CICERO fortsetter å ødelegge klimadebatten!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det må da gå an å være grunnleggende uenig i sak uten å måtte bruke uttrykk som kunnskapsløst, Prestrud? Det ødelegger debatten, mener forsker Erik Bye.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsker Erik Bye.Forsker Erik Bye.

Det er ikke overraskende at CICERO må ty til å angripe mannen i stedet for ballen i sitt svar til meg, 7. oktober 2010. Men det må da gå an å være grunnleggende uenig i sak uten å måtte bruke uttrykk som kunnskapsløst, Prestrud? Det ødelegger debatten.

I sitt svar til meg har Pål Prestrud gjort et valg. Da er det interessant å se på hvilke saker CICERO ikke vil svare på. CICERO anklager ( i KLIMA nr. 3) f.eks. to norske professorer for manglende vitenskapelig dekning for å påstå at klimaendringene kan skyldes andre faktorer enn det IPCC står for. Jeg har bedt Prestrud om å angi navn. Det gjør han ikke. Det ødelegger debatten.

Les også: CICERO ødelegger klimadebatten

Les også: Erik Bye desinformerer om klima

Jeg har satt spørsmålstegn ved om 5 % CO2 i atmosfæren kan være ansvarlig for de klimaendringene som forsvarerne av IPCCs resultater og modeller forfekter. Her påstår Prestrud at jeg kommer med feilinformasjon og villeder leseren. Dette begrunner Prestrud med å henvise til økningen av CO2-innholdet i atmosfæren de siste årene. Men det var ikke økningen jeg snakket om Prestrud. Jeg snakket om % av det faktiske CO2-nivået. Det ødelegger debatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Prestrud hevder stadig at tobakkskampen og klimakampen er parallelle. Dette er feil. I 70-80 årene var det god dokumentasjon på helseskader som følge av tobakksrøyking. Gjennom 90-årene ble det også godt dokumentert at det er helserisiko knyttet til passiv røyking. Dette er det faktisk ingen uenighet om Prestrud. Dette kan finnes i rapporten til IARC (International Agency for Research on Cancer) vol. 84, 2004, om helseskader og tobakk. Noen slik tilsvarende dokumentasjon på skader som følge av klimaendringer finnes ikke. Det gjør at denne sammenlikningen blir helt misvisende. Det ødelegger debatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Da er det faktisk interessant at lederen i KLIMA nr. 5 skriver: «Om 40 til 50 år vil klimaforskningen være der tobakksforskningen er i dag, tror forskerne. Det vil si at det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom utslipp av klimagasser og global oppvarming er like godt dokumentert som årsakssammenhengen mellom tobakksbruk og kreft». Det vil si: ikke godt dokumentert i dag! Er du enig i dette, Prestrud?

Artikkelen fortsetter under annonsen

I sitt svar til meg hevder Prestrud at det var forskere som var kjøpt og betalt av tobakksindustrien, for å kjempe mot restriksjoner mot tobakkssalg og –bruk. Ingen uenighet der heller Prestrud, det var velkjent på det tidspunktet. Men å hevde, uten forbehold, at skeptikere er kjøpt og betalt av karbonindustrien, for å bekjempe klimakampen, uten vitenskapelig begrunnelser, er helt feil. Du kan ikke skjære alle over en kam, som du gjør i KLIMA. Og heldigvis modifiserer du dette utsagnet, ved å uttrykke aksept for hederlige kritiske vitenskapere i ditt innlegg her på ABC Nyheter. Jeg spør i min kronikk om du inkluderer norske vitenskapsfolk i karakteristikken «kjøpt og betalt», for kun å ødelegge saken? Det svarer du heller ikke på Prestrud. Det ødelegger debatten.

Prestrud skriver at det ikke er riktig at professor Phil Jones har jukset og at temperaturdataene hans heller ikke var manipulert, da de ble lagt fem. Jeg har overhode ikke snakket om vitenskapelig juks eller manipulering av data. Så hvorfor du trekker inn dette er vanskelig å forstå Prestrud. Det ødelegger debatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I ClimateGate-saken blir det referert til en e-mail der Jones uttaler det å holde tilbake data. Jeg skal mer enn villig innrømme at det er stilt mange spørsmål ved denne mulige whistle blower-skandalen. Men samtidig er det ikke gjort noe forsøk på å avlive dette utsagnet. Det har heller ikke kommet frem noe i intervjuer, undersøkelser eller i media om at mailen er uriktig.

Et annet forhold der jeg mener at tilhengerne ikke har det reneste melet i posen, er kampen mellom Steve McIntyre og Michael Mann, om å få datamaterialet til Hockey-kølla. Denne kampen pågikk i årevis. Dette unnlater Prestrud også å kommentere i sitt svar til meg. Det ødelegger debatten.

I KLIMA er du uenig med dem som ikke kaller CO2 en forurensning i klimadebatten. CO2 er en livsnødvendig gass og må kunne kalles noe annet enn forurensning, også i klimadebatten. Da blir det litt merkelig å innta denne posisjonen Prestrud. Det ødelegger debatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Avslutningsvis begrunner du hvorfor dere ikke ville ta inn mine kritiske merknader til de to artiklene i KLIMA, henholdsvis leder i nr. 2 og Drøy kost i nr. 3. Derfor er jeg glad for at du har tatt deg bryet med å svare meg her på ABC Nyheter. Vi er grunnleggende uenige i mange klimaspørsmål. Men på denne måten kommer flere syn frem, noe som bidrar til en mer åpen debatt. Snart kan debattklimaet bare gå en vei. For å benytte dine ord: «Nå må bunnen være nådd» (Aftenposten 25. april 2008).

Forsker Erik Bye

Dr philos

Les også: CICERO ødelegger klimadebatten

Les også: Erik Bye desinformerer om klima