Storberget ber om svar om Treholt-overvåking

Justisminister Knut Storberget krever svar i Treholtsaken. Foto: Scanpix
Justisminister Knut Storberget krever svar i Treholtsaken. Foto: Scanpix

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil vite hvorfor Lund-kommisjonen først mandag kveld valgte å bekrefte at Arne Treholts leilighet ble ulovlig videoovervåket.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Treholt-saken

* Arne Treholt – født 13. desember 1942 – var byråsjef og pressetalsmann i Utenriksdepartementet da han 20. januar 1984 ble arrestert, siktet for spionasje.

* 20. juni 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak i Eidsivating lagmannsrett.

* Det såkalte pengebeviset var omdiskutert fra rettsprosessen startet. Treholt innrømmet at han hadde flere tusen amerikanske dollar liggende, men benektet konsekvent å ha fått dem av sin KGB-kontakt Gennadij Titov som betaling for informasjon.

* Pengene skal ha blitt funnet, og ifølge POT (Politiets overvåkingstjeneste) også fotografert, under en ransaking av Treholts leilighet 22. august 1983. Dette er tidligere bestridt av Treholts tidligere forsvarer og mangeårige advokat, Arne Haugestad.

* Dommen ble anket til Høyesterett, men Treholt trakk anken.

* Treholt ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

* Tre ganger har han satt fram begjæring om gjenopptakelse av straffesaken, men er blitt avvist hver gang, sist av Gjenopptakelseskommisjonen 15. desember 2008.

* Boken «Forfalskningen – politiets løgn i Treholt-saken», lansert 9. september, hevder at pengebeviset er forfalsket og at bildene av Treholts koffert er tatt i ettertid.

* En tidligere spaner i det daværende overvåkingspolitiet har uttalt til Aftenposten at bevis i spionsaken ble fabrikkert. Det samme sa en annen politimann til forfatterne av boken.

* Treholt og forsvarer Harald Stabell har ikke tillit til habiliteten til riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstads i saken, siden de utgjorde aktoratet i påtalemyndighetens sak mot Treholt.

* Busch anmodet 21. september Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om å gjenåpne saken, med det formål å undersøke pengebeviset på nytt.

* Fredag 24. september bestemte Kommisjonen at den vil ta opp Treholts begjæring fra 2008 om gjenåpning av spionsaken og vurdere avslaget i lys av de nye opplysningene som er kommet fram i saken.

* Mandag kveld bekreftet tidligere leder Ketil Lund i Lund-kommisjonen, en av spanernes opplysninger om at Treholts leilighet ble ulovlig videoovervåket av POT. (©NTB)

Storberget vil ha svar på hvorfor overvåkingen ikke ble gjort kjent allerede da Treholt prøvde å få saken sin gjenopptatt i 2005.

– Jeg vet jo at Lund-kommisjonen i sin egen rapport beskriver annen type ulovlig etterforskning mot Treholt, så det er jo et spørsmål som melder seg, sier Storberget til NRK.

Les også: Bekrefter videoovervåking av Treholts leilighet

Det var advokat Regine Ramm Bjerke, som selv satt i Lund-kommisjonen, som sendte ut en pressemelding på vegne av kommisjonen mandag kveld. Her heter det at kommisjonens leder Ketil Lund har funnet det riktig å informere partene i Treholt-saken om at kommisjonen ble gjort kjent med at Treholts leilighet ble videoovervåket av Politiets overvåkingstjeneste (POT) fram til arrestasjonen i 1984.

Flere lurer

Knut Storberget er ikke alene om å undre seg over hvorfor Lund-kommisjonen ikke har sagt ifra om hva den visste på et tidligere tidspunkt.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sier han ble overrasket over at Ketil Lund ringte ham med disse opplysningene forrige søndag, dagen etter at den tidligere spaneren sto fram i Aftenposten med sine påstander om bevisfusk

– Gjenopptakelseskommisjonen er kanskje en mer naturlig adressat for disse opplysningene. Jeg vet ikke hvorfor det tok Lund-kommisjonen så lang tid å komme fram med dette, og jeg vet heller ikke hvor de fikk opplysningene om videoovervåking fra. Jeg vet ingenting om hvordan de arbeidet og hvordan de tenkte, sa førstestatsadvokaten til NTB mandag kveld.

Han presiserer at verken medaktor Tor-Aksel Busch eller han selv visste noe om dette da saken gikk for retten i 1984-85.

Treholt tilfreds

Også Arne Treholts advokat, Harald Stabell, stiller seg undrende til at Lund-kommisjonens kjennskap til den ulovlige videoovervåkingen først blir kjent nå.

– De kunne i det minste ha kommet fram med disse opplysningene mens Gjenopptakelseskommisjonen behandlet Treholts begjæring om å åpne saken på nytt i 2005, sier Stabell.

Les også: Mer penger i Treholt-saken enn pengebeviset

Stabell sier imidlertid at det er positivt at Lund-kommisjonen faktisk står fram og bekrefter disse opplysningene.

– Og det er bra det kommer fra Ketil Lund. Treholt er meget tilfreds med dette, sier Stabell.

«Perifert»

Opplysningen fra Lund-kommisjonen støtter historien til den tidligere spaneren som i Aftenposten 18. september framholdt at han hadde vært del av et åttemannslag som kontinuerlig overvåket Treholts leilighet i Oscars gate i Oslo fra 1982 til pågripelsen i januar 1984.

Opplysningene er siden blitt bestridt fra flere tidligere POT-etterforskere. Dessuten har spaneren trukket tilbake deler av det han først sa til avisen.

Les også: Stabell skal snakke med to nye POT-tjenestemenn

Lund-kommisjonen sier at videoovervåkingen ikke ble omtalt i granskingskommisjonens rapport fordi det ble ansett som «perifert» i forhold til den egentlige oppgaven med å kartlegge politisk registrering og overvåking.

Fabrikkering av bevis

Harald Stabell mener de nye opplysningene styrker POT-spanerens troverdighet.

– Veien fra ulovlig videoovervåking til forfalskning av bevis er ikke veldig lang, sier advokaten.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad mener på sin side at bevisene i Treholt-saken står like sterkt, uavhengig av videoovervåking.

– Det er ingen kobling mellom bevisene og de nye opplysningene om videoovervåking, selv om noen kanskje forsøker å få det til å se slik ut, sier Qvigstad til NTB.


Personvernpolicy