Dobbelt så mange keisersnitt i øst

På Ullevål sykehus i Oslo ender 20 prosent av alle fødslene opp med keisersnitt, viser tall fra Medisink fødselsregister. Foto: Scanpix
På Ullevål sykehus i Oslo ender 20 prosent av alle fødslene opp med keisersnitt, viser tall fra Medisink fødselsregister. Foto: Scanpix

Fødepraksisen spriker etter hvor du bor i landet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta:

Keisersnitt 2010

Fødeinstitusjon

Antall fødsler

Antall keisersnitt

I prosent

OUS Rikshosp.

1886

488

25,9

Kongsvinger

353

82

23,2

Namsos

321

70

21,8

Molde

420

84

20

OUS Ullevål

3457

692

20

Ringerike

653

128

19,6

Tromsø

1148

222

19,3

Telemark

1449

277

19,1

Narvik

220

41

18,6

Buskerud

1599

293

18,3

Levanger

743

133

17,9

Kristiansand

1653

292

17,7

Arendal

917

162

17,7

Østfold

2464

432

17,5

Ålesund

1033

179

17,3

Sandnessjøen

205

35

17,1

Lillehammer

700

118

16,9

St. Olav

3003

502

16,7

Voss

347

58

16,7

Gjøvik

600

100

16,7

Hammerfest

347

57

16,4

Kristiansund

325

53

16,3

Akershus

3655

592

16,2

Elverum

713

114

16

Vesterålen

176

28

15,9

Førde

625

99

15,8

Rana

300

47

15,7

Vestfold

1619

251

15,5

Stord

404

62

15,3

Asker og Bærum

2022

306

15,1

Kirkenes

160

24

15

Harstad

324

48

14,8

Bodø

797

115

14,4

Orkdal

305

44

14,4

Volda

281

38

13,5

Stavanger

3922

512

13,1

Flekkefjord

350

43

12,3

Kongsberg

189

22

11,6

Nordfjord

204

23

11,3

Haukeland

3953

433

11

Haugesund

1216

130

10,7

Lofoten

104

11

10,6

Alle sykehus

4516

7440

16,5

Kilde: Medisinsk fødselsregister. Tallene er foreløpige og gjelder til og med oktober 2010.

For første gang har Medisinsk fødselsregister offentliggjort statistikk som viser hvor ofte keisersnitt forekommer på de ulike sykehusene i Norge.

Tallene avdekker tydelige forskjeller mellom sykehusene. Vestlandssykehusene, det vil si Haukeland, Stavanger og Haugesund, peker seg ut ved å ha en lav andel av keisersnitt.

Telemark, Tromsø, Ringerike og Ullevål sykehus ligger derimot helt i toppen av de største sykehusene. På Ullevål ender 20 prosent av alle fødslene med keisersnitt, som er nær dobbelt så mye som ved Haukeland (11 prosent).

- Det kan ikke være tilfellet at kvinnene er så mye sykere på Østlandet enn i vest. Den eneste plausible forklaringen må være kulturforskjeller mellom de forskjellige fødeavdelingene, sier lege Mette Christophersen Tollånes.

- Bør begrenses

Hun har forsket på keisersnitt, og mener det er viktig å begrense tallet på keisersnitt i tilfeller der det ikke er medisinsk nødvendig. Sykehus som har en keisersnittandel på rundt 20 prosent, utfører trolig en del unødvendige keisersnitt, ifølge Tollånes.

- Unødvendige keisersnitt er ikke bra, verken for mor eller barn. For mor betyr det en stor operasjon med økt risiko for alvorlige komplikasjoner i senere svangerskap. Barn som blir født med keisersnitt trenger oftere pustehjelp etterpå, og har større risiko for å få utvikle astma og allergi.

- På den andre siden; ett keisersnitt for lite kan bety at man mister et barn, som er en katastrofe. Kunsten er å velge ut de riktige tilfellene, presiserer Tollånes.

Les også: Her er risiko-sykehusene

Motiverer til vanlig fødsel

Jørg Kessler, seksjonsoverlege på Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus, sier de har fokus på å unngå unødvendige keisersnitt.

- Vi prøver så langt det er mulig å motivere kvinnene for vaginal fødsel, og fokuserer på å velge ut de kvinnene, som av medisinske grunner, skal forløses med keisersnitt. Dersom kvinner har fødselsangst tar vi dem inn på samtale hos lege og jordmor, og prøver å lage en plan rundt fødselen som blir oppfattet som såpass trygg at de velger å føde likevel, sier Kessler.

Sykehuset har i flere år hatt en lav prosentandel av fødsler ved keisersnitt. Det er en bevisst strategi.

- Det er vist i mange undersøkelser at keisersnitt er forbundet med risiko for mor, både når det gjelder planlagte og akutte keisersnitt. Spesielt gjelder mot slutten av fødselen, hvor det er avgjørende å kunne forløse med tang eller sugekopp fremfor å gjøre keisersnitt. Vi driver derfor med kontinuerlig opplæring av legene i praktisk fødselshjelp, sier Kessler.

Lytter til kvinnene

På Rikshospitalet er tallet på keisersnitt enda høyere enn på Ullevål. Her ender en av fire fødsler med et slikt inngrep. Årsaken er at Rikshospitalet står i en særstilling fordi de får henvist gravide og fostre i risikosonen fra hele landet. Haukeland og Ullevål sykehus er derimot sammenlignbare.

- Hvorfor er det så store forskjeller mellom sykehusene?

- Vi er nok mildere enn for eksempel Haukeland når det gjeld selvbestemt keisersnitt. Det vil si at vi har hensyn til dem som absolutt vil ha keisersnitt. Vi snakker tydelig med dem og sier hvorfor vi mener de kan føde på vanlig måte, men hvis de absolutt ikke gir seg, så lytter vi til det. Jeg synes angstproblematikk og tidligere traumatiske fødselsopplevelser bør tas med i vurderingen, sier Thomas Åbyholm, avdelingssjef på Oslo universitetssykehus.

Han mener det er naturlig utvikling at kvinnene får mer og mer bestemmelsesrett, og ser det ikke som et mål å redusere tallet på keisersnitt.

- Det er vanskelig å si hva som er riktig keisersnittfrekvens. Jeg tror nivået vi ligger på i dag er rimelig, uten at vi ønsker at tallet skal stige ytterligere, sier han.

Selv om bruken av keisersnitt i Norge har vokst de siste årene, så har vi fremdeles lav bruk av inngrepet sammenliknet med andre land. 16 prosent av alle fødslene i Norge er keisersnitt, mens tallet ligger på 25 prosent i Storbritannia, og over 30 prosent i USA.

Personvernpolicy