Meny

Helse og datalagring vil prege vårsesjonen

Helse, trygd, rovdyr og datalagring vil bli hete temaer på Stortinget de nærmeste månedene. (Foto: Scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helse i vid forstand, trygd, rovdyrpolitikk og datalagring vil bli hete temaer når Stortinget tar fatt på vårsesjonen 2011 tirsdag 11. januar.

Vanskelige saker for regjeringen som uførepensjonisters alderspensjon er blitt utsatt til våren. Uførereformen er blitt så omfattende og med så store konsekvenser at regjeringen måtte krype til korset og be om mer tid.

Det er allerede inngått et bredt pensjonsforlik i Stortinget der hovedbudskapet er at det skal lønne seg å stå i arbeid lengst mulig. Dette forliket vil ligge i bunnen for de videre forhandlingene.

Les også: - Ikke både i pose og sekk

Strid om samhandling

Ellers er det liten tvil om at samhandlingsreformen og organiseringen av sykehusene inkludert nedleggelser, vil sette sitt preg på våren. Det kan ventes harde debatter om organiseringen av norsk helse- og sykehusvesen. I forlengelsen av denne debatten kan også debatten om kommunesammenslåinger blusse opp nok en gang. Samhandlingsreformen pålegger kommunene større oppgaver enn de har i dag og spørsmålet mange stiller seg er om små kommuner vil være i stand til å etterkomme kravene som stilles.

I forbindelse med reformen vil Stortinget ta stilling til to nye lover: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny lov om folkehelse.

I forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester tar regjeringen grep som forplikter kommuner og sykehus til å samarbeide slik at pasientene ikke opptar unødvendig sykehusplass, men kan sendes hjem hvis kommunen kan tilby like god behandling.

Grunnlaget for reformen er lagt i Stortingets vedtak av stortingsmeldingen som ble lagt fram sommeren 2009. Reformen skal etter planen tre i kraft 1. januar 2012.

Les også: - Utsetter samhandlingsreformen

Les også: Gjelsten vil bygge nytt sykehus

Datalagring til besvær

En sak som deler Stortinget på tvers av velkjente blokker, er EUs datalagringsdirektiv (DLD). Arbeiderpartiet er det eneste partiet som sier ja. De andre partiene, minus Høyre, sier nei. Høyre har ikke sagt verken ja eller nei fordi det er ulike syn i partiet. Kampen om direktivet blir derfor en kamp om Høyre.

– DLD er en sak hvor Stortinget faktisk han påvirke utfallet. Det hadde vært fint om ikke alle partier hadde låst sine standpunkt på forhånd. Nå kan vi avholde høringer og få ulike synspunkter på bordet før vi trekker konklusjonene. I Høyre har vi tenkt å høre på argumenter både for og imot. Stortingsgruppen har fullmakt til å avgjøre spørsmålet, men kommer til å være i tett dialog med resten av partiet, sier partileder Erna Solberg til NTB.

Les også:

Høyre vil ha bedre svar om datalagring

Sjekker kontoen din i skjul

Stortinget avgjør rovdyrenes skjebne

En annen sak som skaper bry for regjeringspartiene er rovdyrpolitikken. Her er det SV og Sp som er motpoler. Det SV-ledede Miljøverndepartementet utreder risikobasert erstatning, mens det Sp-ledede Landbruksdepartementet avviser en slik løsning og står fast på at det skal gis full erstatning for faktiske tap.

Det er også full skjæring mellom Sp og SV i synet på hvor mange ulv, bjørn, gaupe og jerv vi skal ha i landet. Sp mener at bestanden allerede er stor nok, mens SV mener at det må flere ynglinger til for å sikre en levedyktig rovdyrbestand.

Med uenigheten i regjeringen sparkes ballen over til Stortinget som får oppgaven med å utarbeid et bredest mulig rovdyrforlik.

Les også: Regjeringen vil diskutere rovdyr med Stortinget

Representantforslag og interpellasjoner

Regjeringen er blitt kritisert fordi den ikke har kommet med nok saker til Stortinget. Stortingsrepresentantene har imidlertid holdt hjulene i gang med interpellasjoner og representantforslag.

Slik ser det også ut til å fortsette til våren. Det foreløpige langtidsprogrammet fram til Stortinget tar sommerferie fredag 17. juni, er preget av representantenes egeninnsats. Men regjeringen kommer ikke med sin liste over hvilke saker som kan ventes før i januar. Først da er det mulig å se mer nøyaktig hva Stortinget får å jobbe med fram til sommeren. (©NTB)

Flere nyheter på ABC Nyheters forside.

Populært