Enighet på klimamøtet i Mexico

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mener resultatet i Cancun ligger an til å bli langt bedre enn ventet før forhandlingene startet. (Foto: Kristian S. Aas)
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mener resultatet i Cancun ligger an til å bli langt bedre enn ventet før forhandlingene startet. (Foto: Kristian S. Aas)
Artikkelen fortsetter under annonsen

En verdensomspennende enighet om en klimapakke er vedtatt, til tross for blokkering av Bolivia.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

CANCUN (ABC Nyheter): Landene på klimamøtet i Mexico ble til slutt enige natt til lørdag etter uker med tøffe forhandlinger og gjentatte advarsler om at FNs troverdighet sto på spill.

Slutterklæringen åpner for en forlengelse av Kyoto-avtalen. I tillegg omfatter erklæringen blant annet en beslutning om opprettelse av et fond som skal bidra til finansiering av klimatiltak i fattige land.

Da plenumsmøtet i klimaforhandlingene startet, 13 timer på overtid, annonserte Bolivia at de ikke ønsket å godta forslaget til klimaavtale som det meksikanske presidentskapet hadde lagt fram.

Det eneste landet som åpent protesterte mot slutterklæringen, var Bolivia, men erklæringen ble likevel godkjent av de to arbeidsgruppene på konferansen.

Den bolivianske forhandlingslederen Pablo Solon var nådeløs i sin kritikk av tekstene, som har blitt forhandlet frem med fintfølende diplomatisk hånd.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi kan ikke gå videre med en tekst som ikke garanterer oss en andre periode med Kyoto-avtalen, og som inneholder utslippskutt som er så små at verden går mot en temperaturøkning på fire grader eller mer. Dette gjør oss delaktig i folkemord og "økomord", sa Solon ved møtets åpning.

Stor utvikling siste dag

Deretter tok landene ordet på stripe for å uttrykke sin støtte til forslagene fra det meksikanske presidentskapet.

Bolivias sør-amerikanske naboer var først ute med støtte til avtaleforslaget. Deretter fulgte Canada, Australia, EU, Yemen, Singapore, Sveits, Maldivene, USA, Kina og Japan. Venezuela og Cuba uttrykte begrenset støtte til det bolivianske utspillet, men ønsket å gå tilbake i grupper for å etablere enighet basert på forslagene som har blitt forhandlet frem.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bolivias sjefsforhandler Pablo Solon blokkerer et FN-vedtak om klima. Nå er han under et massivt press fra resten av verden for å gå med på avtalen. (Foto: IISD)Bolivias sjefsforhandler Pablo Solon blokkerer et FN-vedtak om klima. Nå er han under et massivt press fra resten av verden for å gå med på avtalen. (Foto: IISD)

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere land kritiserte også Bolivia for å ikke gå med på det nennsomt utsnekrede kompromissdokumentet. Guyana, et annet sør-amerikansk land, gikk lengst i sin kritikk.

- Vi ber alle parter om å godkjenne forslaget slik det foreligger, for å unngå at den sårbare balansen i forslaget går tapt, sa Guyanas forhandlingsleder.

Svært mye har skjedd i forhandlingene det siste døgnet. Blant annet inneholder avtaleforslaget referanser til en andre periode med Kyoto-avtalen, gapet mellom lovte utslippsreduksjoner og de reduksjonene verden trenger for å holde klimaendringene under kontroll, og henvisninger til tiltak for finansiering, tilpasning til klimaendringer og skogtiltak.

- Bygd flere etasjer på en gang

- Jeg har lenge sagt at vi må bygge stein på stein for å få en klimaavtale. Nå ser det ut som vi får bygd flere etasjer på en gang, sier en fornøyd miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener den nær enstemmige enigheten ved klimaforhandlingene gjenreiser tilliten til FN som problem- og konfliktløser.

- Dette er et utfall som omfatter alle, både u-land og i-land. Prosessen videre mot en bindende klimaavtale vil starte med et positivt utgangspunkt. Alle land erkjenner at klimaendringer er farlige, og vil gjøre noe med problemet. Avtalen er langt fra perfekt, men omfatter både skog, et grønt fond, et system for teknologioverføring og utslippsmål. Det gir oss et resultat som er langt bedre enn fryktet, sier Solheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Om Bolivias dissens sier Solheim at man må finne ut om de er ute etter å stikke kjepper i hjulene, eller bare etter å fremføre sitt standpunkt.

- Uansett bør ikke Bolivia forhindre alle resten av verdens land i å inngå en avtale de ønsker, sier Solheim.

Bygde bro mellom fattig og rik

Forhandlingenes president, Mexicos utenriksminister Patricia Espinosa, fikk uhemmet skryt fra alle forhandlingsdelegasjoner. De fleste understreket balansen i avtalen, som har bygd bro over uenighetene fra København.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Der sto fattige og rike land steilt mot hverandre, og afrikanske land marsjerte flere ganger ut fra forhandlingene, både i København og i møtene forut for toppmøtet. I Cancun har dette knapt vært på dagsorden, og afrikanske land har støttet forslaget enstemmig.

- Du har gjenreist tilliten til det multilaterale politiske systemet i FN. Aldri før i slike forhandlinger har jeg sett to stående applauser før møtet starter, skrøt Indias forhandlingsleder Jairam Ramesh.

- Dette er et balansert resultat, som er et godt grunnlag for en fremtidig avtale. Vi mener dokumentet reflekterer meningene til de forskjellige forhandlingsdelegasjonene, selv om det ikke er perfekt. Vi støtter forslaget, sa Kinas forhandlingsleder Xie Zhenhua til øredøvende applaus. Kina er i klimaforhandlingene alliert med G77, gruppen av u-land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ingen ferdig avtale

Cancun-pakken er ingen ferdig avtale, men et rammeverk som skal brukes for å komme frem til en bindende, internasjonal avtale senere. Filippinenes delegasjonsleder brukte klare ord for å beskrive hvordan hun så for seg vegen videre.

- En av våre forhandlere har vært med siden denne konvensjonen startet sitt arbeid for 16 år siden. Jeg håper vi ikke må vente 16 nye år på virkelig fremgang.