Frp og rømt oppdrettslaks:

Frikjenner den ansvarlige - raser mot natur-direktør

Kritisk: - Situasjonen er kritisk for noen laksebestander. Men det er et politisk inngrep å foreslå halvering av oppdrettsnæringa, sier Oscar Jarle Grimstad i Nagoya. Foto: Thomas Vermes
Kritisk: - Situasjonen er kritisk for noen laksebestander. Men det er et politisk inngrep å foreslå halvering av oppdrettsnæringa, sier Oscar Jarle Grimstad i Nagoya. Foto: Thomas Vermes

Frp støtter naturmangfoldsloven i Nagoya, frikjenner den ansvarlige ministeren for lakserømning som kan utrydde norsk villaks og vil berge laksebestandene i genbanker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FNs lange vei til en klimaavtale

Samtidig med at FNs klimakonvensjon ble vedtatt på FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992, ble også FN-konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet vedtatt.

Sorter, arter og økoysystemer utryddes i stor fart på kloden. Det kan ha like stor betydning som klimakrisen sies å ha. De to utfordringene innvirker også på hverandre. Men alarmen har runget mye høyere om klimaet enn om naturens mangfold.

2010 er erklært som året for biologisk mangfold av FN.

Også under FN-konvensjonen om biologisk mangfold pågår det årelange forhandlingsprosesser om bindende avtaler.

Både EU og Norge hadde som mål å stoppe ødeleggelsen av mangfoldet innen 2010. Både Norge og EU har oppsummert at det ikke har lyktes.

Les om FN-konvensjonen om biologisk mangfold på Miljøverndepartementets hjemmeside.

Her er hjemmesiden til FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

NAGOYA (ABC Nyheter): Fremskrittspartiets miljøpolitiker Oscar Jarle Grimstad er til stede på natur-forhandlingene i Japan, og støtter den norske naturmangfoldsloven som ble hyllet her.

Les: Først ute med natur-lov.

Men på ett av de store stridsspørsmålene om anvendelsen av denne loven, arbeidet for å berge villaksen, gir han full støtte til ministeren som er ansvarlig for den største trusselen lakseelvene står overfor:

Rømming og spredning av lakselus fra oppdrettsnæring.

Det i en situasjon der Grimstad mener det har kommet så langt, at en må satse på å berge mer av villaksens gener i genbanker.

Fiskeriministeren ansvarlig

Naturmangfoldloven gir sektorene ansvaret for oppfølging. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er dermed ansvarlig for oppdrettsnæringa. Berg-Hansen er selv medeier i et oppdrettselskap.

Men hun og næringa har ikke klart å forhindre rømning av oppdrettsfisk og spredning av lakselus som truer norske villaksbestander i mange elver.

- Er du fornøyd med fiskeriministerens innsats?

- I utgangspunktet kjenner hun næringa så godt at fokuset hennes har vært korrekt, svarer Grimstad.

Enig i farene

Oppdrettslaksen sprer lakselus, og ved formering i elvene utblandes den naturlige villaksstammens gener.

- Vi er kritisk til faren oppdrettslakesen representerer både ved rømming og lusespredningen som oppdrettsnæringa er med på å forsterke, forsikrer Grimstad overfor ABC Nyheter i konferansesenteret.

- Rømminga må man bare få en slutt på, slår han fast.

Raser mot natur-sjef

Hjemme har det utløst heftig debatt at direktør Janne Sollie ved Direktoratet for Naturforvaltning (DN) nå mener det har kommet så langt at mengden oppdrettslaks må halveres for å få kontroll over rømningen.

Grimstad og hans stortingskollega Bjørn Lødemel som også er til stede her, hamrer løs på direktør Janne Sollie i Direktoratet for Naturforvaltning (DN) for å gå utover sine fullmakter som fagperson.

Sollie har konstatert at trusselen vedblir.

- Redusert rømning

- Det er enkeltaktører i bransjen som er brådne kar. Det finner du i alle bransjer. De må tas! Enten rydde opp, eller ut av bransjen, sier Frp-politikeren.

- Men det har ikke fiskeriministeren sørget for?

- Nei. Ikke 100 prosent. Rømningen er redusert betydelig, men ikke fullt ut, svarer Grimstad.

- Går over grensa

Derimot mener han at DN-sjef Janne Sollie provoserer ved altfor ofte å krysse skillelinja fra fag til politikk.

- Er det verre at hun foreslår å halvere mengden av oppdrettslaks, enn at den ansvarlige ministeren for sektoren ikke har stoppet trusselen mot villaksen?

- Sollie heller ut barnet med badevannet. Hun leverer en svart-hvitt-løsning som framstår lite profesjonell i forhold til en bransje som bringer store inntekter og skatteinntekter, sier Grimstad.

Mattilsynets rolle

- Pluss at Mattilsynet er den faglige instansen som har ansvaret for havbruksnæring. Og de har på ingen måte gitt slike signaler, fortsetter Grimstad.

- Men de signalene Mattilsynet måtte ha gitt, har ikke løst problemet?

- Nei, men problemet er varierende. Problemene øker sørover.

- Har ikke Direktoratet for Naturforvaltning ansvar for trusselen mot det biologiske mangfold som følger av rømningene?

- Det hun burde ha fokus på hvis det var så ille, var å styrke genbankene, svarer Grimstad.

- Kritisk for noen bestander

- Hvorfor burde hun styrke genbankene?

- Fordi fagmiljøer hevder at genbankene ikke fullt ut klarer å ivareta genene fra villaksene i de forskjellige elvene.

- Ser du rett og slett en fare for laksen i elvene?

- Ja, for enkeltvassdrag vil det være kritisk. Spesielt i de sørlige delene av landet.

Baker for smed?

- Er det da ikke å rette baker for smed å angripe Janne Sollie i det som du ser som en kritisk situasjon?

- Nei. Når hun trår over grensa for politiske synspunkter, går hun fra sin rolle som faglig aktør, til å blande seg inn i politikk.

- Er forslaget hennes nødvendigvis politisk og ikke faglig?

- Jeg mener det er politisk. For vi har satt volumene for biomasse i næringa. Andre direktorater opptrer ikke på samme måten som Sollie. Hun framstår som prøveballong for venstresida i norsk politikk, sier Oscar Jarle Grimstad.Personvernpolicy