- Tilfeldig at man unngikk storulykke

Tilfeldigheter gjorde at lekkasjen på Statoil sin plattform Gullfaks C ikke fikk større konsekvenser, mener granskningsrapporten. Foto: Øyvind Hagen / Statoil
Tilfeldigheter gjorde at lekkasjen på Statoil sin plattform Gullfaks C ikke fikk større konsekvenser, mener granskningsrapporten. Foto: Øyvind Hagen / Statoil
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ptil feller en knusende dom over planleggingen av Gullfaks C. Ptil ber Statoil legge en plan for forbedring av sikkerheten i hele selskapet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dag la Petroleumstilsynet (Ptil) fram rapporten etter tilsynet på Gullfaks C i oktober.

Ptils inspeksjon avdekker sterkt kritikkverdige forhold ved store deler av planleggingen av brønn C-06A på Gullfaks C.

I rapporten heter det blant annet: «Ptil vurderer hendelsen som svært alvorlig. Hendelsen innebar langvarig tap av en barriere. På grunn av tilfeldigheter unngikk man en undergrunnsutblåsning og/eller eksplosjon. Tilfeldigheter gjorde at hendelsen ikke utviklet seg til en storulykke.»

Bellona reagerer: Anmelder Statoil

Alvorlige mangler

En av Ptils konklusjoner er at Statoils planlegging av bore- og kompletteringsoperasjon av brønn C-06A ble gjennomført med alvorlige og gjennomgående mangler.

Tilsynet lurer også på hvorfor gassutblåsingen på Snorre A ikke ga selskapet de erfaringene de trengte for å unngå nesten-ulykken på Gullfaks C, og ber Statoil sørge for å få gjennomført en uavhengig vurdering av hvorfor det ble slik.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Statoil ignorerte Ptil: Tre nesten-utblåsninger på Gullfaks C

Sentrale forhold

Ledelsen får ramsalt kritikk for å ikke ha sørget for at arbeidet med C-06A ble fulgt opp på en forsvarlig måte.

Manglene er ifølge Ptil knyttet til "..sentrale forhold som styring av risiko og endringskontroll, erfaringsoverføring og bruk av kompetanse, kjennskap til- og etterlevelse av styrende dokumenter og dokumentering av beslutninger."

Offshore-arbeidere: Livredde på jobb i Nordsjøen

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mangelfull egenrapport

Ptil er i all hovedsak er Ptil enige i Statoils konklusjoner i sin egen gransking av hendelsene.

Tilsynet mener imidlertid Statoil har unnlatt å ta opp mange detaljer, blant annet ansvarlige lederes manglende kunnskap om etablerte arbeidsprosesser, og andre avgjørende forhold som kunne ha forhindret nesten-ulykken.

Les også: – Nærmere katastrofe enn Statoil hevder

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tiltak i hele selskapet

Tilsynet ber derfor Statoil om å redegjøre for hvordan de jobbet for å sikre kvaliteten og robustheten i arbeidet med brønnen på Gullfaks C, og undersøke hvorfor viktige mangler ikke ble fulgt opp underveis.

Den eksterne vurderingen skal sammen med Statoils egen redegjørelsen skal sammen danne et grunnlag for å iverksette tiltak i hele Statoil, mener Ptil.

TU mener: En gnist fra katastrofe

Varsler pålegg

Tilsynet varsler fire pålegg. Statoil har tre frister i løpet av 2011 for å følge opp påleggene.

Statoil må:

  • Gjennomgå og vurdere hvordan selskapet fulgte opp etablerte arbeidsprosesser for å sikre kvalitet og robusthet i arbeidet med brønnen på Gullfaks. Gjennomgangen skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ikke ble fanget opp underveis i arbeidet. Denne undersøkelsen skal peke på nødvendige forbedringstiltak, og disse skal iverksettes.
  • gjennomføre en uavhengig vurdering av hvorfor iverksatte tiltak etter tidligere hendelser, blant annet gassutblåsningen på Snorre A i 2004 med lignende årsaksforhold, ikke har hatt ønsket effekt på Gullfaks. Basert på resultatet av vurderingen skal selskapet vurdere behov for og iverksette nye og tilpassede forbedringstiltak på Gullfaks.
  • å vurdere resultat av det arbeidet som gjøres under pkt 1 og 2 – og på bakgrunn av dette iverksette tiltak i resten av selskapet.
  • å utarbeide en forpliktende plan for hvordan dette arbeidet skal iverksettes og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil.

Frist for gjennomføring av punkt 1 settes til 1.1.2011, punkt 2 og punkt 3 til 1.7.2011 og punkt 4 til 10.12.2010.

Mer om saken:

Statoil endrer rutinene

– Vi borer videre på Gullfaks

Får ikke bore på Gullfaks

Bellona-Hauge fikk viljen sin

Forsinket oppstart på Gullfaks C

Statoil mangler oversikt på Gullfaks