Meny

Grenseløs pasientsikkerhet

Sonja Mandt (ap) hadde resten av Norden i ryggen da hun la frem sitt forslag for å styrke pasientsikkerheten på tvers av grensene. Nå opprettes det et fellesnordisk register over svartelistede leger. Foto: Thomas Olsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk forslag om å dele informasjon om svartelistede leger ble vedtatt på Island i dag.

REYKJAVIK (ABC Nyheter): - Jeg er glad og lettet, forteller Sonja Mandt (ap), som i dag fikk sitt forslag om å opprette ett elektronisk register over svartelistede leger vedtatt på Nordisk Råds sesjon i Reykjavik.

- Jeg la frem spørsmålet ovenfor de nordiske ministerene i våres, og så ble det tatt opp på velferdsutvalget i sommer. Det har vært et enstemmig utvalgsforslag, så det har ikke vært noen uenighet i forkant. Jeg ville blitt veldig overrasket om det ikke ble vedtatt i dag, sier Mandt videre til ABC Nyheter.

- Vårt primære ønske er å styrke pasientsikkerheten i Norden, og hvem kan være uenig i det? Det eneste måtte være om noen tror det ville bli et angiverregister, og det har det selvfølgelig aldri vært tenkt som, understreker hun.

Nå vil det bli vanskeligere for leger fra andre nordiske land som har feilbehandling på CV’en sin å flykte over grensa når de er blitt svartelistet i sitt lokale arbeidsmarked.

Liv og helse satt på spill

- Det skal være et register en lege havner i dersom vedkommede har gjort handlinger som enten er veldig alvorlige og er på tampen til å miste autorisasjonen eller allerede har mistet den, eller har veldig mange anmerkninger. Det er litt forskjellige måter å gjøre tiltak i de ulike landene så nå må vi diskutere sammen hva som skal til for at leger skal havne i registeret.

Hun nevner den danske ortopeden som fortsatte sitt arbeid i Sverige etter å ha feilbehandlet flere pasienter i Norge som eksempel på aktivitet de ønsker å sette en stopper for.

- I dette tilfellet er det nå snakk om erstatningsummer på rundt 10 millioner kroner. Og det finnes mange andre eksempler hvor liv og helse er satt på spill . Når arbeidsmarkedet i Norden er så tett sammenvevd er et slikt register som vi nå skal lage viktig, understreker hun.

Massiv støtte

Fra helsevesenet, hvor hun selv har sin bakgrunn fra, har hun kun fått positive tilbakemeldinger.

- De ser nytten av at deres praksis beskyttes, og ser at deres yrke blir satt i dårlig lys dersom folk får lov til å shoppe rundt og gjøre en dårlig jobb.

Nå estimerer hun at det vil ta et par år før registeret er ferdigstilt.

- Det vil ta tid. Jeg håper at Ministerrådet tar fatt i det. Velferdsutvalgets jobb etter at vedtaket er fattet er å se etter til at det faktisk blir effektuert. Men det kan være snakk om et par år. Vi skal sørge for at personvernet til de som havner i i registeret er ivaretatt, og å finne løsninger slik at kun de de riktige personene som skal ha tilgang til registeret får det. Vi må ha et lovverk som dekker det.

Pasientenes trygghet

- Det er snakk om store erstatningsbeløp i feilbehandlingssaker. Kan man spare penger ved å opprette et slikt register?

- Det har jeg ikke regnet på, men jeg tenker ikke nødvendigvis bare på penger. For meg er pasientsikerheten det viktigste, at du skal være sikker og trygg på at den legen som opererer deg, den tannelgen som borrer i tennene dine, er den de gir seg ut for å være, at de har komptanse og ikke har uheldige ting på seg. Pengene er selvfølgelig også viktig, men det viktigste er å ivareta liv og helse.

Hun mener det også har vært lettere å få igjennom forslaget fordi media har belyst temaet.

Nordisk samarbeid

- Til og med ministerene har fått med seg dette gjennom media, og skjønt at man må ta tak i dette. Den nevnte ortopeden har nok også vært med på å få fart i sakene nå. Nå var det nok, vi måtte ta fatt i det. Jeg har også blitt kontaktet av folk på Facebook som vil ytre sin støtte til forslaget, så dette er noe som engasjerer mange.

Det har gått raskt å få forslaget igjennom.

- Det er også et veldig konkret forslag i forhold til de andre spørsmålene som diksuteres på Nordisk Råds sesjon, så om vi får dette til på sikt beviser det at det nordiske samarbeidet fungerer.

Populært