Kritiseres for å svikte de funksjonshemmede

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringens forslag til ny kommunehelselov og ny folkehelselov møter motbør i Stortinget. Opposisjonen mener at forslagene i særlig grad svikter de funksjonshemmede.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Opposisjonens mener regjeringen svikter på viktige områder. Den mener blant annet at regjeringen bryter løftet om å gi funksjonshemmede som trenger mye bistand rett til personlig assistent styrt av den funksjonshemmede selv (BPA).

– I dag stenges mange funksjonshemmede ute fra å delta i arbeidslivet og i samfunnet fordi de ikke får god nok bistand. Regjeringen har i fem år lovet å følge opp Erna Solbergs forslag om å gi rett til personlig assistanse, men nå snur den tvert om, sier partiets helsepolitiske talsmann Bent Høie til NTB.

KrFs helsepolitiske talskvinne, Laila Dåvøy, sier at regjeringen nå hadde en mulighet til å sikre uavhengighet og selvstendighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, blant annet for å komme seg i arbeid og ha et aktivt liv med familien på fritiden.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener at regjeringen bryter løfter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Regjeringen lovet oss en styrking av BPA i valgkampen, men gir oss nå det motsatte. Vi spør oss om regjeringen faktisk ønsker å ta de nødvendige grep for å likestille funksjonshemmede med andre, sier generalsekretær Liv Arum i FFO.

Les også: - Vi er på krigsstien

Legeforeningen

Legeforeningen frykter større forskjeller i kommunenes omsorgstjenester.

– Vi mener det er rett vei å gå at den fremtidige veksten i helsebudsjettet i større grad skal tilfalle kommunene. Men da må det først klargjøres hvilke oppgaver som skal løses i sykehusene og hvilke oppgaver kommunene skal påta seg, sier foreningens president Torunn Janbu.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Legeforeningen har etterlyst behovet for en nasjonal sykehusplan der det klart framgår hvilke tjenester man kan forvente å få på sykehus, samt lokalisering.

– Noen lokalsykehus vil måtte legges ned, andre styrkes. En plan vil gi forutsigbarhet, og dette bør Stortinget ta stilling til, foreslår Janbu.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Gjør for lite

– Regjeringen gjør ingenting med de store utfordringene i Helse-Norge. Den bare flikker litt på småting innen den kommunale helsetjenesten, sier Frps helsepolitiske talskvinne Kari Kjønaas Kjos.

Hun mener også at usikkerheten om finansieringen av kommunehelsetjenesten ikke er mer avklart etter at regjeringen kom med sine forslag.

Laila Dåvøy mener at forslagene til ny helse- og omsorgslov bryter eldreavtalen.

– Dette er et brudd på avtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre fra våren 2009, sier hun.

Frykter for pasientene

Bent Høie understreker at lovforslaget har flere positive elementer, blant annet om å samle pasientrettighetene i én lov og at sykehusene pålegges å samarbeide bedre for å gi brukerne et mer helhetlig tilbud.

Men Høyre er sterkt kritisk til at kommunene skal ta en del av sykehusregningen og frykter at dette vil ramme pasientene. Høie mener at de små kommunene ikke vil kunne gi gode nok tilbud til alvorlig syke mennesker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Legeforeningen advarer også mot mer direkte kommunal styring, men er positiv til forslag om nasjonale funksjons- og kvalitetskrav for fastlegene.

Venstre mener at kommunesammenslåing er nødvendig for å styrke helse- og omsorgstjenesten.

– Kommunene må bli større, sterkere og mer robuste for å overleve og for å kunne gi innbyggerne bedre tjenester og mer kvalitet i omsorgen, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. (©NTB)

Les mer om helse i ABC Nyheter.