Advarer mot nye bivirkninger av medisin

Piller med bisfosfonater kan forverre risikoen for benbrudd hos benskjøre. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Piller med bisfosfonater kan forverre risikoen for benbrudd hos benskjøre. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Medisin mot benskjørhet kan gjøre vondt verre, viser nye funn i USA. Norske legemiddelmyndigheter er også klar over risikoen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta Benskjørhet (osteoporose) og behandling:

*Osteoporose er en tilstand med redusert bentetthet, hvor også benvevets mikroarkitektur (oppbygging) er forstyrret. Benvevets kvalitet og motstandskraft er derfor nedsatt, noe som medfører økt fare for benbrudd og/eller kompresjon av ryggvirvlene

* I Norge antar man at omkring 200.000 norske kvinner har osteoporose

* Kvinner fra Oslo og Tromsø har over dobbelt så stor risiko for å få sykdommen som kvinner i USA

* Økt alder og menopause (bortfall av egenproduksjon av østrogener) er de to viktigste faktorene som bidrar til utvikling av hos kvinner

* Hos begge kjønn vil bruk av enkelte medisiner, særlig (gluko) kortikosteroider, ha negativ innflytelse på nydannelse av ben, og dermed forverre eller forårsake osteoporose

* Målet med medikamentell behandling er å forhindre benbrudd, enten ved å bremse nedbrytingen av benvev eller å øke benoppbyggingen

* Bisfosfonater hemmer nedbrytningen og er vist å øke benmassen både i ryggvirvler, lårhals og lårben. Per i dag er bisfosfonater førstevalg ved høy risiko for benbrudd

(Kilde: Legemiddelverket, NTB)

(ABC Nyheter): Det amerikanske legemiddelverket går nå ut og advarer pasienter med osteoporose, eller benskjørhet, som bruker medisin med bisfosfonater.

Medisinene kan nemlig gjøre vondt verre, ved at de øker risikoen for benbrudd, skriver BBC News.

The Food and Drugs Administration (FDA) i USA sier alle medisiner med bisfosfonat heretter skal merkes med advarsel mot den noe uvanlige bivirkningen.

Bisfosfonat hemmer nedbrytning og kan øke benmassen både i ryggvirvler, lårhals og lårben. Medisin med bisfosfonater er førstevalg ved høy risiko for benbrudd.

52.000 brukere i Norge

Nordmenn ligger på verdenstoppen når det gjelder brudd på grunn av benskjørhet.

Siden 2004 har forbruket av legemidler mot benskjørhet i Norge økt med 16 prosent.

Alendronat er det vanligste legemiddelet i gruppen bisfosfonater i Norge.

I 2009 brukte 52.029 nordmenn Alendronat, ifølge Reseptregisteret.

Statens legemiddelverk sier de er klar over problemet med bisfosfonat-medisiner og de «nye» bivirkningene.

- Dette er en problemstilling som diskuteres av europeiske legemiddelmyndigheter. Utredningene er ikke ferdig, og vil inkludere rapportene fra USA, sier forsker i Statens legemiddelverk, Hilde Samdal, til ABC Nyheter.

Flere tilfeller rapportert

Legemiddelverket har mottatt et fåtall av meldinger fra helsepersonell om benbrudd sett i sammenheng med bruken av Alendronat siden 2009.

Totalt fire tilfeller er rapportert – hvorav to er fra i år.

- Det er ikke spesielt mange meldinger. Men dette er som sagt en problemstilling man fortsatt jobber med, og som vi følger videre, sier Hilde Samdal.

Varslet om bivirkninger

Legemiddelverket la ut en kort melding om bisfosfonater i sammenheng med tretthetsbrudd i februar 2009.

I august i år endret de overvåkingslisten sin, ved å føre opp stressfrakturer (tretthetsbrudd) som en bivirkning de spesielt oppfordret helsepersonell til å melde fra om, dersom bisfosfonater var mistenkt årsak.

- Vi satte det på listen fordi vi ønsket å samle inn mer informasjon. Bisfosfonatene sto allerede på overvåkingslista, men da av andre årsaker, sier Samdal.

Vanskelig å utrede

I Storbritannia finnes kun én bisfosfonat-medisin som er merket med advarsel om alvorlige bivirkninger.

Nå vurderer myndighetene i landet om flere medisiner skal markeres med en advarsel.

- Selv om bruken av bisfosfonater er nyttig i prosessen med å unngå benbrudd og skader, er det knyttet bekymringer til bruken over lengre tid, som kan resultere i at benbygningen blir eldre og mer «sprø», sier en talsmann fra den nasjonale osteoporoseforeningen i Storbritannia, til BBC.

Samdal i Legemiddelverket sier det er vanskelig å utrede årsaker til bivirkninger, og at man derfor sjelden kan være helt sikre på hva bivirkningene kommer av.

- Symptomene kan skyldes sykdommen i seg selv, eller helt andre ting som ikke er knyttet til legemidlet eller sykdommen. Mange som bruker medisin mot osteoporose er eldre mennesker, sier forskeren til ABC Nyheter.

Personvernpolicy