Alarmerer om Kinas matjord

Truende mat-situasjon i Kina. Denne bonden utenfor byen Qingdao i Shandong-provinsen prøver å gjøre sitt. Foto: EPA/Scanpix.
Truende mat-situasjon i Kina. Denne bonden utenfor byen Qingdao i Shandong-provinsen prøver å gjøre sitt. Foto: EPA/Scanpix.

8,2 millioner hektar dyrkbar jord i Kina er ødelagt som følge av urbanisering, industri og naturkatastrofer siden 1997, advarer FNs spesialrapportør.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På tretten år har Kina ødelagt 8,2 ganger det samlede arealet av dyrkbar jord i Norge. Det går fram av en FN-inspeksjon i Kina som ble avsluttet i dag.

- Kina har gjor bemerkelsesverdig økonomisk og sosial framgang og løftet hundrevis av millioner ut av fattigdom. Tilgangen til mat har også blitt betydelig bedret av denne almenne framgangen.

Det sa FNs spesialrapportør om retten til mat, Olivier De Schutter, da han i dag avsluttet sin inspeksjonsreise i Midtens Rike.

Men han helte malurt i begeret:

- Imidlertid truer nedgangen av dyrkbar jord og den massive nedbrytingen av arealer landets evne til å opprettholde nivået på landbruksproduksjon.

Åtte norske landbruk borte

Han viser til at 8,2 millioner dyrkbar jord i Kina har gått tapt til urbanisering, oppbygging av industri, skogplanting og naturkatastrofer.

Til sammenlikning utgjør det samlede norske jordbruksarealet rundt 1 million hektar.

- I dag er 37 prosent av Kinas samlede arealer i ferd med å bryets ned. Tilgjengjelig jord per innbygger ligger nå på 40 prosent av gjennomsnittet i verden, sier De Schutter.

- Dette innebærer en alvorlig trussel mot Kinas evne til å opprettholde sin nåværende selvforsyning av korn, og det fyrer oppunder konkurransen om jord, rapporterer De Schutter.

Svære forskjeller

Olivier De Schutter er også bekymret for virkningen av et enormt gap mellom velstanden i byer og på bygda i Kina. Medregnet offentlige goder er bybefolkningen seks ganger mer velstående enn bygdefolket.

Les også: 50 millioner har ikke nok mat.

Grabber land ute

Kina er blant landene som nå kjøper eller leier jordbruksland i Afrika og Asia, såkalt landgrabbing.

I tillegg til oppkjøp av store arealer, praktiserer kineserne også såkalt venneskapslandbruk der de samarbeider om gårdsbruk i afrikanske land.

Ifølge en rapport om landgrabbing laget av FN-organisasjonene FAO og IFAD samt instituttet IIED, har kinesiske myndigheter i et fortrolig dokument drøftet landgrabbing som metode for å sikre sine matforsyninger i framtida.

Ifølge Box 2.1. i rapporten vedtok kineserne at landgrabbing ikke skal anses som en del av politikken for mattrygghet.

...og hjemme

De Schutter ser det også som et problem at det eksisterer nærmest lovløse tilstander for gårdbrukere som befinner seg i en bygdebefolkning på ikke mindre enn 750 millioner personer.

Bøndene har ikke skikkelig eiendomsrett til jorda. Derfor blir mange ganske enkelt vist bort når lokale myndigheter påberoper seg offentlige interesser for å ekspropriere.

I stor grad skjer dette i strid med gjeldende kinesisk lov. I 2006 skjedde hele 48,6 prosent av vedtakene om ekspropriering med utviklingsprosjekter som begrunnelse, i strid med loven. I 2006 var tallet sunket til 11,7 prosent. Men slike nasjonale land-grabbinger utgjør ifølge De Schutter en trussel mot landets matforsyning.

Artikkelen er oppdatert.

Les også: Verdens matproduksjon må opp 70 prosent.

Personvernpolicy