- Åttetimersregel kan bli en sovepute

Rusmisbruk blant helsepersonell setter pasientenes helse i fare, og helsetilsynet regner med at rusmisbruk er mer utbredt her enn i befolkningen generelt. Helsedepartementet har foreslått å skjerpe regelverket. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Rusmisbruk blant helsepersonell setter pasientenes helse i fare, og helsetilsynet regner med at rusmisbruk er mer utbredt her enn i befolkningen generelt. Helsedepartementet har foreslått å skjerpe regelverket. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Forslaget om åtte timers avhold før arbeidstid for helsepersonell er lite hensiktsmessig, mener Norsk manuellterapeutforening. - Ett glass vin klokka elleve kan gjøre deg til forbryter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

I 2009 mistet 66 sykepleiere, leger, hjelpepleiere og andre helsepersonell autorisasjonen på grunn av rusmisbruk. Det er en økning på 74 prosent siden 2008. Økningen er størst blant sykepleiere. 38 mistet autorisasjonen i fjor, mot 15 året før, altså en 153 prosents økning.

Likevel er dette bare toppen av isfjellet, ifølge Helsetilsynet.

Helsepersonelloven åpner for at Helse- og omsorgsdepartementet kan pålegge helsepersonell å avgi prøve ved mistanke om rusmisbruk. Departementet kan også gi bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et gitt tidsrom før tjenestetiden begynner.

§ 8.Pliktmessig avhold

Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette.

Departementet kan i forskrift bestemme at helsepersonell skal kunne pålegges å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om overtredelse av første ledd, og kan gi bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner.

Tirsdag sendte Helse- og omsorgsdepartementet en slik forskrift ut på høring. Forslaget innebærer også en endring av helsepersonell-lovens §8.

Les høringsnotatet her (pdf).

Høringsnotatet er sendt til alle virksomheter i helsetjenesten, alle arbeidstakerorganisasjoner som organiserer helsepersonell, pasientorganisasjoner, alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, departementer og direktorater, politi og andre.

Høringsfristen gikk ut 15. september, men få svar har kommet inn. Departementet opplyser at flere har fått utsatt fristen og at de venter flere svar i neste uke.

(ABC Nyheter): Helse- og omsorgsdepartementet har forslått en skjerping av regelverket som går på rusbruk blant helsepersonell. I et forslag som ble sendt på høring før sommeren, foreslår departementet blant annet at politiet kan kobles inn dersom helsepersonell nekter å avlegge prøver ved mistanke om misbruk i arbeidstiden.

I tillegg foreslår departementet at man innfører et forbud mot å drikke alkohol for helsepersonell de siste åtte timene før de skal på jobb.

Dette reagerer Norsk manuellterapeutforening på:

- Vi er også for en skjerping av regelverket, men åttetimersregelen mener vi er lite hensiktsmessig. Den kan fort bli en sovepute, sier styreleder Peter Chr. Lehne i manuellterapeutforeningen til ABC Nyheter.

Han forklarer videre:

- For eksempel hvis man tar seg ett glass vin fem over elleve og går på jobb klokka syv dagen etter, blir man gjort til forbryter. Mens andre kan drikke mye og komme med høy promille på jobb, uten å ha brutt denne regelen.

Lehne mener det er viktig å få på plass et regelverk som fører til at helsepersonell er edru og skjerpet på jobb.

- Men vi mener denne regelen er uhensiktsmessig, og vil føre til at en hel del forbryter seg mot loven, selv om de likevel er edru og skjerpet på jobb, sier Lehne.

I stedet foreslår foreningen følgende formulering i sitt høringssvar:

«Helsepersonell skal ikke være beruset i arbeidstiden og skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden».

Les også: Vil ha forbud mot alkohol 8 timer før jobb

Frykter inngripen i privatlivet

Norsk Sykepleierforbund mener forslaget med åtte timer avhold før arbeidstid legger opp til å kunne gripe inn i sykepleieres privatliv og i deres fritid.

- Dersom en ansatt blir tatt i å stjele medikamenter på arbeidsplassen, er dette en politisak og politiet kan ransake hjemmet. Men hvem skal komme hjem og ta en blodprøve? Kolleger? Leder? Politiet?

- Vi mener dette er en alvorlig inngripen i ansattes private sfære, sier forbundsleder Lisbeth Normann i en pressemelding.

Forbundet mener også at departementet ikke har vist at det er noen sikker gevinst av et slikt regelverk, og at det ei heller har forklart hvordan det praktisk skal gjennomføres.

- Det er viktig å understreke at Sykepleierforbundet er enig med departementet i at det er bekymringsfullt at helsepersonell som jobber med pasienter har problemer med rus. Det har heldigvis ikke vært mange slike saker, men en sak er en for mye, sier Normann.

Les også: Flere tas for rus i helsetjenesten

Vil ha nulltoleranse

Hun forklarer videre at Sykepleierforbundet har hatt en policy på nulltoleranse på bruk av rusmidler. Denne nulltoleransen ønsker forbundet å bevare.

Men i forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet åpner man for at helsepersonell kan komme på jobb med 0,2 i promille.

Dette reagerer også Manuellterapautforeningen på:

- Her har man tatt blåkopi av reglene for transportsektoren. Der er det en 0,2 promillegrense. Men vi foreslår at helsepersonell skal være edru når de møter på jobb. Punktum. Vi forslår også at det skal presiseres at arbeidsgiver har kontrollmuligheter, og hvis noen motsetter seg det så kan de innhente bistand fra politiet, sier Lehne til ABC Nyheter.

Høringsfristen var satt til 15. september, men så langt har kun et fåtall svar kommet inn. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til ABC Nyheter at flere av høringsinstansene har fått utsatt frist. De forventer derfor å få inn flere svar i løpet av neste uke.

Les også: - Jeg skal sette min ære i at dette kommer

LES FORSLAGET HER: Høringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift

Personvernpolicy