Fra krigen til politianmeldelse

Oberst Ivar M. Sakserud var tidligere norsk kontingentsjef i Afhganistan. Nå er han grensekommisær mot Russland - og anmeldt for ulovlig rydding av grensa.
Oberst Ivar M. Sakserud var tidligere norsk kontingentsjef i Afhganistan. Nå er han grensekommisær mot Russland - og anmeldt for ulovlig rydding av grensa.

Han kom fra krigen i Afghanistan til jobben som grensekommissær. Nå er oberst Ivar M Sakserud anmeldt for ulovlig hogst på grensa mot Russland.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra hogstfeltet. Også fuglekasser ble ofret for å sikre sikten til grensestolpene. Foto: Fylkesmannen i FinnmarkFra hogstfeltet. Også fuglekasser ble ofret for å sikre sikten til grensestolpene. Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Forsvaret har lagt fram dette flyfotoet fra 2002 for å bevise at det ikke var første gang de hogget langs grensa. Foto: ForsvaretForsvaret har lagt fram dette flyfotoet fra 2002 for å bevise at det ikke var første gang de hogget langs grensa. Foto: Forsvaret

(ABC Nyheter): Før han ble beskikket som grensekommissær var oberst Ivar M. Sakserud sjef for de norske styrkene i Afghanistan. Nå er han politianmeldt fordi grensestyrkene hogget litt for mange trær i Pasvik naturreservat.

- Jeg tar det pent, men ja, dette er noe helt annet enn Afghanistan, sier oberst Sakserud til ABC Nyheter.

- Det er jo ikke noe særlig å bli politianmeldt og selv om jeg ikke mister nattesøvnen av det, ser jeg frem til at det ryddes opp, sier han.

Les også: Norske styrker i harde kamper

Les også: Bekymret for legemangel hos norske styrker

Det var i hans tid som kontingentsjef, i november 2007, at de norske styrkene var i to og en halv times direkte kamp mot Taliban.

Sakserud var også kontingentsjef da den norske soldaten Kristoffer Sørli Jørgensen ble drept.

Hogget vel mye

Sammen med sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), oberstløytnant Jørn Erik Berntsen, er grensekommissæren politianmeldt av private for å ha hogget ned trær ved to grensemerker (nr 46 og 48) ved Nyrud politistasjon.

- Vi har «ryddet» i disse områdene i alle år og prøvd å holde en miljøprofil.

- Denne gangen var hoggingen også i henhold til intensjonen, men stygt utført. Vi fikk ikke ryddet etter oss på grunn av anmeldelsen.

- Men det er langt derfra til nærmest å si at vi har voldtatt området, synes grensekommissæren.

Han får helhjertet støtte fra GSVs sjef som har det praktiske ansvaret for å holde oppsyn, rydde skog og sikre grensen mot Russland, selv om begge tar en viss selvkritikk.

- Kanskje har vi i år ryddet mer ved ett merke enn på noen år, men bilder viser at det også var relativt snauhogd der også i 2002.

- Ved det andre grensmerket hadde vi ikke gjort noe på mange år, og der ble det felt noen furuer som var 10-20 centimeter i diameter. Der kunne vi nok først ha hørt med Fylkesmannen, sier Jørn Erik Berntsen.

- Men at vi skal ha hogd 18-20 mål vernet skog i Pasvik, det er en påstand som ikke holder vann, sier GSV-sjefen som håper saken blir etterforsket.

- Må ta kraftig i

Anmeldelsen er nå oversendt politimesteren i Troms for vurdering. Den lokale politimesteren ønsker ikke å behandle saken på grunn av mulige dobbeltroller som følge av det komplekse juridiske regelverket knyttet til kontrollen av grensa mot Russland.

I det aktuelle området er Pasvikelva 80-100 meter bred. Den gjør også en sving ved et av grensemerkene, og intensjonen har derfor vært i lette sikten for både grensevakter og sivile som ferdes.

- Vi må ta litt kraftig i slik at publikum på elva ikke forvirrer seg inn i Russland, sier grensekommisær Sakserud som ikke har hørt noe fra russerne om den konkrete hogsten.

Men Forsvarets felling av trær påvirker fugl og andre dyr. Og at soldatene i tillegg har felt noen trær med andeholker, en slags fuglekasser, har nok også bidratt til å helle bensin på bålet.

Og etter anmeldelsen er miljøvernavdelingen hos Fylkemannen i Finnmark trukket inn i undersøkelsene av det juridiske villnisset.

I et brev som Grensekommisæren mottok onsdag, sier Fylkesmannen at Forsvaret kan ha gått for langt når de et sted hogget mer enn tidligere uten først å søke tillatelse.

«Ut i fra hensynet til verneinteressene finner Fylkesmannen dette alvorlig selv om inngrepet ikke er omfattende. Fylkesmannen er kjent med at inngrepet er anmeldt. En videre oppfølging av hogsten ligger dermed hos påtalemyndigheten», heter det.

I tillegg legger en frem forsalg til hvordan en i fremtiden skal unngå slike situasjoner.

- Vi er enige i Fylkesmannens forslag, sier oberst Sakserud.

- Men anmeldelsen får gå sin gang. Jeg venter på å bli innkalt til avhør eller hva det nå måtte bli, sier den tidligere kontingentsjefen i Afghanistan.

Det har ikke lykkes ABC Nyheter onsdag å komme i kontakt med påtalesjef ved Troms politikammer for å avklare status for anmeldelsen.