Alkoholreklame

Kan ha ført Stortinget bak lyset

Vinner fram? Bryggerinæringen og annen alkohol-industri kan vinne fram på bekostning av det Stortinget ble forsikret om da det vedtok EØS-avtalen. Foto: Colourbox.
Vinner fram? Bryggerinæringen og annen alkohol-industri kan vinne fram på bekostning av det Stortinget ble forsikret om da det vedtok EØS-avtalen. Foto: Colourbox.

Dersom Norge godtar alkoholreklame på fjernsyn, ble Stortinget lurt av Brundtland-regjeringen og KrF da EØS ble vedtatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Stortinget kan ha blitt ført bak lyset da det vedtok å slutte Norge til EØS-avtalen med EU.

Ifølge nyhetsmeldinger den siste tiden kan Norge bli presset av EU til å åpne for alkoholreklame på fjernsyn - hvis sendingene kommer fra utlandet.

Les: - Reklameforbud for fall.

Men akkurat det skulle ikke skje, ifølge forsikringer Gro Harlem Brundtlands Arbeiderparti-regjering og Kristelig Folkeparti ga Stortinget da EØS-avtalen ble vedtatt.

ABC Nyheter har gjennomgått regjeringens stortingsproposisjon om EØS-tilslutning, stortingspartienes innstilling og debatten om ja eller nei til EØS-avtale i 1992.

Dette fant vi:

Regjeringens Stortingsproposisjon nr. 100 i 1991-1992, om norsk tilslutning til EØS, informerte Stortinget om følgende:

«Det vanskeligste forhandlingsspørsmålet vedrørende fjernsynsdirektivet dreide seg om alkoholreklame.»

«Resultatet av spørsmålet om alkoholreklame er at EFTA-landene kan nekte videresending i kabelnett av reklameinnslag for alkohol.»

- Reglene vil bestå

Regjeringens proposisjon forteller at unntaket for alkoholreklame kan bli tatt opp til fornyet behandling i 1995.

- Men dersom det ikke blir enighet på det punktet, vil de daværende bestemmelsene løpe videre, forsikret Brundtland-regjeringen overfor Stortinget.

Men dette gjaldt reklamesendinger også sendt innenfor landets grenser.

Reklame utenfra?

Så tar proposisjonen opp spørsmålet om et fjernsynsselskap kan etablere seg utenfor landets grenser for å omgå nasjonal lovgivning.

Her henviser regjeringen til at Sveits og Østerrike begge har avgitt ensidige erklæringer om retten til å treffe egnede tiltak i de tilfellene fjernsynsselskap sender fra utlandet.

Og konkluderer med at EFs rettspraksis ivaretar dette hensynet.

Blant annet fastslår regjeringen at EF-domstolen forbyr selskap å etablere seg i andre EF-land når hensikten med etableringen er å omgå eget lands regler.

- Svekker ikke

Og i stortingspartienes innstilling i EØS-saken slår flertallet, Ap, Høyre og Kristelig Folkeparti, fast at EØS-avtalen ikke svekker muligheten til å føre en selvstendig alkoholpolitikk. Men de viser hovedsakelig til at Vinmonopolets monopol kan beholdes.

I sine merknader ellers, framhever KrF betydningen av forbudet mot alkoholreklame.

Og i EØS-debatten sa Høyres Thorhild Widvey 16. oktober 1992:

- Fra Høyres side konstaterer vi at EØS-avtalen ikke svekker muligheten til å øve en selvstendig alkoholpolitikk.

Personvernpolicy