Flere kvinner rammes av lungekreft

Kreftforeningen etterlyser mer forskning på lungekreft i forbindelse med lungekreftdagen tirsdag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Kreftforeningen etterlyser mer forskning på lungekreft i forbindelse med lungekreftdagen tirsdag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mens forekomsten blant menn er på vei ned, er antallet kvinner som er rammet av lungekreft doblet de siste 15 årene. Kreftforeningen etterlyser mer forskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Lungekreftdagen markeres flere steder i landet i dag tirsdag 9. november.

Lungekreft er blant de vanligste kreftsykdommene i Norge og den kreftformmen som tar flest liv. Hvert femte kreftdødsfall skyldes lungekreft.

I 2008 ble 2529 diagnostisert for sykdommen, 1422 menn og 1107 kvinner.

Typiske symptomer ved lungekreft er hoste, blodig oppspytt, tung pust, brystsmerter og tretthet. I langtkomne tilfeller ses vekttap og heshet.

Behandlingen er operasjon, cellegift og stråling.

Leveutsiktene er dårlige, totalt er om lag ti prosent i live etter fem år.

Det er kun et fåtall av lungekreftpasientene det er mulige å operere (18-20 prosent). Og det er de som opereres, som har muligheter til å bli kurert. 50 prosent av disse er i live etter fem år.

Årsaken til at så få kan opereres, er at sykdommen har kommet for langt på grunn av sen diagnose.

Hovedparten av lungekrefttilfellene kan forebygges, røyking er årsak over 80 prosent av tilfellene. Andre risikofaktorer er eksponering for nikkel-, krom-, kadmium- og arsenforbindelser samt asbest. Radon i inneluften bidrar til cirka ti prosent av tilfellene.

Kilde: Kreftforeningen og Kreftregisteret

(ABC Nyheter): I Norge er lungekreft den kreftformen som tar flest liv. Hvert femte kreftdødsfall skyldes lungekreft.

Mens forekomsten av lungekreft hos menn er stagnert og på vei ned, er utviklingen den motsatte hos kvinner

Antall kvinner som er rammet av lungekreft er doblet de siste 15 årene, ifølge Kreftforeningen.

Flere kvinner som røyker, er hovedforklaringen på økningen, ifølge spesialrådgiver Astrid Bismo i foreningen:

- På 70-tallet økte antallet kvinnelige røykere betraktelig og så tar det cirka 20 år før man ser utslaget i økning i krefttilfeller, sier hun til ABC Nyheter.

Tobakksrøyk er den klart viktigste årsaken til sykdommen. Man regner med at over 80 prosent av krefttilfellene skyldes røyking.

Les også: Flere blir lungekreft-opererte

Les også: Har redusert utredningstiden med 50 dager

- Trenger mer forskning

I forbindelse med lungekreftdagen tirsdag etterlyser Kreftforeningen mer forskning på lungekreft.

- Vi trenger mer lungekreftforskning, sier Bismo.

- Blir forskning på lungekreft nedprioritert fordi røyking er den viktigste årsaken?

- Hva som er grunnen til at det forskes lite på lungekreft vet vi ikke. Men Kreftforeningen er opptatt av at det blir mer forskning så man får både bedre diagnostikk og bedre behandling.

- Vi er veldig opptatt av at denne pasientgruppen ikke skal stigmatiseres, sier spesialrådgiver Astrid Bismo i Kreftforeningen til ABC Nyheter.

Les mer om helse i ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden