Meny

Furuholmen tapte i Høyesterett

Advokat Morten Furuholmen fikk ikke medhold i Høyesterett. Heleridommen mot ham blir dermed stående og Furuholmen risikerer å miste advokatlisensen. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vil behandle saken på sitt styremøte enten 26. januar eller 10. mars. Arkivfoto: Terje Bendiksby (Scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Morten Furuholmen tror ikke advokatbevillingen står i fare selv om heleridommen mot ham nå er rettskraftig.

Advokatene Morten Furuholmen og Rune Berg ble i mai fjor dømt i Borgarting lagmannsrett for medvirkning til grovt heleri etter å ha bistått David Toska i å inndrive en gjeld på 5 millioner kroner pluss renter – totalt 6,5 millioner kroner.

Advokatene anket til Høyesterett, men torsdag ble det klart at de ikke fikk medhold. Retten mener de måtte ha visst at pengene stammet fra kriminell virksomhet. Dermed kan det ikke regnes som et vanlig advokatoppdrag.

– Slik bistand kan vanskelig forenes med advokatens alminnelige plikt til å «fremme rett og hindre urett», jevnfør Regler for god advokatskikk, heter det i dommen.

– Flere inn i torpedomarkedet

Furuholmens forsvarer, advokat John Christian Elden er tilfreds med at Høyesterett har lagt vekt på advokaters uavhengighet og at fortroligheten mellom klient og advokat skal beskyttes.

– Det problematiske med denne dommen er likevel at de bygger på at det er nok til domfellelse at advokaten angivelig vet det er overveiende sannsynlig at det dreier seg om svarte penger. Det vil bringe mange uenigheter ut av rettssystemet og inn i torpedomarkedet, sier Elden til NTB.

Berg og hans forsvarer, advokat Harald Stabell, tar dommen til etterretning.

– Rune Berg reagerer sterkt på at det skal være straffbart å gå i retten med en klient for å få avklart et rettsforhold – i særdeleshet når det foreligger legeattester på at klienten er nærmest psykotisk og ikke i stand til å ivareta sine egne interesser, sier Stabell til NTB.

Fikk betinget fengsel

Da Toska søkte advokathjelp i 2002 for å inndrive lånet, var han sosialklient og nærmest uten inntekter. Lagmannsretten slo fast at advokatene måtte ha visst at pengene sannsynligvis stammet fra kriminell virksomhet.

Advokatene ble funnet skyldige i å ha forsøkt å yte bistand til å sikre utbytte fra en straffbar handling. Furuholmen og Berg ble dømt til henholdsvis seks og tre måneders betinget fengsel.

Høyesterett opprettholdt torsdag dommen. Retten kom fram til at advokatenes bistand rammes av straffeloven, selv om det dreide seg om et advokatoppdrag for en klient.

Vurderer reaksjon

Nå risikerer Furuholmen og Berg i verste fall å miste advokatlisensen. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vil nå se på om de skal komme med reaksjon overfor Furuholmen og Berg. Saken behandles på styremøtet enten 26. januar eller 10. mars.

Tilsynsrådet kan innstille for Advokatbevillingsnemnden å frata advokatene bevillingen. Men Rådet kan også velge en mildere reaksjon, som en irettesettelse eller advarsel.

– Jeg tviler på at dette får noen betydning for bevillingen, men det er en vekker til alle sivilrettsadvokater som får spørsmål om uenighet om penger mellom sivile parter på sitt bord, sier Elden.

– Vanlig advokatoppdrag

Furuholmen og hans forsvarer Elden har lagt fram saken som en prinsippsak, unik i europeisk rettssammenheng. De har hele tiden argumentert med at en advokat må kunne ta på seg oppdrag på vegne av en klient uten at advokaten skal risikere straffansvar.

Det kan derfor bli aktuelt å bringe saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Høyesterett ville heller ikke ta stilling til lagmannsrettens misforståelse av enkelte av bevisene. Jeg må derfor drøfte med min klient om vi skal ta saken videre, opplyser Elden. (©NTB)

Populært