Sjokkrapport om tømmerkrim:

Frister med 1 million dollar til skogvern

Sjokkerende: Erik Solheim fikk se sterke bevis på skogødeleggelse lagt fram av Alexander von Bismarck og Reiner Tegtmeyer. Foto: Thomas Vermes
Sjokkerende: Erik Solheim fikk se sterke bevis på skogødeleggelse lagt fram av Alexander von Bismarck og Reiner Tegtmeyer. Foto: Thomas Vermes

Etter presidentkupp på Madagaskar får tømmer-kjeltringer hogge ned Unesco-verdensarvskog for fote. Nå tar Norge initiativ.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Natur-konvensjon i krise:

Samtidig med at FNs klimakonvensjon ble vedtatt på FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992, ble også FN-konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet vedtatt.

Sorter, arter og økoysystemer utryddes i stor fart på kloden. Det kan ha like stor betydning som klimakrisen sies å ha. De to utfordringene innvirker også på hverandre. Men alarmen har runget mye høyere om klimaet enn om naturens mangfold.

2010 er erklært som året for biologisk mangfold av FN.

Også under FN-konvensjonen om biologisk mangfold pågår det årelange forhandlingsprosesser om bindende avtaler.

Både EU og Norge hadde som mål å stoppe ødeleggelsen av mangfoldet innen 2010. Både Norge og EU har oppsummert at det ikke har lyktes.

Les om FN-konvensjonen om biologisk mangfold på Miljøverndepartementets hjemmeside.

Her er hjemmesiden til FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

NAGOYA (ABC Nyheter): Mens forhandlere om FN-konvensjonen om biologisk mangfold haler og drar i paranteser og kommaer her i Nagoya, lar en kuppmaker på Madagskar en av verdens mest verdifulle skoger bli hogd ned for fote.

Det fikk den norske delegasjonen under ledelse av Erik Solheim til å arrangere en pressekonferanse under natur-toppmøtet som pågår her, med en ny sjokkrapport om ett av verdens alvorligste angrep på naturen:

Ulovlig hogst av sjeldne og verdifulle treslag i en nasjonalpark som UNESCO har erklært som et truet verdensarvområde.

Treverket blir produsert til eksklusive møbler og musikkinstrumenter i Kina, som så eksporteres over hele verden.

6-millioners-seng

- For første gang har vi opplevd å se en seng som selges for 1 million dollar (6 millioner kroner).

Det fortalte Reiner Tegtmeyer, etterforsker i organisasjonen Global Witness, som sammen med direktør Alexander von Bismarck i Environmental investigation Agency la fram en rapport og videodokumentasjon om miljøkrim av global interesse.

Etter nødrop fra nasjonalparkadminsitrasjonen i Madagskar tok de seg inn i området, opplevde den omfattende hogsten og fulgte treverket til havna, dokumenterte hvilke transportselskaper som fraktet det ulovlig tømmeret og hvor det havnet.

- 98 prosent av rosentre-, palisander og ibenholdttømmeret går til Kina. Der produserer de eksklusive møbler, som denne senga, og musikkinstrumenter av det flotte treverket, forteller de to.

Gibson gitar

Men de har også funnet ut at den kjente gitarfabrikanten Gibson har brukt av de edle, men akk så sårbare treslagene fra Madagaskar.

- Med slike priser blir det et enormt press for fortsatte ulovligheter i nasjonalparken. Fattigfolk hogger, men under 0,04 prosent av fortjenesten kommer lokalsamfunnet til gode, fortalte Tegtmeyer på pressekonferansen, som ble kringkastet direkte til Madagaskar.

Les rapporten hos EIA.

Solheim med tilbud

I fjor overtok Andry Raojelina makta i Madagaskar ved hjelp av vold. Over 170 mennesker skal ha blitt

Hogger ned for fote: Mens politikerne diskuterer bevaring av biologisk mangfold,lar kupp-presidenten på Madagaskar verdensarv-skog gå til helvete. Foto: ©TOBY SMITH/EIA/ GLOBAL WITNESSHogger ned for fote: Mens politikerne diskuterer bevaring av biologisk mangfold,lar kupp-presidenten på Madagaskar verdensarv-skog gå til helvete. Foto: ©TOBY SMITH/EIA/ GLOBAL WITNESS

Ettertraktet: Fint rosentreverk lever farlig. Foto: TOBY SMITH/EIA/ GLOBAL WITNESSEttertraktet: Fint rosentreverk lever farlig. Foto: TOBY SMITH/EIA/ GLOBAL WITNESS

drept under de politiske urolighetene som endte med at Raojelina utropte seg selv til president.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tilbyr nå det politisk kriserammede landet 1 million dollar til tiltak for å stoppe hogsten, så fremt mottakerne kan godtgjøre at det vil skje.

Summen er identisk med hva kinesiske businessfolk kan innkassere for en eneste himmelseng produsert av tre kubikkmeter.

Solheim vil kanalisere pengene gjennom Unesco og lokale organisasjoner.

- Men det er de facto-presidenten Rajoalina som har ansvaret nå for å få slutt på den ulovlige hogsten, sier Solheim til ABC Nyheter.

Mellom barken og veden

Madagaskar er til stede på toppmøtet om bevaring av naturen, med sin skogdirektør Julien Noel Rakotoarisoa. Han satt i salen og lyttet til anklagene på pressekonferansen.

Bokstavelig talt mellom barken og veden tok han kort ordet:

Umusikalsk: Gibson er blant dem som har brukt ulovlig treverk, avslører rapporten. Umusikalsk: Gibson er blant dem som har brukt ulovlig treverk, avslører rapporten.

- Vi prøver å styrke kontrollen. Det er også opprettet et råd med alle involverte der vi prøver å få stoppet slik trafikk. Vi har stengt en havn for tømmertrafikk og har sendt ut kontroll ved en annen havn for å hindre korrupsjon, bedyrer han.

- Jeg prøver å gjennomføre systematisk kontroll. Sist men ikke minst, vi ber regjeringen om å bruke noe av fortjenesten ved salg av rosewood til å finansiere kontrolltiltak. Jeg er glad dere skiller mellom den politiske situasjonen, og situasjonen for naturen, sa Rakotoarisoa.

Se Global Witness sin video om lemping av tømmer opp på elvebredden.

Her kan du se tømmeret bli kjørt bort.

Personvernpolicy