Spaner endrer forklaring

Tjenestemenn fra POT og en rekke andre politifolk fra Oslo politidistrikt fulgte Treholt fra han forlot sin arbeidsplass i UD til han ankom avgangshallen på Fornebu, hvor han ble pågrepet 20. januar 1984. (Arkivfoto: PST / SCANPIX)
Tjenestemenn fra POT og en rekke andre politifolk fra Oslo politidistrikt fulgte Treholt fra han forlot sin arbeidsplass i UD til han ankom avgangshallen på Fornebu, hvor han ble pågrepet 20. januar 1984. (Arkivfoto: PST / SCANPIX)

POT-etterforskeren som har stått fram og forklart seg om pengebeviset i Treholt-saken, sier han ikke er sikker på om beviset er forfalsket.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Treholt-saken:

* Arne Treholt – født 13. desember 1942 – var byråsjef og pressetalsmann i Utenriksdepartementet da han 20. januar 1984 ble arrestert, siktet for spionasje.

* Rettssaken startet i Eidsivating lagmannsrett 25. februar 1985, og 20. juni samme år ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

* Det såkalte pengebeviset var omdiskutert fra rettsprosessen startet. Treholt innrømmet at han hadde flere tusen amerikanske dollar liggende, men benektet konsekvent å ha fått dem av sin KGB-kontakt Gennadij Titov som betaling for informasjon.

* Pengene skal ha blitt funnet, og ifølge POT (Politiets overvåkingstjeneste) også fotografert, under en ransaking av Treholts leilighet 22. august 1983. Dette er tidligere bestridt av Treholts tidligere forsvarer og mangeårige advokat, Arne Haugestad.

* Dommen ble anket til Høyesterett, men Treholt trakk anken.

* Treholt ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

* Tre ganger har han satt fram begjæring om gjenopptakelse av straffesaken, men er blitt avvist hver gang, sist av Gjenopptakelseskommisjonen 15. desember 2008.

* I boken «Forfalskningen – politiets løgn i Treholt-saken», hevder forfatterne at pengebeviset er forfalsket og at bildene av Treholts koffert er tatt i ettertid.

* En tidligere spaner i det daværende overvåkingspolitiet har uttalt til Aftenposten at bevis i spionsaken ble fabrikkert. Det samme sa en annen politimann til forfatterne av boken.

* Treholt og forsvarer Harald Stabell har ikke tillit til habiliteten til riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstads i saken, siden de utgjorde aktoratet i påtalemyndighetens sak mot Treholt.

* Busch anmodet tirsdag Gjenopptakelseskommisjonen om gjenåpne saken, med det formål å undersøke pengebeviset på nytt.

* Fredag bestemte Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at den vil ta opp Treholts begjæring fra 2008 om gjenåpning av spionsaken og vurdere avslaget i lys av de nye opplysningene som er kommet fram i saken.

* Samme dag har en av etterforskerne gått delvis tilbake på sine opplysninger om at han kjente til forfalskning av bevisene mot Treholt. (©NTB)

Overfor NRK beklager han at hans uttalelser har blitt tolket som at han bekrefter at det er jukset med pengebeviset.

– Jeg har aldri sagt med sikkerhet at det har vært jukset, sier han.

Det som i Aftenposten ble fremstilt som spanerens påstander, har ført til krav om gjenopptakelse av Treholt-saken.

Les også: Strålende fornøyd Treholt
Les også: Treholts kone bryter tausheten
Les også: - Du har sveket Norge

Spaneren avviser overfor NRKs journalist at han korrigerer uttalelsene fordi han er sliten.

– Feilen er vel at jeg har fulgt med for lite og lest for lite i avisa. Jeg har ikke orket å høre det så mye, sikkert, forklarer spaneren.

Den tidligere POT-etterforskeren har også vært avhørt av førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. Både Treholt selv og hans advokat, Harald Stabell, mener modereringen ikke er dramatisk.

