Vurderer terrorlov mot skattesnusk og trygdejuks

Dagens terrorlov gjør at skatte- og tollmyndigheter får informasjon fra Økokrim, selv om det ikke foreligger mistanke om noe kriminelt. Nå spør hvitvaskingsutvalget finansminister Sigbjørn Johnsen om hvorfor ikke NAV og andre politimyndigheter skal ha samme informasjon. Foto: Scanpix
Dagens terrorlov gjør at skatte- og tollmyndigheter får informasjon fra Økokrim, selv om det ikke foreligger mistanke om noe kriminelt. Nå spør hvitvaskingsutvalget finansminister Sigbjørn Johnsen om hvorfor ikke NAV og andre politimyndigheter skal ha samme informasjon. Foto: Scanpix

I dag informerer Økokrim skattemyndighetene om hvitvaskingstips. Åpningen i terrorloven kan bli utvidet til trygdemisbruk hos NAV.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): For ett år siden ble den norske loven om hvitvasking og potensiell finansiering av terror utvidet. Nå kan Økokrim spre informasjon til skatte- og tollmyndighetene om personer, selv uten at det foreligger mistanke om straffbare forhold.

Men loven tillater ikke at for eksempel NAV informeres uten konkret mistanke. Det statlige Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking, spør nå Finansdepartementet om denne avgrensningen er velbegrunnet.

- Skal skatteetaten han større innsyn enn NAV? Det spørsmålet synes ikke å være drøftet, så vi ønsker en avklaring på om dette er gjennomtenkt, sier kontrollutvalgets leder Stig-Ole Haug, til ABC Nyheter.

Det var 9. desember i fjor at hvitvaskingsloven ble vedtatt. Den er tenkt brukt for å hindre finansiering av terrorhandlinger.

I forrige måned ble det klart at flere norske politikere ønsker å gjøre det enklere å bruke terrorloven.

Les også: Ønsker strengere terrorlov

Seniorrådgiver Anders Lande i Finansdepartementet opplyser til ABC Nyheter at departementet er i ferd med å behandle spørsmålet.

- Det synes ikke som departementet har vurdert hvorfor skattemyndighetene har større innsyn enn NAV, sier Stig-Ole Haug i Kontrollutvalget. Arkivfoto: Scanpix- Det synes ikke som departementet har vurdert hvorfor skattemyndighetene har større innsyn enn NAV, sier Stig-Ole Haug i Kontrollutvalget. Arkivfoto: Scanpix

- Hvorfor forskjell?

Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking har som oppgave å sikre personvern og rettssikkerhet. Haug understreker at utvalget ikke har noen mening i spørsmålet om adgangen til å utveksle økonomisk informasjon skal utvides til å inkludere NAV-systemet.

- Jeg har ingen oppfatning om NAV skal ha slik informasjon. Men vi spør altså om det skal være forskjell på NAV og skatt- og tollmyndigheter.

Den nye hvitvaskingsloven utvider adgangen til å utveksle informasjon med disse etatene, selv om opplysningene Økokrim har mottatt kun brukes til å hjelpe skatt- og tolletatene med deres ordinære oppgaver, altså ikke at det nødvendigvis skal foreligge mistanke om lovbrudd.

Begrenses overfor NAV og politi

Men i samspillet med andre etater legger Kontrollutvalget fortsatt til grunn at det skal være mistanke om noe straffbart før Økokrim utveksler informasjon med andre.

Det gjør at kontakten med NAV blir annerledes enn med Skatteetaten.

«...dette kan ha enkelte, kanskje utilsiktede, konsekvenser. Er det for eksempel meningen at det skal gjelde andre regler for utveksling av opplysninger med NAV enn det som gjelder for utveksling av opplysninger mellom skatte- og tollmyndigheter? Dette synes ikke å være drøftet», påpeker utvalgsleder Haug overfor Finansdepartementet.

Men det gjør også at kontakten med andre politimyndigheter har samme begrensning (krav om mistanke om straffbare forhold).

I brevet til departementet heter det:

«Det er følgelig gjort større unntak fra taushetspliktsbestemmelsene i straffeprosessloven, politiloven og forvaltningsloven for skatte- og tollmyndigheter enn for andre politimyndigheter. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved om dette var tilsiktet.»

Også i andre land har terrorlover blitt brukt til annet enn opprinnelig forutsatt. Da Storbritannia brukte sine terrorlover for å fryse islandske investeringer etter Icesave-skandalen, utløste det harme blant våre nordiske naboer.

Les også: - Terrorstemplet oss alle

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden