Sju års forvaring for overgrep

36-åringen som sto tiltalt for grove seksuelle overgrep mot elleve gutter, er i Salten tingrett dømt til sju års forvaring.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tiltalte har opptrådt kynisk for å få guttene til å stille seg til disposisjon, mener retten.

Forvaringsdommen har en minstetid på fire år. Dommen er i tråd med aktors påstand.

Retten har lagt vekt på at guttene som ble utnyttet, var svært unge, at noen av overgrepene var svært grove og at tiltalte har utnyttet tillitsforhold.

En rekke av overgrepene ble i tillegg filmet. Retten slår fast at risikoen for at filmene kunne bli spredt på internett har vært en ekstra belastning for guttene.

Ved å presse og lokke klarte 36-åringen å skaffe seg tilgang til de unge guttene. Han benyttet seg kynisk av både penger, snus og annet som middel for at de skulle stille opp, mener retten.

– Hans handlemåte har i mange tilfelle ført til at de fornærmede selv gjorde ting som medførte at de følte seg lurt, og bidro i mange tilfeller til å øke deres skamfølelse, heter det i dommen.

Chattet på MSN

Guttene var i alderen åtte til 16 år gamle da overgrepene fant sted. Tre av tiltalepunktene dreide seg om seksuell omgang som var samleie eller likestilt med samleie.

Mannen kom i kontakt med flere av ofrene gjennom en falsk identitet som han hadde opprettet på MSN Messenger. Ved å late som han var en 15 år gammel jente lokket han guttene til å vise seg fram og gjennomføre seksuelle handlinger på nettet.

36-åringen har erkjent straffskyld på alle tiltalepunkter. Han tilsto også flere overgrep enn det politiet først hadde avdekket gjennom sin etterforskning.

Dette er forhold som burde telle til fordel for tiltalte, mente 36-åringens forsvarer, advokat Nils Aga. Han ba om fire års fengsel for klienten.

– Ikke uforbeholden tilståelse

Retten er enig i at det er formildende at 36-åringen har erkjent straffskyld og har medvirket til å oppklare saken. Men retten finner likevel at innrømmelsene ikke fullt ut kan kalles uforbeholdne.

– I sin forklaring har han en rekke ganger søkt å nedtone alvorligheten i de handlinger han har begått. Han har gitt uttrykk for at årsaken i mange tilfelle var at de fornærmede fristet ham seksuelt; muntlig, skriftlig eller gjennom handling, heter det i dommen.

36-åringen har gitt uttrykk for at han ønsker behandling. I retten ba han også ofrene og deres familier om unnskyldning.

– Nødvendig å verne samfunnet

Tiltalte har håpet å unngå forvaring. Retten kom til at vilkårene for en slik dom er oppfylt fordi det både dreier seg om en alvorlig forbrytelse og fare for gjentakelse.

36-åringen er ikke tidligere straffedømt, men retten peker på at han har hatt en seksuell interesse for unge gutter i en årrekke. Overgrepene har foregått over et tidsrom på tolv år.

– Det er et sterkt behov for å verne barn mot slike overgrep som den domfelte har gjort seg skyldig i. Retten finner etter dette at en tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet, heter det i dommen.

I tillegg dømmes tiltalte til å betale sju av de fornærmede oppreisning. Beløpene spenner fra 20.000 til 175.000 kroner.

36-åringens advokat hadde fredag kveld ikke anledning til å kommentere dommen overfor NTB. Det er ikke kjent om den vil bli anket.

Personvernpolicy