ILO-KONVENSJON 169:

Vil trekke Norge fra urfolks-avtale

Eneste sjanse på ti år: Nå vil Per-Willy Amundsen si opp ILO-konvensjon om urfolks rettigheter. Foto:Bård Gudim.
Eneste sjanse på ti år: Nå vil Per-Willy Amundsen si opp ILO-konvensjon om urfolks rettigheter. Foto:Bård Gudim.

Per-Willy Amundsen varsler forslag om å trekke Norge fra ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Oppsigelsen må skje 5. september 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DETTE ER ILO-KONVENSJON 169:

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO vedtok i 1989 sin Konvensjon nr. 169 om rettighetene til urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Norge sluttet seg til konvensjonen (ratifiserte) i 1990. Her i landet trådte den i kraft 5. september 1991.

Liten oppslutning. 21 år etter opprettelsen av Konvensjon nr. 169 har bare 20 av verdens stater sluttet seg til. Mange av dem befinner seg i Sør-Amerika.

Se hvem som har sluttet seg til her.

Norge er eneste land med samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen. Russland, Sverige og Finland har avstått.

Norsk samepolitikk og ILO-konvensjonens tekst kan du finne hos Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

- Vi arbeider med et forslag om at Norge skal trekke seg fra ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter.

Det varsler partiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen overfor ABC Nyheter.

- Det eneste som mangler, er formelt vedtak om dette i stortingsgruppa, forhåpentligvis før jul, sier Amundsen.

Eneste sjanse på ti år

Formelt kan denne ILO-konvensjonen sies opp bare én gang per tiår, nemlig hver gang det har gått ti år siden konvensjonen trådte i kraft.

Det betyr at Norges eneste mulighet på ti år til å si opp konvensjonen, finner sted 5. september 2011.

Det er 20 år etter at konvensjonen ble gjeldende her til lands.

- Blir misbrukt

- ILO-konvensjonen blir misbrukt av Sametinget som brekkstang for å kreve stadig nye rettigheter, sier Amundsen.

- Jeg er helt klart av den oppfatning at den type forskjellsbehandling på etnisk grunnlag er absurd, udemokratisk og fullstendig i strid med like rettiheter og plikter, sier Amundsen.

I 2009 vedtok Fremskrittspartiet selv å stille til sametingsvalget - med mål om å vedta nedleggelse av organet.

Les: Vil inn og ha vekk.

Partiet oppnådde å få inn tre av Sametingets 39 delegater i inneværende periode.

- God søvn - og mareritt

Med sitt utspill nører Amundsen oppunder ulmende motsetninger i nord, der folket er splittet i synet på samiske særrettigheter.

- I Nord-Norge blir dette et stort problem etter hvert. Det blir stadig større konflikter mellom de generelle interesser og interessene til noen samer, sier Amundsen.

- Snill politikk fra sør tres over hodet på nordlendingene, anklager Frp-politikeren.

- Det gir sikkert god nattesøvn her nede. Der oppe er det et mareritt.

- Finnmarksloven og opprettelsen av Finnmarkseiendommen har vært en total flopp. Nå snakker man også om å utvide dette videre sørover, sier Amundsen.

- Vi er ikke urfolk

Amundsen får full støtte fra Fremskrittspartiets gruppeleder i Sametinget, Aud Helene Marthinsen:

- Jeg syns ikke samene er noe urfolk. Urfolk – da snakker vi om indianerne. I Finnmark får konvensjonen konsekvensene. Samene blir jo forfordelt i forhold til den norske befolkningen i Finnmark. Det er omvendt rasisme! sier Marthinsen.

Sametingsrepresentant Aud Helene Marthinsen: - Vi er ikke urfolk! Foto: Sametinget.Sametingsrepresentant Aud Helene Marthinsen: - Vi er ikke urfolk! Foto: Sametinget.

- Ungene til naboen får kanskje ekstra stipend fordi de er samer. De norske får ikke det. Det skaper misunnelse. Alle bør behandles likt ut fra Norges lover, og ikke ut fra en konvensjon som blir tredd nedover hodet på oss, sier sametingsrepresentanten.

Vil reversere mye

- Den dagen vi kommer i regjering, ønsker vi å reversere all politikk som gir særrettigheter. Vi ønsker selvfølgelig at samisk språk og kultur skal overleve, men vil ikke ha egne samiske barnehagere, særposter av budsjettet eller den krenkelse av eiendomsretten samiske interesser har fått i Plan- og bygningsloven og i Finnmarksloven, framholder Amundsen.

- Samer og andre nordmenn har bodd side ved side i århundre og har blanda blod. Det er absurd at noen skal ha mer rettigheter enn andre.

- Samer og muslimer

- Det er skammelig at et liberalt demokrati overfører særrettigheter til etniske minoriteter. Særlig når vi får stadig flere minoriteter som også vil kreve særrettigheter, sier Amundsen og legger til:

- Ikke minst ønsker muslimer særordninger og særrettigheter. Skal en etnisk same få særordninger, hvorfor ikke de, personer som tilhører romanifolket, eller andre? spør han.

- Som jøder og tatere

Stortinget er i disse dager i ferd med å behandle Sametingets årsmelding for 2009. Her vil Fremskrittspartiet fremme følgende merknader:

Frp «påpeker at det å gi samene politiske, eiendomsrettslige eller andre særrettigheter skaper en farlig presedens, fordi samene ikke er i nærheten av å være den største minoriteten i Norge. Særlig i Oslo-området finnes det mange grupper som, over tid, kan gjøre krav på de samme rettighetene som Stortinget har gitt samene.

Etter disse medlemmers syn er ikke samene å betrakte som et urfolk, men som en nasjonal minoritet på linje med jøder, norskfinner (kvener), finnskogfinner og tatere.»

Blir alene

- Har du håp om å få med en eneste politiker utenom Frp på Stortinget?

- Dessverre er det ikke realisme i det per øyeblikk. Men tror etter hvert som tida går, vil også andre politiske partier skjønne fornuften i dette. Vi vet jo at det er store motsetninger internt i Ap om synet på samepolitikken, og også i SV, svarer Per-Willy Amundsen.

Da partileder Siv Jensen var på valgkampmøte i Kirkenes i 2009 , gikk hun inn for å avvikle både Sametinget og Finnmarksloven.

Les: Siv hjemme i Finnmark.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Aud Helene Marthinsen, og Frps merknader til stortingsbehandlingen av Sametingets årsmelding.

Personvernpolicy