Ny pensjonistskatt

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kalkulatoren sammenligner hva skatten blir på pensjoner i 2010 og 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også
Rask skattekalkulator 2011
Her kan du beregne skatten din i 2011 for lønnsinntekter.

Her kan du se hvordan alderspensjonister kommer ut med den nye pensjonistskatten.

Dette er hovedendringene i skatten fra 2011:

  • Trygdeavgiften går opp fra 3,0 % til 4,7 prosent.
  • Særfradrag for alder faller bort. Fullt særfradrag er 19.368, når to ektefeller deler det får hver av dem 9.684 kroner.
  • Skattebegrensningsregelen er erstattet med skattereduksjonsregler.

Toppskatt og formuesskatt er uendret. I skattebegrensningsreglene hadde både renteinntekter og formue betydning for hvor mye skatten ble begrenset. I de nye skattereduksjonsreglene har dette ingen betydning for skatten.

Les mer om hvordan skatten beregnes under kalkulatoren.

Bruk av kalkulatoren

Du kan legge inn to personer, hvis dere er gift.

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,40 % og 20 %.

Hvis endringen i skatt er negativ, får du lavere skatt med det nye systemet.

Person 1Person 2
Pensjoneringsgrad
Er du gift eller ugift
Pensjonsinntekt
Lønnsinntekt
Rente og kapitalinntekter
Fradrag (ikke minstefradrag)
Særfradrag for alder
Netto formue
Skatteberegning:«Gamle» regler«Nye» regler
Trygdeavgift
Skatt på alminnelig inntekt
Toppskatt
Formuesskatt
Skattebegrensning/Skattereduksjon
Sum skatt
Endring skatt


Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Slik beregnes skatten

De fleste skattene beregnes som før. Som nevnt er det bare en satsøkning på trygdeavgiften, og borfall av særfradraget for alder (betydning for skatt på alminnelig inntekt) som har betydning.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den viktigste forskjellen er at skattebegrensning er erstattet med skattereduksjon. Det samme prinsippet om at alderspensjonister ikke skal betale skatt under et visst pensjonsnivå gjelder fortsatt.

I de nye skattereduksjonsreglene er grensen satt til 158.650 kroner. På dette inntektsnivået skulle en alderspensjonist ha betalt 28.150 kroner i skatt (med 2011-reglene). På akkurat denne inntekten vill skattereduksjonen derfor blitt 28.150 kroner. På pensjonsinntekter under dette vil skattereduksjonen tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 242.000 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (alså 159.650 kroner), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner. Reduksjonsbeløpet blir dermed 27.997 kroner.