Meny

Ny rapport:

EU-medlemskap i tåka

Fri konkurranse: Dette landbruket skal konkurrere med Europas beste jordbruksområder. Foto: Thomas Vermes

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ingen framgang om landbruk og fiskeri i Islands forhandlinger om EU-medlemskap.

(ABC Nyheter): I en ny rapport om status i forhandlingene om islandsk EU-medlemskap, oppsummerer EU-kommisjonen framgang på mange områder. Men det er langt fram til at Island oppfyller kravene for medlemskap.

For på de mest følsomme spørsmålene, Islands landbruks- og fiskeripolitikk, ser ikke Kommisjonen bevegelse i det hele tatt.

Penger, tobakk og sprit

Videre ser EU fortsatt en risiko for at Island ikke klarer å oppfylle egne planer om kutt i statsbudsjettet for 2011, og dermed oppfylle EUs betingelser for budsjettbalanse. Islands sentralbank er heller ikke i en slik tilstand at den kan bli tatt opp i EUs system for sentralbanker.

Dessuten bryter Islands avgiftpolitikk på blant annet alkohol, tobakk og drivstoff med EUs skatteregler.

Kommisjonen fastslår også at Icesave-striden med Nederland og Storbritannia fortsatt er uløst.

Les hele rapporten her

Hval, sel og nordmenn

Fangst av hval og sel utgjør også spenningsmomenter i medlemskapsforhandlingene. Naturvern forblir en ufordring i forhold til Islands tilslutning til EU, mener Kommisjonen.

Som en kuriositet kan nevnes at nordmenns og andre nordboeres rett til å stemme og stille til valg ved lokalvalg etter tre års opphold på Island, også er en torn i øyet på Brussel.

For EU-borgere for øvrig må vente i fem år på å få samme rett. En slik forskjellsbehandling er i strid med EU-retten.

- Permanente hindre må vekk

Tyngre veier det imidlertid at EU-kommisjonen - naturlig nok - forlanger at Island slutter seg til EUs felles politikk for fiskeri og landbruk. Begge deler styres etter EU-traktaten i fellesskap fra Brussel.

Kommisjonsrapporten fastslår at Islands permanente hindre for utlendingers investeringer i fiskeriene fortsatt er på plass. Ingen utvikling er å melde om fjerning av restriksjoner på fri etablering, frihet til å levere tjenester så vel som fri bevegelse av kapital i fiskeriproduksjon og foredling, heter det.

Men – bemerkes det – den islandske administrasjonen arbeider med å få «en bedre forståelse» av EUs regler på dette området.

- Ingen ny utvikling

Markedsreglene for sjømat er slett ikke på plass. Blant annet tillater islendingene, i motsetning til EU, uregulert landing av sild til annet enn menneskemat.

Ifølge Kommisjonen er rask vekst i islandsk makrellfiske de siste tre årene kilde til stor bekymring i EU.

Konklusjon:

«Ingen ny utvikling kan rapporteres om å tilpasse seg til EUs felles fiskeripolitikk. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot reglene for det indre marked angående retten til å etablere seg, friheten til å tilby tjenester så vel som fri bevegelse av kapital i fiskeriproduksjon og –foredling, der restriksjonene som er til stede ikke er i overensstemmelse med EUs regler.»

(ABC Nyheters oversettelse)

Dette er situasjonen fem måneder etter at et EU-toppmøte på Islands selvstendighetsdag 17. juni ga klarsignal til medlemskapsforhandlinger.

Les også: Sier ja på symboltung dag

Landbruksrevolusjon må til

Et annet følsomt tema er Islands landbrukspolitikk, som likner Norges, med betydelig støtte til bøndene.

I EØS-avtalen er landbrukspolitikken unntatt. Med medlemskap må Island overta EUs regler og åpne for fri flyt av landbruksvarer. Da vil islandske bønder bli utsatt for fri konkurranse fra de beste jordbruksområdene i Europa.

- Det er ingen utvikling å spore i Islands tilpasning til EUs støtteordninger for landbruk, slår Kommisjonen fast.

Konklusjon:

«Islands landbrukspolitikk er ikke i tråd med EUs regelverk og ingen ny utvikling av lovverket er å se… Ressursene for å fremme de nødvendige forberedelsene i dette kapitelet trengs å bli styrket.»

Island har heller ikke tilpasset seg EUs regler som tillater genmodifiserte organismer i landbruket.

Positivt utenriksdepartement

Trass i alle disse snublesteinene skriver det islandske utenriksdepartementet i en uttalelse om EU-kommisjonens framdriftsrapport, at den mener at Island oppfyller alle politiske og økonomiske kriterier for EU-medlemskap.

Utenriksdepartementet ledes av det eneste islandske partiet som går inn for EU-medlemskap, Sosialdemokratene, ved utenriksminister Össur Skarphedinsson.

Det var han som 23. juli 2009 overrakte Islands søknad til EU.

Les også: Svett løp fra Island til EU

Ingen problemer?

Nå nevner ikke det islandske utenriksdepartementet problemene med fisk og landbruk i sin uttalelse om EUs statusrapport for forhandlingene.

15. november skal EU og Island møtes til forhandlinger om de 33 kapitlene partene må bli enige om for islandsk tilslutning til Unionen.

Det skjer i en periode med stort flertall mot EU-medlemskap i den islandske befolkningen.

Les september-måling her

Les også:

Europabevegelsens side om Island.

Nei til EUs side om Island.

Populært