Erik Bye desinformerer om klima

CICERO-direktør Pål Prestrud svarer på klimadebattkritikken som forsker Erik Bye publiserte i et debattinnlegg her på ABC Nyheter i forrige uke. Illustrasjonsfoto: Colourbox
CICERO-direktør Pål Prestrud svarer på klimadebattkritikken som forsker Erik Bye publiserte i et debattinnlegg her på ABC Nyheter i forrige uke. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Artikkelen fortsetter under annonsen

Erik Bye kritiserer meg og CICERO hardt i et oppslag på ABC Nyheter torsdag 7.oktober.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

CICERO-direktør Pål Prestrud. Arkivfoto: Sara Johannessen (Scanpix)CICERO-direktør Pål Prestrud. Arkivfoto: Sara Johannessen (Scanpix)

Kritikken er feilslått og artikkelen er skjemmet av faktafeil og mangel på kunnskap.

Les også: CICERO ødelegger klimadebatten

La meg kommentere noen av hans punkter.

Debatten om tobakksrøyking og menneskeskapte klimaendringer har klare paralleller. Da det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget som viste at det var helseeffekter av tobakksrøyking ble etablert utover på 1950- og 60-tallet, ble det igangsatt systematiske kampanjer betalt av industrien for å skape forvirring og tvil om kunnskapen. Dette varte langt inn på 90-tallet, etter at dokumentasjonen av helseeffektene var overveldende. Den omfattet også kunnskapen om helseeffekter av passiv røyking. Kampanjen og industriens oppførsel er grundig dokumentert i en rekke bøker og rapporter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Pussig nok står mange av de samme folkene som sto bak desinformasjonen om røyking også bak desinformasjonen om menneskeskapte klimaendringer. De bruker de samme metodene (les for eksempel «Merchants of Doubt» av forskningshistorikerne Oreskes and Conway, 2010). Og da snakker jeg ikke om sunn og normal vitenskapelig basert skepsis og usikkerhet som jeg i aller høyeste grad ønsker velkommen. Den finnes i rikt monn også i klimaforskningen.

Nei jeg snakker om den tvil og usikkerhet som systematisk sås også på de områdene der det foreligger bunkevis med vitenskapelig dokumentasjon forsket fram gjennom mange år, og det uten at det foreligger et vitenskapelig grunnlag for det. FNs Klimapanel utpekes som den store fienden. Det framsettes påstander om konspirasjon og svindel selv om nær sagt alt at uavhengige forskningsorganisasjoner gjentatte ganger har konkluderte på samme måte som Klimapanelet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Gode eksempler på dette finnes i Byes artikkel. Han skriver: «Og hva med andel menneskeskapt CO2 i atmosfæren? Du mener det er horribelt at skeptikerne hevder at det kun er 5 prosent». Jeg hevdet i min artikkel at det er faglig tvilsomt å påstå at bare fem prosent av CO2-økningen i atmosfæren er menneskeskapt. Det er uhyre grundig dokumentert vitenskapelig at det aller meste av atmosfæreøkningen i CO2 på 38 prosent skyldes menneskelige aktiviteter. Skal denne kunnskapen endres må det publiseres vektige vitenskapelige resultater som får oss til å tvile på kunnskapen. I dag finnes ikke det.

Et annet eksempel er Byes forsøk på å diskreditere anerkjente klimaforskere ved å indikere at de jukser. Han trekker fram et sitat av professor Phil Jones som antyder at han holdt tilbake temperaturdata som er grunnlaget for en av av de fire globale temperaturkurvene. En uavhengig kommisjon (Muir Russell) som gransket Jones og den forskningsenheten han var knyttet til ved et britisk universitet brukte to dager på å framskaffe dette datasettet ved å gå til åpne kilder og reprodusere nøyaktig den samme globale temperaturkurven som Jones. Dataene var altså tilgjengelige for enhver og de var ikke manipulerte. Tre uavhengige kommisjoner har gransket Jones og alle har frikjent ham for juks. Igjen bidrar Bye til forvirring fordi han ikke forholder seg til fakta.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bye hevder jeg er på kollisjonskurs med det etablerte vitenskapelige synet på CO2 fordi jeg hevder at CO2 er forurensning. Med det utsagnet blottlegger Bye sin kunnskapsløshet. Det er mye forurensning som er nødvendig og ikkeskadelig i små mengder. Fosfat og nitrat, for eksempel, som plantene må ta opp gjennom røttene og som de er helt avhengig av. I for store mengder, for eksempel etter langvarig gjødsling, kan fosfat og nitrat føre til så store algemengder at livet i innsjøer og vassdrag skades. Enkelte tungmetaller er et annet eksempel som mange organismer også trenger i små mengder. De finnes naturlig mange steder. I store konsentrasjoner kan de være skadelige. Det vitenskapelige etablerte synet er utvilsomt at CO2 er forurensing. Dette har da også mange land i verden tatt hensyn til og inkludert CO2 i sin forurensningslovgivning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bye klager på at han ikke har fått trykket sine innlegg i vårt fagtidsskrift Klima. Årsaken er at hans kritikk ikke holder faglig mål eller holder seg til fakta. Vi tar gjerne i mot kritikk og innlegg mot våre synspunkter som er fundert på holdbar vitenskap og fakta. Han må for eksempel ikke forvirre leserne når det gjelder årsaken til økningen av CO2 i atmosfæren de siste 150 år.

Direktør Pål Prestrud
CICERO