– Han presiserer bare at det er forskjell på hva han har sett og hva han har hørt. Han har sett den ulovlige overvåkingen, men bare hørt om pengebeviset, sier Stabell til NRK.

Langt frem til ny straffesak

Fredag bestemte Gjenopptakelseskommisjonen at bevisgrunnlaget i Treholt-saken skal granskes på nytt.

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier Treholt-saken nå er kommet inn i et fornuftig spor, men understreker at det ikke er noen automatikk i at en fornyet gransking fører til en gjenopptakelse av selve straffesaken.

– Det var fremkommet svært alvorlige beskyldninger mot etterforskerne i saken, og jeg er opptatt av å komme til bunns i hva som egentlig har skjedd, sier Storberget til NTB.

Han har ingen oppfatning om hvor lang tid kommisjonen vil bruke denne gang. Forrige gang tok det tre år før de besluttet at det ikke var grunnlag for gjenopptakelse.

Mange påstander

Kommisjonsleder Helen Sæter sa at det er kommet fram så mange påstander om uregelmessigheter, at Arne Treholts begjæring fra 2005 om ny behandling blir tatt til følge. Begjæringen ble først avslått i desember 2008.

– Dersom det er hold i de påstandene som er framkommet, innebærer det at det reises tvil om i hvert fall deler av grunnlaget for domfellelsen av Arne Treholt. Dette er svært alvorlige beskyldninger, både for Treholt selv og for rettsstaten Norge, sa Sæter.

Kommisjonen vil etter avsluttet gransking gi en anbefaling om hvorvidt den rettskraftige dommen fra 1985 skal opp for ny behandling i rettsapparatet. På dette tidspunkt vil også habilitetsproblematikken rundt Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad komme opp igjen.

Treholts advokat, Harald Stabell, er fornøyd med at kommisjonens arbeid skal munne ut i en konklusjon og den ikke bare skal «utrede» noe på oppfordring fra riksadvokaten.

– Kommisjonens oppdrag er avklart, og saken er på skinner, sier Stabell.

Fornøyd Treholt

Arne Treholt er svært godt fornøyd med kommisjonens beslutning, men vil ikke spekulere i om gransking munner ut i en gjenopptakelse av straffesaken. Han oppfordrer alle som sitter inne med opplysninger, til å melde seg for kommisjonen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier han også er fornøyd med kommisjonens beslutning. Han føler seg trygg på at påstandene om bevisfusk vil bli undersøkt på en måte som både Treholt, allmennheten, politiet og påtalemyndigheten kan ha tillit til.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Janne Kristiansen, deler oppfatningen til Busch. PST vil samarbeide fullt ut med kommisjonen og gjøre alt sitt materiale tilgjengelig, slik det også ble gjort i forrige runde.

Alle forhold

Sæter opplyste at kommisjonens arbeid ikke vil begrense seg til omstendighetene og påstandene rundt pengebeviset, men ta opp alle de forhold den finner nødvendig. Men hun legger til at granskingen vil være spesielt rettet inn mot de nye forholdene.

Om det blir behov for full runde med vitneforklaringer fra politietterforskere, Treholts russiske kontakter og mulige irakiske kilder, vil hun ikke si noe om.

– Arbeidet vil etter hvert vise hvem det er behov for å snakke med og hvor omfattende dette blir. Om vi skal gå inn i alle enkeltheter, er det for tidlig å si. Det er derfor umulig å anslå hvor lang tid granskingen vil ta, sier Sæter.

Treholt presiserer at han ikke ønsker noen ny ørkenvandring og at prosessen ikke må trekke i langdrag som sist. Dette har han gjort klart overfor kommisjonen.

Sæter sier at saken har høy prioritet og at arbeidet starter allerede over helgen. Kommisjonen vil ikke gi noen kommentarer underveis.

– Vi understreker at vi på dette tidspunkt ikke har noen oppfatning om holdbarheten i det som har fremkommet av påstander, sa Sæter. (©NTB)

Personvernpolicy