Fart og førerfeil fortsatt skyld i flest ulykker

i en fersk analyse kommer det frem at de fleste bilulykker skyldes menneskelige feil. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
i en fersk analyse kommer det frem at de fleste bilulykker skyldes menneskelige feil. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Høy fart og manglende førerdyktighet er fortsatt de vanligste ulykkesårsakene på norske veier, viser en analyse fra Statens vegvesen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den ferske analysen er basert på de 186 ulykkene med dødsfall i 2009. 212 personer mistet livet i ulykkene. 39 prosent av ulykkene var utforkjøringer, mens 34 prosent var møteulykker. 13 prosent var fotgjengerulykker.

I analysen er en del ulykker ført opp med flere årsaker. I 46 prosent av dødsulykkene var høy fart etter forholdene eller fart godt over fartsgrensa årsaken. Manglende førerdyktighet får skylden i 55 prosent av tilfellene.

Rus og tretthet

I 23 prosent av tilfellene spilte ruspåvirkning inn, mens tretthet eller at føreren sovnet og sykdom hver oppgis som forklaring i 8 prosent av tilfellene. I syv prosent av tilfellene er det mistanke om såkalt selvvalgt ulykke.

I 24 prosent av tilfellene er faktorer knyttet til vei eller veimiljø oppgitt som medvirkende faktor. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet for årene 2005-2009.

– Vegen i seg selv har nesten aldri alene skylden for at det skjer en ulykke, men er med på å avgjøre utfallet når ulykken først er ute. Det er særlig farlig sideterreng, som fjellknauser, steiner og trær i veiens nærområde, som bidrar til alvorlige konsekvenser og død, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Kjøretøy

Faktorer knyttet til kjøretøyene som var involvert i ulykken har spilt inn i 27 prosent av tilfellene, noe som er syv prosentpoeng høyere enn for snittet av årene.

Vær- og føreforhold er medvirkende årsak i 13 prosent av tilfellene, noe som er om lag som i årene det sammenlignes med.

Undersøkelsen har også tatt for seg bruk av sikringsutstyr.

– 43 prosent av alle som omkom i bil brukte ikke bilbelte, til tross for at det er under fem prosent som ikke bruker bilbelte utenfor tettbygd strøk. Videre viser det seg at 30 prosent av omkomne på motorsykkel ikke brukte hjelm eller brukte hjelmen galt, sier avdelingsingeniøren. (©NTB)

Personvernpolicy