- Vi må markere oss i nord

Tilstedeværelse: En russisk fiskebåt til kai i Kirkenes. Også Norge må vise økonomiske muskler i nord, formaner Sverre Diesen. Foto: Thomas Vermes
Tilstedeværelse: En russisk fiskebåt til kai i Kirkenes. Også Norge må vise økonomiske muskler i nord, formaner Sverre Diesen. Foto: Thomas Vermes

- Delelinjeavtalen med Russland er ikke nok. Norges strategiske posisjon avgjøres av hvor sterkt vi er til stede med befolkning og økonomi.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SENTER FOR STRATEGISKE STUDIER AS

Senter for strategiske studier AS ble stiftet 4. januar 2010.

Det skal være et frittstående og uavhengig forsknings- og utredningsinstitutt og kompetansesenter som arbeider med forskning og analyser av sentrale strategiske spørsmål knyttet til utviklingen av det norske samfunnet i regional og global sammenheng.

Det skal særlig se på spørsmål av langsiktig og sikkerhetsmessig og militær, nærings- økonomisk og finansiell, samt energi- og klimapolitiske karakter.

Sverre Diesen (62) er daglig leder. Han var forsvarssjef fram til 2009. Forhenværende Telenor-sjef Tormod Hermansen er styreleder.

ALTA (ABC Nyheter): Det sier den tidligere forsvarssjefen Sverre Diesen, som nå leder den nye tenketanken Senter for strategiske studier.

- Noen sier at vi nå har vunnet delelinjediskusjonen. Ja, hvis man er diplomat som gratulerer seg selv, er det riktig. Men for Norge som nasjon er det nå det begynner, sa Diesen i et foredrag på Finnmarkskonferansen som blir avsluttet i dag.

Budskapet hans er at Norges strategiske posisjon i nord ikke bare avgjøres av grenser og delelinjer, men omverdenens oppfatning av i hvilken grad man er til stede i Finnmark.

- Kraft avhengig av aktivitet

- Det betyr altså at en fortsatt avfolkning og en nedgang i verdiskapingen vil svekke norske posisjoner. Man kan ikke hevde 200 mils økonomisk sone utenfor en avfolket kyst med samme kraft, formaner Diesen.

- Hvis vi skal unngå en uheldig geopolitisk utvikling, bør vi sikre en økonomisk utvikling som gir territoriell integritet, sier han og slår fast:

- Det holder ikke med nye episoder av Himmelblå. Det innebærer at eierskap forplikter i forhold til utnyttelse, til å ta i bruk.

Eierskapets alvor

- Vi må passe på at vi ikke kommer i bakleksa nå som Russland har fått delelinja. Vi må ta eierskapet alvorlig, ta det i bruk og ikke minst prøve å få med noen av våre tradisjonelt allierte, fortsetter Diesen.

- Det som er interessant med nærvær i aller former, er at nærvær påvirker persepsjonen av hva som er nasjonens legitime interessesfære.

- Er en stat tilstede med stor økonomisk og militær aktivitet og stor bosetting, så påvirker det omverdenens oppfatning av hva som er en stats legitime interesser.

Verdiskapingens virkning

Sverre Diesen er opptatt av at verdiskaping påvirker ikke bare utbytte, men også

Finnmark: - Økende geopolitisk interesse, framholder Sverre Diesen. Foto: Thomas VermesFinnmark: - Økende geopolitisk interesse, framholder Sverre Diesen. Foto: Thomas Vermes

geopolitiske og sikkerhetsmessige perspektiver.

- Når et område får større økonomisk betydning, får det også økende geopolitisk interesse. Det betyr ikke automatisk krigsfare, men at området rykker oppover på den sikkerhetspolitiske agendaen, sier han.

Uttalelsen faller i en periode der petroleumsindustrien for lengst er etablert utenfor Hammerfest, og mineraler anslått til mange milliarder kroners verdi, kan være i ferd med å bli utvunnet igjen.

Les også:

Gjør jern til gull i Kirkenes.

Reinsamer vil stoppe gruvedrøm.

Eksistensielt for Russland

Diesen understreker at man i Finnmark også er nær et militærstrategisk kjerneområde av eksistensiell betydning for Russland.

- Kola er fortsatt området som gir Russland annenslags-evne, evnen til å slå tilbake fra sine strategiske atomubåter etter at Russland har blitt angrepet med atomvåpen, framholder Diesen.

- Men denne regionen er også et meget viktig økonomisk område for Russland. Det betyr at områdets totalsikkerhetspolitiske interesse er i sterk vekst, legger han til.

Hva med USA og EU?

- Amerikanerne er derimot lite interessert i dette området økonomisk og tillegger det ikke lenger samme militærpolitiske betydning, sier den forhenværende forsvarssjefen.

- Dessuten gjør amerikanske statsfinanser at deres forsvar må underlegge seg langt strengere prioriteringer for hvor de vil være til stede.

- For EU er området en meget viktig energiprovins, sier Diesen.

Mineraler for milliarder

For EU er Nord-Norge også et potensielt meget viktig område for mineraler.

- Europa bruker 20 prosent av verdens mineraler, men har bare 3 prosent av mineralforekomstene. I Finnmark er det mineraler for milliarder. Jern, kobber, gull, forteller administrerende direktør Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Giske: - Vår verdensdels mineralkammer

Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) understreket for Finnmarkskonferansen at regionen har en fantastisk posisjon av nasjonal betydning.

- I dag opplever vi gjenåpning av gruver, i stedet for lukking. Kirkenes, Repparfjord, Karasjok. Norge er vår verdensdels kammer av mineralressurser, som EU er avhengig av hvis de skal utvikle sitt næringsliv, sier Giske.

- Hvor viktig er Norge for tilgangen av mineralråvarer for EU?

- Vi ser jo hvordan kineserne posisjonerer seg rundt i verden for å få tilgang til ressurser. I en verden i vekst, er det å være sterk på råvare en veldig god posisjon å være i. Vi har også malmressursene, sier Giske til ABC Nyheter.

- Én ting det på land. Men jeg tror også at om noen tiår driver vi med malmutvinning også til havs, sier Trond Giske.

Personvernpolicy