholdstilfredshet, og forholdstilfredsheten fortsetter å svekkes utover i undersøkelsesperioden til den når et absolutt bunnpunkt ved siste undersøkelsestidspunkt 3 år etter fødsel.

- Tilfredshet med forholdet påvirker på sikt i større grad tilfredshet med livet enn omvendt, sier Bang Nes som også understreker at resultatene tyder på sammenhengen mellom forholdstilfredshet og generell tilfredshet endrer seg noe over tid.

* Tilfredshet med forholdet ser ut til å være særlig viktig for tilfredshet med eget liv i graviditetsperioden og spedbarnsalderen.

* I småbarnsperioden ser det ut til at begge former for tilfredshet påvirker hverandre mer jevnt.

Norske kvinner mest tilfredse

Sammenlignet med en rekke andre grupper som har vært studert tidligere, synes norske kvinner å være relativt fornøyde i denne perioden i livet.

- Det er mulig at gode velferdsordninger i Norge, medvirker til å lette utfordringene gjennom denne fasen. Dette har vi imidlertid ikke undersøkt spesielt i denne studien, sier Bang Nes.

- De aller fleste voksne har et ønske om å få barn. Barn sees på som en velsignelse, en berikelse og en sentral kilde til mening, kjærlighet og tilhørighet. Man skulle derfor forvente at det å faktisk få et barn både oppfyller et ønske og tilfredsstiller et fundamentalt behov som igjen skaper glede og tilfredshet. Undersøkelser viser imidlertid at så ikke alltid er tilfelle. Dette kalles ofte «foreldrelivets paradoks», forklarer Bang Nes.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært