Meny

Små øystater:

Kina med heftig klima-diplomati

Får klimastøtte fra Kina: Kystbefolkningen i Grenada og andre små øystater som føler seg truet av klimaendringer. Foto: Thomas Vermes

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kina lover å støtte kravet de små øystatene fremmer i klimaforhandlingene. Det er mer enn Norge gjør.
FNs lange vei til en klimaavtale

Dette har skjedd for å oppnå en global avtale om å redusere klimautslipp:

1990. Verdenssamfunnet hadde for lengst fått mistanke om at store mengder karbon fra forbrenning i industrialiseringens tidsalder medfører klimaendringer. FN har oppnevnt et vitenskapelig klimapanel, IPCC.

Den kommer med sin første hovedrapport i 1990, som legger grunnlaget for forhandlinger om en internasjonal avtale om å begrense utslipp av klimagasser.

1992. FN avholder sitt store toppmøte om miljø og utvikling (UNCED) i Rio de Janeiro, Brasil. Der blir FNs rammeavtale om å gjøre noe med klimaendringene, Klimakonvensjonen UNFCCC, vedtatt.

Klimakonvensjonen har ingen praktisk betydning før det blir inngått konkrete avtaler om forpliktelse til å redusere utslipp av klimagasser.

1997. På det tredje partsmøtet som er avholdt under Klimakonvensjonen kommer landene fram til en konkret avtale.

Den blir undertegnet i Kyoto i Japan og får navnet Kyotoprotokollen. Den gir 37 rike land en forpliktelse til å redusere utslippene sine samlet med 5 prosent i perioden 2008-2012, sammenliknet med 1990.

2007. På Klimakonvensjonens 13. partsmøte i Bali, Indonesia, blir det laget en arbeidsplan for å komme fram til en ny klimaavtale når Kyotoperioden utløper. Målet er å få vedtatt en slik avtale i 2009.

2009. Klimakonvensjonens 15. partsmøte (COP15) i København i desember mislykkes. Neste partsmøte finner sted i Mexico 29. november - 10. desember i år.

ABC Nyheter: Kinas klimaminister Xie Zhenhua lover å støtte kravene til AOSIS, sammenslutningen av verdens små øystater i klimaforhandlingene.

Han forpliktet Kina til dette i et møte med Grenadas statsminister Tillman Thomas, melder statsministerens kontor fra St.Georges, Grenadas hovedstad.

Det skjedde da Xie Zhenhua var til stede på et ministermøte i AOSIS i Grenada 1. og 2. november. AOSIS ledes av den vesle karibiske øystaten Grenada, med statsminister Thomas i spissen.

2 eller 1,5 grader?

Ett av øystatenes viktigste krav er en klimaavtale som sørger for at den globale temperaturøkningen blir 1,5 - ikke 2,0 grader slik FNs klimaforhandlinger legger til grunn.

Norge støtter ikke kravet om å begrense det man regner som menneskeskapte klimaendringer så kraftig. Det kom fram blant annet under klimaforhandlingene i Bonn i juni.

Les: - Vi drukner før verden forstår.

På klimatoppmøtet i København sist desember hevdet miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at få land motsatte seg å sette ambisjonsnivået på 2,0 grader, slik Norge også gjør.

Da ABC Nyheter la fram opplysninger om at et flertall av landene støttet øystatenes krav om 1,5 grader, sa Solheim at de viktigste landene, som Kina, går for 2-gradersmålet.

Les: Øystatene har tapt.

- Umenneskelig

- Å unnlate å gjøre dette, er umenneskelig. Det kan utslette hele stater, sa statsminister Tillman Thomas da ABC Nyheter sjekket klimaets herjinger på Grenada i fjor.

Les: Øystater hufletter Norges og EU holdning.

- Vi forstår deres problem og har et klart bilde av hva Kina kan gjøre for å bistå dere og andre små øystater, sa Xie Zhenhua til Tillman Thomas.

Utspillet overfor de små øystatene er interessant også i lys av Kinas oppbygging i retning en global supermakt. Kina regnes som et u-land, men økonomien og produksjonen i landet vokser så fort at Kina nå er verdens største klimautslipps-nasjon.

Rammet - eller ikke?

Kinas handelsepartement har sendt en delegasjon til Grenada for å definere hva slags bistand som kan oppfylle de små øystatenes bekymringer for klimaendringer.

At det er handelsdepartementet som gjør det, kan tyde på at kineserne også ser forretningsmessige muligheter her.

Fra Tromsø til Karibia

Da Arktisk Råd i april 2009 hadde besøk av klimaaktivisten Al Gore for å diskutere smeltingen i Arktis, fortalte Kenrick Leslie fra det karibiske klimaorganet CCCCC at Grenada allerede er ett av verdens hardest rammede land av klimaendringer.

Les: Reiste uten minister-løfter.

Da ABC Nyheter sjekket forholdene i Grenada, fant vi optimisme i oppbyggingen etter orkanen Ivan, som raserte mye av landets viktige produksjon av muskatnøtter og dermed rammet eksportinntektene.

Xie Zhenhua: Lover å støtte øystatenes klimaposisjoner.Xie Zhenhua: Lover å støtte øystatenes klimaposisjoner.

En av landets statsråder trodde ikke engang på menneskeskapte klimaendringer - i landet som altså leder de små øystatenes allianse i klimaforhandlingene.

Les: - Hardest rammet av snøsmeltingen.

Kinas utspill kommer kort tid før FNs klimakonensjon starter sitt 16. toppmøte i Cancún, Mexico, 29. november.

Les alt om klimastriden i ABC Nyheter.

Populært