Pensjonsskatt 2011

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette blir skatten på pensjoner i 2011

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Pensjonsskatt 2010/2011
Sammenlign hvordan det «gamle» pensonsskatten i 2010 var mot den nye i 2011.

Skatteberegning 2011Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Denne kalkulatoren skal brukes for lønsinntekter.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Denne kalkulatoren kan brukes for dem som bare har alderspensjon.

Dette er hovedendringene i skatten fra 2011:

  • Trygdeavgiften går opp fra 3,0 % til 4,7 prosent.
  • Særfradrag for alder faller bort. Fullt særfradrag er 19.368, når to ektefeller deler det får hver av dem 9.684 kroner.
  • Skattebegrensningsregelen er erstattet med skattereduksjonsregler.

Toppskatt og formuesskatt er uendret. I skattebegrensningsreglene hadde både renteinntekter og formue betydning for hvor mye skatten ble begrenset. I de nye skattereduksjonsreglene har dette ingen betydning for skatten.

Slik beregnes skatten

De fleste skattene beregnes som før. Som nevnt er det bare en satsøkning på trygdeavgiften, og borfall av særfradraget for alder (betydning for skatt på alminnelig inntekt) som har betydning.

Den viktigste forskjellen er at skattebegrensning er erstattet med skattereduksjon. Det samme prinsippet om at alderspensjonister ikke skal betale skatt under et visst pensjonsnivå gjelder fortsatt.

I de nye skattereduksjonsreglene er grensen satt til 158.650 kroner. På dette inntektsnivået skulle en alderspensjonist ha betalt 28.150 kroner i skatt (med 2011-reglene). På akkurat denne inntekten vill skattereduksjonen derfor blitt 28.150 kroner. På pensjonsinntekter under dette vil skattereduksjonen tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 242.000 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (alså 159.650 kroner), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner. Reduksjonsbeløpet blir dermed 27.997 kroner.

Bruk av kalkulatoren

Du kan legge inn to personer, hvis dere er gift.

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Person 1Person 2
Pensjoneringsgrad
Er du gift eller ugift
Pensjonsinntekt
Lønnsinntekt
Rente og kapitalinntekter
Fradrag (ikke minstefradrag)
Netto formue
Skatteberegning:Person 1Person 2
Trygdeavgift
Skatt på alminnelig inntekt
Toppskatt
Formuesskatt
Skattebegrensning/Skattereduksjon
Sum skatt

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.