Foran landsmøtet:

Vil holde EU utenfor Arktis

- En lek med ilden å la EU bli observatør i Arktisk Råd, advarer Heming Olaussen. Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX.
- En lek med ilden å la EU bli observatør i Arktisk Råd, advarer Heming Olaussen. Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX.

- Norge må hindre EU observatørstatus i Arktisk Råd. Det krever Nei til EUs leder Heming Olaussen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter: - EUs søknad om observatørstatus i Arktisk Råd må avvises.

Det sier leder Heming Olaussen foran landsmøtet i Nei til EU, som åpner på Gardermoen i morgen. Der blir EU og nordområdene ett av temaene.

EU har forgjeves forsøkt å bli observatør i det politiske organet for Norge og de sju andre statene som grenser til Arktis: Russland, USA, Sverige, Danmark (Grønland), Canada, Finland og Island.

Les: EU holdt utenfor Arktisk Råd.

Med dette gjør Olaussen opprør mot den offisielle norske holdningen. Utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av EUs sterkeste støtter for observatørplass i Rådet.

- En lek med ilden

Men Arktisk Råd åpner i sine statutter for å ha observatører, både land og organisasjoner. Storbritannia, Tyskland og Frankrike er blant de godkjente observatørene.

- Hvorfor skal ikke EU få observere hva som skjer i dette organet?

- Av flere grunner. For det første er ikke EU noen arktisk kyststat, så de har ikke noen legitim rett til å få større innflytelse enn de har i dag, innleder Olaussen.

- Enda flere stormakter i nord vil bidra til å øke spenningene. Med EUs amibsjoner som stormakt på militært nivå, tror jeg det er en lek med ilden å slippe dem inn i nordområdene, legger han til.

- Forstyrrer oss

- Så ville EU forstyrret det det vestnordiske perspektivet. Muligheten for Færøyene, Island Grønland og Norge å samhandle, mener Olaussen.

Grønland er det eneste området som noensinne har forlatt EU etter å ha vært medlem. Og grønlenderne ser det som et imperialistisk overgrep at EU har forbudt handel med hval- og selprodukter.

Les om Arktisk Råd på deres hjemmeside.

Les også: EU vil fortsatt inn.

Les EU-kommisjonens sider om Arktis.

Godtar andre

- Nå er det ikke snakk om at EU skal bli medlem, men benytte muligheten i Arktisk Råds statutter for å ta inn observatører fra ikke-arktiske land. Er du imot observatører i det hele tatt?

- Nei, det skal jeg ikke ha sagt. Det er EU som stormakt jeg vegrer meg mot. Med EU vil vi få enda en driver for rask olje- og gassutvikling. Jeg tror ikke EU vil bidra til mer forsiktig og skånsom tilnærming. Og grønlenderne frytker EUS tilnærming i forhold til sitt levebrød, sier Olaussen.

- Så skjønner jeg ikke at Norge skal legge til rette for å bringe EU inn her oppe, sier han.

Hva med Kina?

Bør de nåværende observatørene kastes ut?

- Nei, det vil være å gå for langt. Her finnes ulike historiske forutsetninger om hvem som har vært i nordområdene. Det er EU som framstår tydeligere og tydeligere som en geopolitisk spiller, jeg ikke vil ha inn, svarer Olaussen.

I tillegg til EU har Kina, Sør-Korea og Italia søkt om observatørstatus.Og ifølge ABC Nyheters underhåndsopplysninger lå det an til at de skulle bli tatt opp. Men EU fikk USA, Russland og Grønland til å legge alle søknadene på is i fjor.

- Hva sier du til å la Kina bli observatør?

- Ut fra samme resonnement som i forhold til EU, vil jeg stille spørsmål også ved Kina. De har legitim interesse av Nordøstpassasjen og handel. I så fall er de velkomne. Men jeg har mistanke om at de har andre stormaktsambisjoner også, sier Olaussen.

Ny leder-rekord?

Hvis Heming Olaussen blir gjenvalgt som leder på søndag, slik valgkomiteen innstiller på, går han inn i sitt sjuende år som nei-general. I så fall blir han den lengst-sittende leder i neibevegelsens historie.

Nei til EU hadde i oktober 28.364 medlemmer, mot 29.101 på samme tid i fjor. I mellomtida passerte organisasjonen en tid rekordtallet 30.000. Årsmeldinga oppsummerer som paradoks at meningsmålingene har vist så kraftig EU-motstand at mange vegrer seg for å melde seg inn fordi det ikke er nødvendig nå.

Les om landsmøtet på Nei til EUs hjemmesider.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden