Oljefondet kjøpte nye verdipapirer i forbudt selskap:

Skulle selge, men gjorde nye «grovt uetiske» investeringer

Oljefondet fikk beskjed av daværende finansminister kristin Halvorsen om å trekke seg ut av gruveselskapet Rio Tinto, men kjøpte likevel obligasjoner hos miljøverstingen fire måneder senere. Foto: Scanpix
Oljefondet fikk beskjed av daværende finansminister kristin Halvorsen om å trekke seg ut av gruveselskapet Rio Tinto, men kjøpte likevel obligasjoner hos miljøverstingen fire måneder senere. Foto: Scanpix

Finansministeren ga ordre om å selge Oljefondets aksjer i miljøverstingen Rio Tinto. Da kjøpte fondet i stedet flere obligasjoner i samme selskap.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): «Grovt uetisk aktivitet» og «alvorlige miljøskader» gjorde at selskapet Rio Tinto nå var kastet ut av Statens pensjonsfond utland, sa daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) på en pressekonferanse høsten 2008.

Men det skjedde ikke, kan ABC Nyheter avsløre. Bare to måneder etter at Norges Bank fikk beskjeden om å selge seg ut, kjøpte de tvert imot nye obligasjoner hos miljøverstingen.

Og først ett år etter forbudet kvittet Oljefondet seg med sine siste verdipapirer hos Rio Tinto.

- Frem til tidlig i 2009 var det ikke klart at også rentepapirene skulle utelukkes, selv om aksjene utstedt av samme selskap ble det, lyder forklaringen fra Øystein Sjølie som er kommunikasjonsrådgiver i Norges Bank.

I utgangspunktet gjelder den samme etiske standard for både aksjer og andre verdipapirer, men Finansdepartementet (FIN) ga kun beskjed om at en skal kvitte seg med aksjene i Rio Tinto, som hadde en verdi av hele 5 milliarder kroner.

Les også: Oljefondet ga halv milliard i honorar

At beslutningen ikke gjaldt rentebærende verdipapirer som obligasjoner, ble derimot ikke presisert overfor Norges Bank. De kjøpte heller nye obligasjoner knyttet til samme miljøversting trass i svartelistingen av Rio Tinto.

- Alvorlige miljøskader

Allerede i april 2008 ble Norges Banks forvaltere informert om at finansminister Halvorsen ikke ville bruke norske oljepenger på Rio Tinto. Det var omfattende miljøskader knyttet til Grasberg-gruven i Indonesia, som var utløsende årsak.

- Etikkrådet har konkludert med at Rio Tinto gjennom sin deltakelse i Grasberg-gruven i Indonesia er direkte delaktig i de alvorlige miljøskadene som gruvedriften forårsaker. Det foreligger ingen konkrete indikasjoner på at selskapets praksis vil endres i framtida, og et slikt selskap kan ikke fondet ha eierandeler i, sa Halvorsen da beslutningen ble offentlig.

Og i sin vurdering av selskapets opptreden, var Etikkrådet krystallklar:

«Uakseptabel risiko for at fondet, gjennom fortsatt eierskap i disse selskapene, vil medvirke til nåværende og fremtidig alvorlig miljøskade».

«Finansdepartementet ba Norges Bank i brev av 28. april 2008 om å selge seg ned i Rio Tinto Plc. og Rio Tinto Ltd. innen utgangen av juni 2008», heter det i en pressemelding fra departementet.

Øystein Sjølie i Norges Bank opplyser at de til tross for dette kjøpte nye rentepapirer i Rio Tinto den 24. juni 2008.

- Verdien ved årsskiftet 2008/2009 av de australsk-registrerte papirene var 44 millioner kroner, mens rentepapirene som var registrert i Canada var 199 millioner kroner. Papirene ble solgt i løpet av første kvartal 2009. Vi opplyser ikke om verdiene på papirene annet enn ved årsskiftet, skriver han i en epost til ABC Nyheter.

Også Riksrevisjonen aksepterer at det ikke er gitt entydige meldinger fra departementet til forvalterne om at rentebærende papirer i Rio Tinto også skulle ut av gigantfondet:

«Departementet opplyser at det ved en inkurie har utelatt rentebærende instrumenter fra instruksjonene i Norges Bank for perioden 2007 til 2009», skriver Riksrevisjonen i sin revisjon av Statens pensjonsfond utland for 2009.

Les også: - Oljefondet ut av Peru

Les også: Oljefondet inne i Zimbabwe

I sin egen årsrapport for 2008 hevder forvalterne av Oljefondet at man trakk seg ut 30. juni 2008.

Her stadfester Statens pensjonsfond utland at Finansdepartementet har besluttet uttrekk fra Rio Tinto, men de nevner altså ikke at man har kjøpt nesten 50 millioner kroner i nye verdipapirer fra samme selskap.

Og i gjennomgangen for 2009 nevner de heller årsaken til salget av obligasjoner for 250 millioner kroner i to Rio Tinto-tilknyttede selskaper - det kanadiske Rio Tinto Alcan Inc og Rio Tinto Fin USA Ltd.

Glemte å informere «lillebror»

Riksrevisjonen har også avdekket en annen svakhet. Når FIN bestemmer seg for å trekke seg ut av et selskap så har en ingen rutine for å varsle Folketrygdfondet som forvalter «lillebror» - Statens pensjonsfond Norge.

Konkret innebar det ulik praksis for de to fondene. Den delen Norges bank forvalter fikk i fjor høst beskjed om å trekke seg ut av tobakkprodusenten Swedish match AB innen årsskiftet.

I årsrapporten for «lillebror» fremkommer det at de hadde obligasjoner for 53 millioner i selskapet på årets siste dag. Først 26. januar inforemeres Folketrygdfondet om beslutningen om å trekke seg ut, og at det skal skje innen 24. februar 2010.

Også på dette punktet kritiseres departementet:

«Riksrevisjonen ser det som svært uheldig at Finansdepartementet, fem år etter at de etiske retningslinjene ble gjort gjeldende for begge fondene, fortsatt ikke har rutiner for å varsle Folketrygdfondet og Norges Bank samtidig».

Det har ikke lykkes ABC Nyheter tirsdag formiddag å få en kommentar fra SV-leder og tidligere finansminister Kristin Halvorsen om saken.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden