- Viktig å forstå selvmord blant eldre

- Det er spesielle forhold hos eldre når det gjelder selvmord. Dette med sykdom og funksjonssvikt og det at man er gammel er viktig, sier overlege Ildri Kjølseth. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
- Det er spesielle forhold hos eldre når det gjelder selvmord. Dette med sykdom og funksjonssvikt og det at man er gammel er viktig, sier overlege Ildri Kjølseth. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Redsel for å miste kontrollen over egne liv kan føre til selvmord blant eldre, ifølge ny doktorgrad. Kunnskap om hva som ligger bak er viktig for å kunne hjelpe og forebygge, mener overlege.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om saken

Overlege Ildri Kjølseth har nettopp forsvart sin doktorgradavhandling «Control in life – and in death: An understanding of suicide among the elderly».

I sin tidligere jobb som overlege på geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus, kom Kjølseth i kontakt med mange eldre som har gjort alvorlige selvmordsforsøk. For cirka 10 år siden gjorde hun en undersøkelse av eldre som hadde gjort alvorlige selvmordsforsøk. Dette var utgangspunktet for doktorgraden.

Kjølseth jobber i dag ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Øst (RVTS Øst).

(ABC Nyheter): Av de drøyt 500 menneskene som tar livet sitt hvert år i Norge, er 100-120 eldre mennesker.

Likevel er selvmord blant eldre et tema som hittil har vært lite berørt, forklarer overlege Ildri Kjølseth ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Øst (RVTS Øst).

- For å få kunnskap om hva man eventuelt kan gjøre for å forebygge selvmord blant eldre så må man vite noe om hva som ligger bak.

- Dette er et tema som vi vet lite om, sier Kjølseth til ABC Nyheter.

Overlege Ildri Kjølseth har forsket på eldre og selvmord.Overlege Ildri Kjølseth har forsket på eldre og selvmord.

Hun har nettopp gjort ferdig en doktorgrad som viser at eldre som tar sitt eget liv, har en rekke fellestrekk.

- Mange av dem fryktet tap av selvbestemmelse og at de ville bli avhenging av hjelp, sier overlegen.

Studerte 23 selvmord

I studien tok Kjølseth for seg 23 selvmord. 19 menn og fire kvinner i alderen 65 til 90 år, ble undersøkt gjennom intervjuer med personer som kjente de avdøde godt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Jeg har intervjuet 2-3 informanter rundt hvert selvmord, familie, lege og hjemmesykepleiere.

- Jeg prøvde å få så mye kunnskap som mulig om livet til personene og den situasjonen de var i da selvmordet skjedde, sier Kjølseth.

Deretter analyserte hun informasjonen og fant hovedtemaer og fellestrekk:

- Mange av dem hadde vært veldig selvbestemmende og ville kontrollere sine egne liv. Den situasjonen de var i var preget av sykdom og funksjonssvikt, på grunn av aldring og sykdom.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det kan se ut som om det å miste selvbestemmelse var noe de var veldig redde for, sier Kjølseth.

Les også: - Selvmord må ikke være tabu

- Større tabu

Hun mener det er andre forhold som gjør at eldre mennesker vurderer eller begår selvmord, enn hos yngre mennesker:

- Nettopp dette med sykdom og funksjonssvikt og det at man er gammel er viktig. Det er spesielle forhold hos eldre som er annerledes enn hos yngre. Derfor må man ha kunnskap spesielt om selvmord blant eldre, fordi det krever andre tiltak for å kunne forebygge selvmord i denne gruppen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjølseth håper doktorgraden kan bidra til å skape diskusjon rundt et tema som til nå har fått svært lite oppmerksomhet:

- Den manglende kunnskapen antyder at selvmord hos eldre kan være et større tabuområde enn selvmord hos yngre.

- Det er viktig å løfte dette frem for at man skal kunne vite hvordan man kan forebygge og hjelpe de eldre og familien og pårørende omkring dem, sier hun.

Først og fremst er det viktig å få kunnskap om at det skjer selvmord blant eldre og kunnskap hva som ligger bak og hva som særpreger disse:

- Da kan man kjenne igjen signalene og ta dem på alvor, sier overlege Ildri Kjølseth, ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, til ABC Nyheter.

Les mer om helse i ABC Nyheter.