Første foto av mennesker

Daguerreotypi tatt av metodens oppfinner, Louis Daguerre, i 1838. Bildet viser Boulevard du Temple i Paris. Foto: Wikimedia Commons/Louis Daguerre.
Daguerreotypi tatt av metodens oppfinner, Louis Daguerre, i 1838. Bildet viser Boulevard du Temple i Paris. Foto: Wikimedia Commons/Louis Daguerre.

Dette bildet fra 1838 er det første kjente fotografiet av et menneske.